Lý thuyết quản trị

Hãy cho 2 ví dụ về hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam để minh họa cho 2 loại: Thương mại điện tử toàn phần và Thương mại điện tử bán toàn phần. Giải thích dựa vào 3 mức độ số hóa: sản phẩm, tiến trình và phân phối.

Ví dụ 1 : Minh họa cho thương mại điện tử toàn phần Trang web thương mại điện tử fahasa.com, nơi cung cấp nhiều sản…

Xem thêm

Lý thuyết quản trị

Tự phác thảo một chương trình IMC theo mô hình 5M (Misson- mục tiêu; Money- Ngân sách; Messages- thông điệp; Media-phương tiện truyền thông; Measurement- đánh giá kết quả) cho sản phẩm bất kì tại Việt Nam hiện nay, gồm các hoạt động: Quảng cáo, Quan hệ công chúng, Khuyến mãi/khuyến mại, Bán hàng trực tiếp/cá nhân, Marketing trực tiếp.

MHO-IMC-CHỦ ĐỀ 4-ĐÁP ÁN Chủ đề 4: Phác thảo chương trình IMC Tự phác thảo một chương trình IMC theo mô hình 5M (Misson- mục…

Xem thêm

Lý thuyết quản trị

Trình bày nội dung thiết lập ngân sách IMC theo phương pháp từ trên xuống. Áp dụng một phương pháp bất kì (trong số các phương pháp đã trình bày ở trên) vào trường hợp thiết lập ngân sách IMC cho một sản phẩm bất kì tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Trình bày nội dung thiết lập ngân sách IMC theo phương pháp từ trên xuống. Áp dụng  một phương pháp bất kì (trong số các…

Xem thêm