Nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam để mua bán chứng khoán

Please follow and like us:

Nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam để mua bán chứng khoán
Đáp án mang tính chất tham khảo.
Xem thêm: Tại đây
Nhận định Nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam để mua, bán chứng khoán là sai, vì:
Căn cứ điều 6 – Thông tư 120/2020 TT-BTC thì
Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc tại mỗi công ty chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều này, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư này.
Có thể thấy một nhà đầu tư có thể mở tài khoản ở nhiều công ty chứng khoán. Cụ thể nhà đầu tư A có thể mở tài khoản tại TCBS, VCBS, hoặc các công ty chứng khoán khác.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *