Điều khoản luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế sẽ xác định phương thức giải quyết tranh chấp giữa các thương nhân.

Please follow and like us:

1. Điều khoản luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế sẽ xác định phương thức giải quyết tranh chấp giữa các thương nhân.

2. Trọng tài thương mại là một phương thức mang tính tài phán.

3. Không có tòa án quốc tế trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

4. Tòa án quốc gia không có thẩm quyền đương nhiên trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

5. Mọi phán quyết của trọng tài nước ngoài đều phải được công nhận và cho thi hành ở Việt Nam

Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây

1. Điều khoản luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế sẽ xác định phương thức giải quyết tranh chấp giữa các thương nhân.
SAI bởi vì: Phương thức giải quyết tranh chấp thuộc điều khoản về giải quyết tranh chấp chứ không thuộc điều khoản về lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Trọng tài thương mại là một phương thức mang tính tài phán.
ĐÚNG bởi vì: Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp có tính chất tài phán phi nhà nước (phi chính phủ) do các đương sự thỏa thuận lựa chọn để giải quyết các tranh chấp thương mại.

3. Không có tòa án quốc tế trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.
ĐÚNG bởi vì: Không có tòa án quốc tế để giải quyết loại hình tranh chấp này, việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế sẽ được giải quyết tại tòa án quốc gia.

4. Tòa án quốc gia không có thẩm quyền đương nhiên trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.
ĐÚNG bởi vì: Trong một quan hệ hợp đồng thương mại quốc tế thì có thể có hai hay nhiều tòa án quốc gia có thẩm quyền, đồng thời về mặt nguyên tắc nói chung với tư cách là tòa án quốc gia không có tòa án của nước nào có thẩm quyền đương nhiên trong việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

5. Mọi phán quyết của trọng tài nước ngoài đều phải được công nhận và cho thi hành ở Việt Nam.
SAI bởi vì: Có những phán quyết của trọng tài nước ngoài không được công nhận và cho thi hành ở Việt Nam ví dụ như các trường hợp được quy định tại Điều 459 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *