Tổng hợp về turnitin cho sinh viên

Please follow and like us:
Cách hiểu về turnitin

Để đơn giản nhất, chúng ta có thể hiểu turnitin là một phần mềm giúp tự động xác định tỷ lệ đạo văn. Bằng cơ chế so sánh bài được tải lên với cơ sở dữ liệu của hệ thống. Phần mềm hoạt động trên trang web turnitin.com.

Tổng hợp về turnitin: Lợi ích khi sử dụng turnitin

Khi sử dụng turnitin sẽ giúp xác định việc sinh viên đi coppy bài, gian lận trong việc làm bài. Giảm thiểu thời gian chữa bài cho giáo viên. Nhanh chóng nhận biết được tính sáng tạo trong bài làm của sinh viên. Những lợi ích cụ thể khi sử dụng turnitin:

+) Xác định nhanh chóng tỷ lệ đạo văn

+) Đưa ra hướng dẫn cho sinh viên sử bài

+) Giảm thời gian chữa bài

+) Giúp xác định được chính xác mức độ trùng lặp trong các bài học thuật

+) Tránh được việc kiện tụng về vấn đề bản quyền học thuật

Tổng hợp về turnitin: Bất lợi khi sử dụng turnitin

Khi có những lợi ích thì cũng tồn tại bất lợi khi sử dụng turnitin : Do là một phần mềm tự động, sử dụng phương pháp đánh giá tự động. Do đó những bất lợi khi sử dụng turnitin liên quan tới vấn đề con người. Cụ thể những bất lợi tồn tại như sau:

+) Máy móc dựa toàn bộ vào turnitin. Đây là phần làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng học thuật của sinh viên hay người tạo. Điều này tồn tại do việc phụ thuộc quá nhiều vào phần mềm turnitin, không có kiểm tra nội dung học thuật.

+) Làm chậm thời gian của sinh viên. Sinh viên sẽ mất thêm thời gian để có thể nộp bài và chờ kết quả từ turnitin. Đặc biệt khi có sự trùng lặp.

+) Phần mềm tự động, do đó không loại bỏ được sự sai sót trong quá trình xử lý.

+) Còn nhiều kẽ hở gây nên sự thiếu công bằng.

Tổng hợp về turnitin: Các bài hướng dẫn sử dụng turnitin

Cách tạo mật khẩu tài khoản turnitin

Cách tạo mật khẩu turnitin dạng 2

Cách lấy lại tài khoản turnitin

Hướng dẫn sinh viên nộp bài nên turnitin.com

Những kiểu trích dẫn được sử dụng trong turnitin

Tổng hợp về turnitin: Sinh viên nên làm gì?

Turnitin chỉ là công cụ hỗ trợ trong việc xác định đạo văn. Do đó để làm tốt bài của mình, sinh viên nên tự nghiên cứu, tìm hiểu. Trong bài viết của sinh viên nên có tính kế thừa và phát huy những giá trị sẵn có như vậy mới tạo nên được một bài viết chất lượng. Cần có kiến nghị với người hướng dẫn đề có hướng xử lý cho phù hợp về tỷ lệ trùng lặp. Người hướng dẫn không nên máy móc áp dụng phần mềm do chính chất lượng học thuật ở nước ta còn khá thấp, máy móc áp dụng đề cương nên tỷ lệ trùng lặp là tương đối cao.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *