Turnitin là gì?

Please follow and like us:


Có thể các bạn cần tham khảo thêm 

Turnitin là gì?
Hướng dẫn đăng nhập turnitin dạng 1

Hướng dẫn sinh viên nộp bài nên turnitin.com
Những kiểu trích dẫn được sử dụng trong turnitin

TURNITIN là gì?
TURNITIN là một phần mềm chống đạo văn dựa vào Internet được phát triển từ năm 1997. Turnitin cho phép kiểm tra tự động tình trạng đạo văn của các sản phẩm học thuật của một tổ chức. Đối với các trường học, Turnitin cho phép tạo các lớp ảo để giáo viên có thể kiểm tra sự trùng lặp đối với các bài tập của học sinh.
TURNITIN hoạt động như thế nào?
Sau khi người sử dụng tải bài của mình lên trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động so sánh bài đó với kho dữ liệu đối chiếu của mình và kho dữ liệu đối chiếu nội bộ của tổ chức. Sau đó Turnitin trả lại kết quả của quá trình so sánh trùng lặp. Căn cứ vào kết quả trên giáo viên sẽ điều chỉnh tỷ lệ trùng lặp, loại trừ những phần được cho là không phải đạo văn (những phần trích dẫn, kiến thức phổ thông, tài liệu tham khảo,…). Kết quả cuối cùng sẽ được gửi đến cho học sinh, cùng với những hướng dẫn chỉnh sửa bài của giáo viên. Chu trình trên được tiến hành lặp đi lặp lại cho đến khi đạt được kết quả như mong muốn.
Turnitin mang lại khả năng đối sánh vô cùng lớn bởi kho dữ liệu đối chiếu của mình với hơn 62 tỷ trang web, 734 triệu bài viết của sinh viên, hơn 162 triệu tạp chí, sách học thuật, kỷ yếu hội nghị điện tử. Bên cạnh đó là kho dữ liệu đối chiếu nội sinh của hơn 16.000 tổ chức, viện nghiên cứu, nhà xuất bản và các trường đại học trên thế giới.
TURNITIN mang lại lợi ích gì?
– Giúp các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học có thể kiểm soát được tình trạng đạo văn đối với tất cả các sản phẩm học thuật được sản sinh ra từ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của mình.
– Giúp các nhà khoa học có thể tự tin khi công bố các sản phẩm học thuật của mình trên các tạp chí khoa học.
– Tránh được các vụ kiện tụng liên quan đến vấn đề đạo văn.

Thực trạng sử dụng turnitin tại nước ta

Hiện nay, Turnitin được sử dụng bởi hơn 16.000 các tổ chức liên quan tới giáo dục, nghiên cứu và xuất bản, với hơn 140 nước. Ở Việt Nam, Turnitin được triển khai bước đầu tại gần 20 trường đại học và cao đẳng như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thương mại,…
Theo văn bản Quy định kiểm soát và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật do Nhà trường ban hành thì các sản phẩm học thuật sau khi được kiểm tra đạo văn qua Turnitin phải đảm bảo mức độ trùng lặp không được vượt quá 20%.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *