Những kiểu trích dẫn được sử dụng trong turnitin

Please follow and like us:

Những kiểu trích dẫn được sử dụng trong turnitin


Có thể các bạn cần tham khảo thêm 

Turnitin là gì?
Hướng dẫn đăng nhập turnitin dạng 1

Hướng dẫn sinh viên nộp bài nên turnitin.com
Những kiểu trích dẫn được sử dụng trong turnitin

Đối với việc trích dẫn, cần tuần thủ tuyệt đối các quy tắc của các kiểu trích dẫn (citation Style). Nên sử dụng các kiểu trích dẫn mang tính chất quốc tế hóa như: kiểu APA, kiểu MLA, kiểu Chicago, kiểu Harvard, kiểu Vancouver. Trong quá trình loại trừ tỷ lệ trích dẫn, Turnitin chỉ phát hiện và loại trừ các phần trích dẫn được trình bày theo các kiểu trên. Đối với các kiểu trích dẫn nội bộ, đôi khi hệ thống không phát hiện mà giáo viên hướng dẫn sẽ phải loại trừ bằng phương pháp thủ công.

Như vậy khi sinh viên sử dụng trích dẫn lên tuân thủ những kiểu trích dẫn như trên để phần mềm có khả năng loại trừ tốt nhất những phần trích dẫn của bài làm của các bạn.  Để tìm hiểu một số kiểu trích dẫn các bạn có thể tham khảo một số tài liệu sau:
Kiểu trích dẫn APA: Publication Manual of the American Psychological Association

Kiểu trích dẫn MLA…
https://support.office.com/vi-vn/article/apa-mla-chicago-–-tự-động-định-dạng-danh-mục-tham-khảo-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *