Đáp án trắc nghiệm: Kinh tế Vi mô – EG13

Please follow and like us:

Kinh tế Vi mô – EG13

Xem thêm: Tại đây
Mời bạn tham khảo 10.000 câu trắc nghiệm Kinh Tế Vi Mô: Tại đây

Tải về đề thi mẫu môn kinh tế vi mô EG13: Tại đây

Đáp án có chữ S là sai

Ảnh hưởng thu nhập
Chọn một câu trả lời:

Ảnh hưởng thu nhập của mức tiền công cao hơn là

Bộ phận của kinh tế học nghiên cứu các quyết định của hãng và hộ gia đình được gọi là

Chọn một câu trả lời:

Cản trở nào dưới đây là cản trở tự nhiên đối với các hãng mới muốn xâm nhập thị trường

Chọn một câu trả lời:

Cân bằng bộ phận là phân tích

Chọn một câu trả lời:

Chính phủ cung cấp hàng hóa công cộng thuần tuý như an ninh quốc gia vì
Chi phí cận biên là đại lượng cho biết
Chi phí cố định của một hóng 100 triệu đồng. Nếu tổng chi phí để sản xuất một sản phẩm là 120 triệu đồng và hai sản phẩm là 150 triệu, chi phí cận biờn của sản phẩm thứ hai bằng:
Chi phí cơ hội của một người đi cắt tóc mất 10.000 đồng là

Chi phí đầu vào để sản xuất ra hàng hoá X tăng lên sẽ làm cho:

Chọn một câu trả lời:

Cho hàm cầu: P = 100 – 4Q, và hàm cung là:

P = 40 + 2Q, giá và lượng cân bằng sẽ là:

Cung hàng hoá thay đổi khi:

Dưới đây đâu là ví dụ về tư bản như là yếu tố sản xuất

Chọn một câu trả lời:

Điều gì chắc chắn gây ra sự gia tăng của giá cân bằng:

Chọn một câu trả lời:

Điều nào dưới đây đúng với cả độc quyền một giá, cạnh tranh độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo

Điều nào dưới đây đúng với hãng độc quyền mà không đúng đối với hãng cạnh tranh hoàn hảo

Chọn một câu trả lời:

Điều nào dưới đây không được coi là bộ phận của chi phí cơ hội của việc đi học đại học
Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường cầu đối với thịt bò:

Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

Chọn một câu trả lời:

Điều nào dưới đây là tuyên bố thực chứng

Chọn một câu trả lời:

Độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào

Chọn một câu trả lời:

Đối với hàng hoá bình thường, khi thu nhập tăng:

Chọn một câu trả lời:

Đường cầu thị trường có thể được xác định
Đường cung lao động đối với một hãng trong thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo là
Đường cung ngắn hạn của ngành là
Đường giao thông không bị tắc, nó giống như
Đường tổng cầu thị trường đối với hàng hóa công cộng được xác định bằng cách
Giá của hàng hóa X là 1500 đồng và giá của hàng hóa Y là 1000 đồng. Một người tiêu dùng đánh giá lợi ích cận biên của Y là 30 đơn vị, để tối đa hóa lợi ích đối với việc tiêu dùng X và Y, anh ta phải xem lợi ích cận biên của X là:
Giả sử cung yếu tố sản xuất là rất co giãn. Sự tăng lên của cầu đối với yếu tố đó sẽ dẫn đến
Giả sử giá của các hàng hóa và thu nhập cùng tăng gấp ba. Câu nào sau đây là đúng?
Hàng hóa cấp thấp là hàng hóa có mức:
Hàng hóa nào dưới đây có tính không loại trừ trong tiêu dùng

Hoa có thể chọn đi xem phim hoặc đi chơi tennis. Nếu như Hoa quyết định đi xem phim thì giá trị của việc chơi tennis là

Chọn một câu trả lời:

Khi các nhà kinh tế sử dụng từ “cận biên”họ ám chỉ:
Khi các nhà kinh tế sử dụng từ “cận biên” họ ám chỉ:
Khi cả giá và thu nhập thay đổi cùng một tỷ lệ như nhau thì:
Khi chính phủ quyết định sử dụng nguồn lực để xây dựng một con đê, nguồn lực đó sẽ không còn để xây đường cao tốc. Điều này minh họa khái niệm
Khi doanh thu cận biên tại một mức sản lượng nào đó là số âm thì
Khi giá hàng hoá biểu diễn trên trục tung tăng lên, đường ngân sách sẽ
Khi hệ số co giãn của cầu theo thu nhập là âm, ta gọi hàng hoá đó là
Khi nhà độc quyền nâng lượng bán từ 7 đến 8 sản phẩm thì giá của sản phẩm bị tụt từ 7 triệu xuống 6 triệu. Doanh thu cận biên của sản phẩm cuối là bao nhiêu

Khi nhà độc quyền phân biệt giá hoàn hảo

Chọn một câu trả lời:

Khi thu nhập tăng lên, đường ngân sách sẽ
Khi thu nhập thay đổi còn giá hàng hoá giữ nguyên thì:
Khi tiền lương lao động trực tiếp tăng
Khoảng cách theo chiều dọc giữa đường TC và đường VC là

Lượng hàng hoá mà người tiêu dùng mua phụ thuộc vào:

Chọn một câu trả lời:

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo tối đa hóa lợi nhuận nếu

Một mô hình kinh tế được kiểm định bởi

Chọn một câu trả lời:

Một nền kinh tế đóng là nền kinh tế có

Chọn một câu trả lời:

Một nền kinh tế hỗn hợp bao gồm

Chọn một câu trả lời:

Một tuyên bố chuẩn tắc là tuyên bố
Mức sản lượng làm tối đa hoá lợi nhuận của một hãng độc quyền:

Mức sản lượng làm tối đa hoá tổng doanh thu của một hãng độc quyền:

Chọn một câu trả lời:

Nền kinh tế Việt Nam là
Nếu ATC giảm thỡ MC phải:
Nếu A và B là hai hàng hoá bổ xung trong tiêu dùng và chi phí nguồn lực để sản xuất ra hàng hoá A giảm xuống, thì giá của:

Nếu cam và táo (hàng hoá thay thế) cùng bán trên một thị trường. Điều gì xảy ra khi giá cam tăng lên.

Chọn một câu trả lời:

Nếu chính phủ muốn giá lúa tăng, chính phủ có thể làm điều nào dưới đây

Chọn một câu trả lời:

Nếu đường chi phí cận biên nằm phía trên đường chi phí biến đổi trung bình thì khi sản lượng tăng lên điều nào dưới đây là đúng:
Nếu giá cam tăng lên bạn sẽ nghĩ gì về giá của quýt trên cùng một thị trường
Nếu giá hàng hoá A tăng lên gây ra sự dịch chuyển của đường cầu đối với hàng hoá B về phía bên trái thì:
Nếu một hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn có thể bù đắp được chi phí biến đổi và một phần chi phí cố định thì nó đang hoạt động tại phần đường chi phí cận biên mà
Nếu một hãng đối diện với đường cầu hoàn toàn co giãn đối với sản phẩm của nó thì
Nếu một nhà độc quyền đang sản xuất tại mức sản lượng tại đó chi phí cận biên lớn hơn doanh thu cận biên, nhà độc quyền nên
Nếu tất cả các yếu tố đầu vào tăng 2 lần và sản lượng đầu ra tăng nhỏ hơn 2 lần. Đây phải là trường hợp
Nguyên tắc phân bổ ngân sách của người tiêu dùng là:
Nhà độc quyền không đặt giá cao nhất cho sản phẩm của mình vì:
Phát biểu nào sau đây là không chính xác:
Qui mô tối ưu của hàng hóa công cộng xuất hiện khi
Sản phẩm bình quân của lao động là:
Sự khan hiếm bị loại trừ bởi

Sự lựa chọn của người tiêu dùng bị giới hạn bởi:

Chọn một câu trả lời:

Sự thay đổi lượng hàng hóa tiêu dùng do thu nhập thay đổi được gọi là:

Tại điểm cân bằng của người tiêu dùng, sự lựa chọn sản lượng Q1 và Q2 của hai hàng hóa là:

Chọn một câu trả lời:

Tất cả các điều sau đây đều là mục tiêu của chính sách ngoại trừ

Chọn một câu trả lời:

Tất cả vấn đề nào dưới đây thuộc kinh tế vi mô ngoại trừ
Thị trường có xu hướng tạo ra một lượng hàng hóa công cộng
Thông thường điều gì sau đây đúng:
Thời tiết thuận lợi cho việc trồng lúa có thể
Thu nhập của yếu tố khi đường cung của nó ít co giãn bao gồm
Thực tiễn nhu cầu của con người không được thoả mãn đầy đủ với nguồn lực hiện có được gọi là vấn đề:

Tổng lợi ích bằng

Chọn một câu trả lời:

Tổng lợi ích luôn luôn

Trong dài hạn, hãng cạnh tranh độc quyền sẽ

Chọn một câu trả lời:

Trong dài hạn hãng cạnh tranh độc quyền sẽ sản xuất một mức sản lượng tại đó giá bằng

Chọn một câu trả lời:

Trong điều kiện nào dưới đây, một hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ kiếm được lợi nhuận kinh tế

Chọn một câu trả lời:

Trong kinh tế học, ngắn hạn là thời kỳ sản xuất trong đó
Trong nền kinh tế thị trường, giá cân bằng được xác định bởi
Trong nghịch lý người tù, cả hai sẽ tốt nhất khi
Trong phân tích đường bàng quan của người tiêu dùng, điều nào dưới đây là không đúng:
Trong sơ đồ cung cầu điển hình, điều gì xảy ra khi cầu giảm
Tỷ lệ lãi suất là 10%/năm. Bạn đầu tư 150 triệu đồng tiền riêng của mình vào một công việc kinh doanh và kiếm được lợi nhuận tính toán là 40 triệu đồng sau một năm. Giả định các yếu tố khác không đổi thì lợi nhuận kinh tế bạn thu được là:

Vấn đề khan hiếm tồn tại

Chọn một câu trả lời:

Please follow and like us:

Một trả lời tới to “Đáp án trắc nghiệm: Kinh tế Vi mô – EG13”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *