Đáp án trắc nghiệm: Ngân hàng thương mại – EG29

Please follow and like us:

Ngân hàng thương mại – EG29

Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 3 triệu/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK :
tại đây

Đáp án có chữ S là sai

Bạn hãy chọn câu nào sau đây nêu đầy đủ các công cụ của thị trường tài chính phái sinh?

Các khoản nợ được xem là “Nợ có vấn đề” là các khoản nợ:

Chọn một câu trả lời:

Không thu hồi được đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi theo thoả thuận trong HĐTD (từ nhóm 2 đến nhóm 5).

Vì: Theo quy định hiện hành nợ của NHTM được chia thành 5 nhóm trong đó nhóm 1 là Nợ đủ tiêu chuẩn, nhóm 2,3,4,5 là nợ có vấn đề.

Các NHTM có thể vay và cho vay lẫn nhau thông qua thị trường nào?
Các NHTM phải nghiên cứu đặc điểm của đối tượng vay vốn và mục đích vay vốn của các doanh nghiệp là để?

Có biện pháp tính toán, xác định thời hạn và mức vay phù hợp, quản lý tiền cho vay đúng mục đích.

Vì: Để hạn chế rủi ro NHTM phải nghiên cứu đặc điểm đối tượng vay nhằm mục đích có biện pháp tính toán, xác định thời hạn và mức vay phù hợp, quản lý tiền cho vay đúng mục đích.

Chi phí huy động vốn của Ngân hàng thương mại là chi phí?

NHTM trả cho khách hàng khi huy động tiền gửi.

Vì: Hoạt động huy động vốn là việc khách hàng gửi tiền vào NHTM qua việc mở tài khoản tiền gửi và mua giấy tờ có giá do NHTM phát hành. Để huy động được vốn, NHTM phải trả lãi cho người gửi tiền. Do đó Chi phí huy động vốn của Ngân hàng thương mại là chi phí NHTM trả cho khách hàng khi huy động tiền gửi.

Cho tỷ giá:

GBP/USD = 1,6254/1,6260

Khách hàng mua 500 GBP, khách hàng trả cho ngân hàng bao nhiệu USD

Cho tỷ giá:

GBP/USD = 1,6254/1,6260

USD/JPY = 104,24/106,35

Tính tỷ giá: GBP/ JPY?

Cho tỷ giá giao ngay EUR/VND: 28.592/29.223

Lãi suất (%/năm) kỳ hạn 3 tháng:

Gửi vay

EUR 3,55 4,55

VND 7,80 10,20

Tỷ giá bán kỳ hạn 3 tháng của EUR/VND là:

Cho tỷ giá giao ngay EUR/VND: 28.592/29.223

Lãi suất (%/năm) kỳ hạn 3 tháng:

Gửi vay

EUR 3,55 4,55

VND 7,80 10,20

Tỷ giá mua kỳ hạn 3 tháng của EUR/VND là:

Cho tỷ giá giao ngay: USD/GBP = 0,6057 – 0,6059

Khách hàng bán 700 GBP, ngân hàng trả cho khách hàng bao nhiệu USD?

Cho tỷ giá giao ngay: USD/GBP = 0,6057 – 0,6059

Khách hàng mua 1.000 GBP, khách hàng trả cho ngân hàng bao nhiệu USD?

Cho tỷ giá giao ngay: USD/HKD = 7,7501 – 7,7507

Khách hàng bán 800 USD, ngân hàng trả cho khách hàng bao nhiệu HKD?

Cho tỷ giá:

USD/JPY = 104,22 /107,39

USD/VND= 17.500/17.550

Tính tỷ giá: JPY/ VND?

Cho tỷ giá:

USD/VND = 15.990 – 15.992

EUR/VND = 19.393 – 19.491

Tính tỷ giá: EUR/ USD?

Cho tỷ giá:

USD/VND= 17.878 – 17.880

USD/HKD = 7,7501 – 7,7509

Tính tỷ giá: HKD/VND?

Chức năng của NHTM là?

Chọn một câu trả lời:

Có tình hình huy động vốn của một tổ chức tín dụng trong tháng 9 năm 2009 như sau (Đơn vị tính 1.000 đ):

– Tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp, tổ chức là 117.000.000, trong đó:

+ Tiền gửi không kỳ hạn 60.000.000

+ Kỳ hạn < 12 tháng 27.000.000

+ Kỳ hạn > 12 tháng 30.000.000

– Tiền gửi tiết kiệm 137.000.000 Trong đó:

+ Tiền gửi không kỳ hạn 70.000.000

+ Kỳ hạn < 12 tháng 36.000.000

+ Kỳ hạn > 12 tháng 31.000.000

– Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ tiền gửi 77.000.000

– Tiền gửi kho bạc 140.000.000

Dự trữ thực tế của tổ chức tín dụng 23.000.000

Giả sử Ngân hàng nhà nước quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 5% trên tổng số dư tiền gửi ngắn hạn bình quân.

Số tiền dự trữ vượt mức trong tháng 9 năm 2009 là?

2.500.000

Vì:

DTBB = ( 60 + 27 + 70 + 36 + 77 +140) x 5% = 20.500.000

Mức dự trữ vượt mức = 23.000.000-20.500.000 = 2.500.000

Công thức định giá cố phiếu của Gordon: V= D1/ (ke – g) chỉ áp dụng khi?
Công ty ABC tại TP.Hồ Chí Minh bán cho một Công ty XYZ tại Trung Quốc một lô hàng, tổng trị giá 1.000.000 USD. Giả sử bạn là nhân viên Công ty ABC, bạn chọn phương thức thanh toán qua ngân hàng nào là có lợi cho Công ty mình?
Công ty An Pha vay vốn tại Ngân hàng X một số tiền từ ngày 20/04 đến ngày 15/07 với lãi suất 18% năm. Đến hạn Công ty đã trả cả vốn gốc và lãi tiền vay là 208.600.000 đồng. Số tiền gốc Cty An Pha đã vay là:

200.000.000 đồng

Vì:

Tiền gốc

= 208.6/(1+18%*86/360)

= 200 triệu

Công ty cho thuê tài chính cho thuê một thiết bị có các điều kiện như sau:

– Giá trị tài sản: 500 triệu đồng. Thời hạn thuê: 5 năm, Lãi suất thuê: 12%/năm

Tính tiền thuê thanh toán (cả gốc và lãi) đều ở cuối mỗi năm.

138,705 triệu đồng

Vì: Số tiền gốc và lãi trả đều đầu mỗi năm = 500 x 12% x / (1-(1+12%)^-5) = 138,705 triệu đồng.

Công ty chứng khoán thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán bao gồm các hoat động sau:
Cơ sở pháp lý cao nhất của hoạt động NHTM Việt Nam là gì?

Doanh nghiệp X lập hồ sơ vay vốn NH với các thông tin sau:

Tổng vốn đầu tư: 6082 triệu, vốn tự có tham gia: 34%, vốn khác 689,02 triệu, lợi nhuận hàng năm tăng thêm: 722,5 triệu, khấu hao bình quân 15%/ năm, nguồn trả nợ khác: 108,775 triệu. Thời gian thi công 6 tháng. Doanh nghiệp sử dụng tài sản đảm bảo được định giá 5000 triệu. Tỷ lệ cho vay theo TSĐB của NH tối đa 70%. Hạn mức cho vay của NH là:

3325,1 triệu

Vì:

Tổng vốn đầu tư = 6082

Vốn tự có = 34% x 6082 = 2067,88

Vốn còn thiếu: 6082 – 2067,88 – 689,02 = 3325,1

Mức cho vay theo TSĐB = 70% x 5000 = 3500

Hạn mức cho vay = 3325,1

Doanh nghiệp X lập hồ sơ vay vốn NH với các thông tin sau: Tổng vốn đầu tư: 6082 triệu, vốn tự có tham gia: 34%, vốn khác 689,02 triệu, lợi nhuận hàng năm tăng thêm: 722,5 triệu, khấu hao bình quân 15%/ năm, nguồn trả nợ khác: 108,775 triệu. Thời gian thi công 6 tháng. Doanh nghiệp sử dụng tài sản đảm bảo được định giá 5000 triệu. Tỷ lệ cho vay theo TSĐB của NH tối đa 70%. Thời hạn cho vay của NH là?

3 năm

Vì: Tổng vốn đầu tư = 6082

Vốn tự có

= 34% x 6082 = 2067,88

Vốn còn thiếu: =6082 – 2067,88 – 689,02 = 3325,1

Mức cho vay theo TSĐB = 70% x 5000 = 3500

Hạn mức cho vay = 3325,1

Thời gian ân hạn = 6 tháng

Thời gian thu nợ = tiền vay / nguồn thu nợ bình quân

Nguồn trả nợ từ Khấu hao = 15% x 6082 x 3325,1/6082 =498,765

Lợi nhuận trả nợ = 2890 x 125% – 2890 = 722,5

Nguồn khác = 108,775

Nguồn thu nợ bq = 498,765 + 722,5 + 108,775 = 1329,04

Thời gian thu nợ = 3325,1/1329,04 = 2,5

Thời hạn cho vay = 2,5 + 0,5 = 3 năm

Doanh nghiệp X vay NHTM A 2000 triệu đồng, thời hạn 2 năm, lãi suất 15%/năm, trả gốc và lãi khi đến hạn. Sau 2 năm, Doanh nghiệp trả NH số tiền là 2100 triệu. Xác định nợ quá hạn của Doanh nghiệp biết NH xác định Doanh nghiệp sẽ có nguồn thu có thể dùng trả nợ trong tương lai gần và ưu tiên thu lãi trước. Xác định nợ quá hạn của Doanh nghiệp.

500 triệu

Vì: Thu lãi = 2000 x 2 x 15% = 600 triệu

Thu gốc = 2100 – 600 = 1500

Nợ gốc ( nợ quá hạn) = 2000 – 1500 = 500 triệu

Doanh nghiệp X vay NHTM A 2000 triệu đồng, thời hạn 3 năm, trả lãi định kỳ hàng tháng, trả gốc khi đến hạn. Xác định mức lãi định kỳ của DN biết lãi suất NH là 15%/năm?

Dự trữ bắt buộc của NHTM Việt Nam trong nền kinh tế hội nhập quốc tế phải gửi tại?

Chọn một câu trả lời:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vì: Theo quy định của NHNN, các khoản DTBB của các NHTM phải được gửi tại NHNN.

Đặc điểm của phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/A được phát biểu như sau:
Đặc điểm của phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/P được phát biểu như sau:
Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của vốn huy động của NHTM?
Để chuẩn bị cho kế hoạch vay vốn quý II năm 2014, chi nhánh NH Công thương Việt Nam đã nhận được hồ sơ vay vốn từ công ty Vật liệu điện tổng hợp ICI. Ngân hàng xác định nhu cầu vay của Doanh nghiệp là 600 triệu. Doanh nghiệp sử dụng tài sản đảm bảo trị giá 1.050 triệu đồng. Mức cho vay theo tài sản đảm bảo của NH là 60%. Mức cho vay sẽ là?

600 triệu

Vì: Mức cho vay tối đa theo TSĐB là 630, nhưng nhu cầu vay vốn là 600, do đó mức cho vay của NH là 600.

Để hạn chế tình trạng nợ xấu, các ngân hàng thương mại cần phải?

Tuân thủ các nguyên tắc và quy trình tín dụng, ngoài ra phải đặc biệt quan tâm đến đảm bảo tín dụng.

Vì: Cho vay ít, cho vay nhiều hay đổi mới công nghệ NH không làm giảm rủi ro, cần tuân thủ các nguyên tắc và quy trình tín dụng, ngoài ra phải đặc biệt chú trọng vào tài sản thế chấp.

Điểm khác biệt giữa ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính phi ngân hàng là?
Hãy chọn 01 đáp án SAI trong các phát biểu sau: Phân loại thư tín dụng gồm có?
Hãy phân biệt điểm khác nhau giữa tiền gửi tiết kiệm với tiền gửi thanh toán?
Hiện tại ông Tâm vừa có một khoản tiền 200 triệu và ông muốn gửi tiết kiệm Ngân hàng để lấy lãi hàng tháng bổ sung thu nhập nhập cùng với lương hưu để chi tiêu hàng tháng. Ông Tâm phân vân không biết nên gửi bằng tiền VND hay USD. Theo anh(chị) ông Tâm nên gửi tiết kiệm bằng loại nào, biết lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm, lĩnh lãi hàng tháng của VND là 0,75% /tháng và của USD là 3,45% /năm. Tỷ giá hiện tại là USD/VND = 16.050 đồng?
Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây?

Khi đôn đốc khách hàng trả nợ, cán bộ tín dụng phải thông báo cho khách hàng trước mấy ngày?

Chọn một câu trả lời:

Khi đồng Đôla bị yếu đi thì đồng tiền Việt Nam (VND) sẽ

Khoản mục nào dưới đây sẽ thuộc phần Tài sản Có trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng?

Chọn một câu trả lời:

Khoản mục nào dưới đây sẽ thuộc phần Tài sản Nợ trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng?

Chọn một câu trả lời:

Không cần tính toán, giá trái phiếu thay đổi như thế nào so với mệnh giá nếu như tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tư bằng lãi suất danh nghĩa của trái phiếu?
Một khách hàng có gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch số 1 của chi nhánh A thuộc NHX Việt Nam số tiền 30 tỷ đồng, có nhu cầu cầm cố để vay cũng tại Phòng giao dịch đó số tiền 25 tỷ đồng. Cán bộ tín dụng ra quyết định:

Cho vay ngay mà không cần thẩm định.

Vì: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm có mức vay thấp hơn giá trị sổ thì cán bộ tín dụng không cần thẩm định và có thể ra quyết định cho vay.

Một khách hàng gửi tiết kiệm số tiền 150.000.000 đồng, thời hạn 3 tháng (27/5 – 27/8), lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng là 17,5%/năm, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 0,4%/năm. Nếu như đến ngày 20/6, khách hàng đến ngân hàng xin rút trước hạn số tiền trên, khách hàng nhận được số tiền là?

150.040.000 đồng

Vì: Số ngày gửi là 24 ngày

Số tiền nhận được = 150.000.000 x

(1+ 0.4%x24/360)

= 150.040.000

Một khách hàng gửi tiết kiệm số tiền 150.000.000 đồng, thời hạn 3 tháng (27/5 – 27/8), lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng là 17,5%/năm, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 0,4%/năm. Số tiền khách nhận được khi đáo hạn là?
Một khách hàng muốn vay vốn 500.000.000 đồng để tài trợ cho việc mua một chiếc ô tô với giá 1.200.000.000 đồng. Ngân hàng đồng ý cho vay. Phương thức cho vay ở đây sẽ là:

Cho vay tiêu dùng.

Vì: Theo khái niệm, đặc điểm cho vay tiêu dùng.

Một khách hàng vay vốn ngắn hạn tại một NH B với một số tiền 500.000.000 đồng, lãi suất cho vay 18% năm, thời gian vay từ ngày 30/10 đến ngày 03/01 năm sau. Tổng số lợi tức mà KH phải trả cho NH là?

16.000.000 đồng

Vì:

Tiền lãi = Dư nợ x lãi suất x kỳ hạn = 500 x 18%/360 x 64 = 16 triệu.

Mục đích của tín dụng ngắn hạn là:

Chọn một câu trả lời:

Cho vay đầu tư vào tài sản ngắn hạn và nhu cầu thanh khoản.

Vì: Các khoản nợ ngắn hạn nhằm đáp ứng thanh khoản và đầu tư cho TS ngắn hạn (vốn lưu động).

Mức cho vay tối đa được căn cứ vào:

Chọn một câu trả lời:

Tổng nhu cầu vốn của dự án đầu tư, phương án SXKD, vốn tự có tối thiểu của khách hàng, tỷ lệ % được cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm và nguồn vốn của NHNo nơi cho vay.

Vì: Theo quy định mức cho vay của các NHTM phụ thuộc vào nhu cầu vay vốn của khách hàng, khả năng trả nợ và giá trị tài sản đảm bảo.

Ngày 02/01 công ty A mua một hợp đồng tương lai trị giá 62.500 GBP với tỷ giá thỏa thuận là GBP/ USD= 1,4318. Giả sử rằng phòng giao hoán yêu cầu các công ty tham gia phải duy trì một mức ký quỹ lần đầu 1.485 USD và duy trì ở mức tối thiểu 1.100 USD. Tình hình tỷ giá trên thị trường luôn luôn thay đổi, đến cuối ngày 04/01, tỷ giá trên thị trường GBP/ USD = 1,4350. Xác định số dư trên tài khoản ký quỹ, biết rằng công ty không nộp thêm tiền vào tài khoản ký quỹ?
Ngày 04/01 công ty B mua một hợp đồng tương lai trị giá 125.000 EUR với tỷ giá thỏa thuận là 1,2185 USD/EUR. Giả sử rằng phòng giao hoán yêu cầu các công ty tham gia phải duy trì một mức ký quỹ lần đầu 1.755 USD và duy trì ở mức tối thiểu 1.300 USD. Tình hình tỷ giá trên thị trường luôn luôn thay đổi, đến cuối ngày 07/01, tỷ giá trên thị trường EUR/USD = 1,2180. Xác định số dư trên tài khoản ký quỹ, biết rằng công ty không nộp thêm tiền vào tài khoản ký quỹ?
Ngày 20/2/2013 công ty X xin chiết khấu hối phiếu số 1235 trị giá 250.000 USD phát hành ngày 10/1/2013, đến hạn thanh toán ngày 10/7/2013. Lãi suất chiết khấu 6.25%/ năm, hoa hồng phí 0.5% mệnh giá. Số ngày chiết khấu là?
Ngày 20/2 công ty X xin chiết khấu hối phiếu số 1235 trị giá 250.000 USD phát hành ngày 10/1, đến hạn thanh toán ngày 10/7. Lãi suất chiết khấu 6.25%/ năm, hoa hồng phí 0.5% mệnh giá. Lãi chiết khấu là?

6076,39 USD

Vì: Lãi CK = 250.000 x 6,25% x 140/360 = 6076,39 USD.

Ngày 20/2 công ty X xin chiết khấu hối phiếu số 1235 trị giá 250.000 USD phát hành ngày 10/1, đến hạn thanh toán ngày 10/7. Lãi suất chiết khấu 6.25%/ năm, hoa hồng phí 0.5% mệnh giá. Mức chiết khấu là?

7326,39 USD

Vì:

Lãi CK = 250.000 x 6,25% x 140/360 = 6076,39 USD.

Hoa hồng = 0,.5% x 250.000 = 1250 USD

Mức chiết khấu = 6076,39+1250 = 7326,39

Ngày 20/2 công ty X xin chiết khấu hối phiếu số 1235 trị giá 250.000 USD phát hành ngày 10/1, đến hạn thanh toán ngày 10/7. Lãi suất chiết khấu 6.25%/ năm, hoa hồng phí 0.5% mệnh giá. Số tiền khách hàng nhận được là?

242.673,61 USD

Vì:

Lãi CK = 250.000 x 6,25% x 140/360 = 6076,39 USD.

Hoa hồng = 0,5% x 250.000 = 1250 USD

Mức chiết khấu = 6076,39+1250 = 7326,39

Số tiền KH nhận được

= 250.000 – 7326,39 =242.673,61 USD

Ngân hàng của bạn hiện cung cấp thông tin về giao dịch quyền chọn dựa trên tỷ giá EUR/USD như sau: Khối lượng giao dịch: 125.000 EUR, giá giao dịch: 1.2206, kỳ hạn 2 tháng, giá quyền 0.0072 USD. Khách hàng A mua một quyền chọn bán , vào ngày đến hạn tỷ giá EUR/USD thấp hơn bao nhiêu thì Ông A thực hiện quyền chọn và có lãi
Ngân hàng của bạn hiện cung cấp thông tin về giao dịch quyền chọn dựa trên tỷ giá SGD/VND như sau: Giá giao dịch13.890, phí quyền 20 VND/SGD. Khách hàng mua một quyền chọn bán 100.000SGD, vào ngày đến hạn tỷ giá SGD/VND là 13.850 thì khách hàng sẽ:
Ngân hàng của bạn hiện cung cấp thông tin về giao dịch quyền chọn dựa trên tỷ giá USD/VND như sau: Tỷ giá giao dịch 17.878, kỳ hạn 3 tháng, phí quyền 20 VND/USD. Khách hàng mua một quyền chọn mua, vào ngày đến hạn tỷ giá USD/VND là bao nhiêu thì khách hàng thực hiện quyền chọn và có lãi?
Nghiệp vụ nào sau đây không được coi là nghiệp vụ hiện đại của NHTM?
NHTM sẽ có tỷ suất lợi nhuận đầu tư cao hơn lãi suất trái phiếu khi?
Ông Thanh dự định gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng tại NHTMCP Y số tiền 30 triệu đồng. Lãi suất Ngân hàng áp dụng cho loại tiền gửi này là 7,2%/ năm. Bạn hãy cho biết ông Lê sẽ nhận được số tiền cả gốc và lãi là bao nhiêu, nếu Ngân hàng chỉ tính lãi khi đáo hạn.
Ông Thanh dự định gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng tại NHTMCP Y số tiền 30 triệu đồng. Lãi suất Ngân hàng áp dụng cho loại tiền gửi này là 7,2%/ năm. Bạn hãy cho biết ông Lê sẽ nhận được số tiền cả gốc và lãi là bao nhiêu, nếu Ngân hàng tính lãi kép hàng tháng

30.543.246 đồng

Vì: Số tiền nhận được

= 30 x (1+7.2%/12)^3

= 30.543.246

Phát biểu nào dưới đây không phải là đặc điểm của vốn chủ sở hữu của NHTM?
Phát biểu nào dưới đây là phát biểu không chính xác về vai trò của nghiệp vụ huy động vốn của NHTM đối vớicông chúng nói chung?
Phát biểu nào sau đây phản ánh chính xác thành phần vốn chủ sở hữu của NHTM ở nước ta hiện nay?
Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây phản ánh chính xác nhất về những hoạt động mà các NHTM được phépthực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam?
Hoạt động huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ và bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác và đại lý, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng là một phương thức cho vay mà giữa NHTM và khách hàng:

Chọn một câu trả lời:

Phương thức thanh toán chuyển tiền Quốc tế gồm:
Phương tiện thanh toán nào được tiến hành trên cơ sở các chứng từ hoá đơn do người bán lập và chuyển đến ngân hàng để yêu cầu thu hộ tiền từ người mua về hàng hoá đã giao, dịch vụ cung ứng phù hợp với những điều kiện thanh toán đã ghi trong hợp đồng kinh tế?
Quy định pháp lý về nguyên tắc cho vay của NHTM là:

Sử dụng vốn đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, hoàn trả nợ gốc và nợ lãi đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng.

Vì: Nguyên tắc của tín dụng NH là sử dụng vốn đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, hoàn trả nợ gốc và nợ lãi đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng

Sự khác biệt chủ yếu về hoạt động giữa NHTM và tổ chức tín dụng phi ngân hàng thể hiện ở điểm nào sau đây?

Chọn một câu trả lời:

Sự khác biệt giữa khái niệm lãi suất trái phiếu và tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư yêu cầu là?
Tại sao cần có những hình thức huy động vốn bằng cách phát hành giấy tờ có giá bên cạnh hình thức huy độngvốn qua tài khoản tiền gửi?

Tại sao khi ngân hàng phát hành L/C theo yêu cầu của người nhập khẩu được xem là một hình thức tài trợ nhập khẩu?

Chọn một câu trả lời:

Tại sao lãi suất của tiền gửi không kỳ hạn của NHTM thấp hơn là lãi suất của tiền gửi có kỳ hạn?

Cơ hội tạo lợi nhuận cho NH thấp vì không chủ động sử dụng kinh doanh.

Vì: Do số dư tiền gửi không kỳ hạn kém ổn định, ngân hàng khó chủ động nguồn vốn này trong kinh doanh do đó lợi nhuận mang lại từ nguồn này rất thấp.

Tại sao NHNN lại phải quy định tỷ lệ dự trữ và bảo đảm an toàn đối với NHTM?

Chọn một câu trả lời:

Thanh toán ủy nhiệm chi được minh họa như sau:
Theo Luật các tổ chức tín dụng VN, trong những loại tiền gửi tiết kiệm sau loại nào có lãi suất cao nhất?
Thông tin về Doanh nghiệp xin vay vốn lưu động như sau: TSLĐ ngày 1/7: 2450, ngày 30/9: 2550. Vốn lưu động tham gia vào kế hoạch kinh doanh bao gồm vốn tự có: 700 triệu, công ty huy động thêm bên ngoài 100 triệu. Sản lượng tiêu thụ 5000 sản phẩm. Giá bán 1,6 triệu đồng/ sản phẩm. Giá vốn 1,312 triệu động. Xác định nhu cầu vốn lưu động của Doanh nghiệp là?
Thông tin về Doanh nghiệp xin vay vốn lưu động như sau: TSLĐ ngày 1/7: 2450, ngày 30/9: 2550. Vốn lưu động tham gia vào kế hoạch kinh doanh bao gồm vốn tự có: 700 triệu, công ty huy động thêm bên ngoài 100 triệu. Sản lượng tiêu thụ 5000 sản phẩm. Giá bán 1,6 triệu đồng/ sản phẩm. Giá vốn 1,312 triệu động. Xác định vòng quay vốn lưu động của Doanh nghiệp là?

3,2 vòng

Vì:VLĐ bình quân = 2500, DT = 1,6 x 5000 = 8000, Vòng quay VLĐ = 8000/2500 = 3,2 vòng

Thời hạn cho thuê một tài sản ít nhất phải bằng?

Thời hạn cho vay được hiểu là:

Chọn một câu trả lời:

Khoảng thời gian tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận tiền vay đến khi trả hết nợ gốc lãi và phí (nếu có) theo thoả thuận trong HĐTD.

Vì: Thời hạn cho vay được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận tiền vay đến khi trả hết nợ gốc lãi và phí (nếu có) theo thoả thuận trong HĐTD.

Tiền dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại gửi ở NHNN Việt Nam hiện nay?

Chọn một câu trả lời:

Tình hình huy động vốn của một tổ chức tín dụng trong tháng 6 năm 2009 như sau: (Đơn vị tính 1.000 đ). – Tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp, tổ chức:85.000.000 trong đó:

+ Tiền gửi không kỳ hạn 50.000.000

+ Kỳ hạn < 12 tháng 12.000.000

+ Kỳ hạn > 12 tháng 23.000.000

– Tiền gửi tiết kiệm 151.000.000 trong đó:

+ Tiền gửi không kỳ hạn 55.000.000

+ Kỳ hạn < 12 tháng 63.000.000

+ Kỳ hạn > 12 tháng 33.000.000

– Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ tiền gửi 66.000.000

– Tiền gửi kho bạc 95.000.000. Dự trữ thực tế của tổ chức tín dụng 15.000.000

Giả sử Ngân hàng nhà nước quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 4% trên tổng số dư tiền gửi ngắn hạn bình quân. Số tiền phải trích dự trữ bắt buộc trong tháng 6 năm 2009 là?

13.640.000

Vì:

DTBB = ( 50 + 12 + 55 + 63 + 66 +95) x 4% = 13.640.000

Tình hình huy động vốn của một tổ chức tín dụng trong tháng 9 năm 2009 như sau: (Đơn vị tính 1.000 đ)

– Tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp, tổ chức117.000.000. Trong đó:

+ Tiền gửi không kỳ hạn 60.000.000

+ Kỳ hạn < 12 tháng 27.000.000

+ Kỳ hạn > 12 tháng 30.000.000

– Tiền gửi tiết kiệm 137.000.000 Trong đó:

+ Tiền gửi không kỳ hạn 70.000.000

+ Kỳ hạn < 12 tháng 36.000.000

+ Kỳ hạn > 12 tháng 31.000.000

– Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ tiền gửi 77.000.000

– Tiền gửi kho bạc 140.000.000

Dự trữ thực tế của tổ chức tín dụng 23.000.000

Giả sử Ngân hàng nhà nước quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 5% trên tổng số dư tiền gửi ngắn hạn bình quân. Số tiền phải trích dự trữ bắt buộc trong tháng 9 năm 2009 là?

20.500.000

Vì:

DTBB = ( 60 + 27 + 70 + 36 + 77 +140) x 5%

= 20.500.000

Tổ chức tín dụng mua các giấy tờ có giá của khách hàng trước khi đến hạn thanh toán được hiểu là?

Chọn một câu trả lời:

Chiết khấu;

Vì: Chiết khấu là việc NHTM mua lại các GTCG (có kỳ hạn hoặc mua đứt) của khách hạn trước khi đến hạn thanh toán.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất 6%, thời hạn 5 năm, trái phiếu trả lãi một lần khi mua. Tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư yêu cầu là 12%. Giá trái phiếu là:

Trong bảng cân đối kế toán của một ngân hàng thì?

Chọn một câu trả lời:

Trong các giao dịch sau, giao dịch nào là giao dịch phái sinh?

Forward

Vì:

Vì các sản phẩm phái sinh của NHTM gồm: Forward, Future, Swap, Option.

Trong các nghiệp vụ sau đây của NHTM, nghiệp vụ nào ngân hàng chỉ được hưởng phí, không được hưởng lãi suất?
Trong các phương thức thanh toán Quốc tế sau, phương thức thanh toán nào đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia mua bán?
Trong cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng ( Credit Card), tiền lãi khách hàng phải trả tính trên:

Số dư nợ mà khách hàng đã sử dụng.

Vì: Theo quy định thì tiền lãi = số dư nợ mà khách hàng đã sử dụng x lãi suất x kỳ hạn..

Trong cho vay trả góp. Một khoản tín dụng trị giá 1.200.000.000 đồng có thời hạn 12 tháng. Lãi suất là 1,03%/tháng. Trả góp mỗi tháng một lần vào ngày cuối tháng. Trường hợp tiền lãi được tính cố định theo số dư ban đầu. Số tiền trả góp mỗi tháng là bao nhiêu?

11.2360.000

Vì:

Số tiền trả hàng tháng

= 1.200.000.000 / 12

+ 1.200.000.000 x 1.03%

= 112.360.000

Trong giao dịch kỳ hạn ngoại tệ, hai bên cam kết một tỷ giá xác định tại thời điểm giao dịch và việc chuyển giao được thực hiện tại thời điểm.
Về cơ bản, NHTM có thể huy động vốn qua những loại tài khoản tiền gửi nào?
Việc bên đi vay dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm việc vay vốn đối bên cho vay và không chuyển giao tài sản đó cho bên cho vay là hình thức nào sau đây?

Thế chấp

Vì: Theo luật TCTD 2010 thì thế chấp là iệc bên đi vay dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm việc vay vốn đối bên cho vay và không chuyển giao tài sản đó cho bên cho vay.

Vì sao khi xem xét, quyết định cho vay TCTD lại quy định khách hàng vay phải có tối thiểu 10% vốn tự có (đối với ngắn hạn) và 20% (đối với trung, dài hạn) tham gia vào dự án, phương án sản xuất, kinh doanh?

Để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, gắn và tăng cường trách nhiệm của người vay.

Vì:Vốn tự có tham gia đủ lớn để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, gắn và tăng cường trách nhiệm của người vay.

Vì sao khi xem xét, quyết định cho vay TCTD lại quy định khách hàng vay phải có tối thiểu 10% vốn tự có (đối với ngắn hạn) và 20% (đối với trung, dài hạn) tham gia vào dự án, phương án sản xuất, kinh doanh?

Chọn một câu trả lời:

Để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, gắn và tăng cường trách nhiệm của người vay.

Vì: Vốn tự có tham gia đủ lớn để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, gắn và tăng cường trách nhiệm của người vay.

Vốn ngắn hạn là loại vốn có thời gian huy động là?
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *