Vai trò tính toán lưới trong điện toán đám mây

Please follow and like us:

Vai trò tính toán lưới trong điện toán đám mây

 • Điện toán lưới là một hệ thống phân tán, bố trí song song, cho phép linh hoạt chia sẻ, tuyển lựa, tập hợp các nguồn tài nguyên độc lập và rải rác về địa lý, tùy theo khả năng sẵn có, công suất, hoạt động, chi phí và yêu cầu về chất lượng dịch vụ của người sử dụng.
 • Là cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho điện toán đám mây.
 • Tính toán lưới kết hợp nhiều tài nguyên phần cứng và phần mềm ở các vị trí khác nhau nhằm tạo ra một năng lực xử lý lớn, dễ dàng và truy xuất hiệu quả các tài nguyên trên lưới.
 • Mô hình tính toán lưới được phân thành nhiều tầng khác nhau:
  • Tầng tác chế (Fabric): giúp định vị các tài nguyên mạng lưới.
  • Tầng kết nối (Connectivity): giúp kết nối mạng lưới trên các mạng.
  • Tầng tài nguyên (Resource): giúp chia sẻ tài nguyên mạng lưới.
  • Tầng ứng dụng (Application): kết nối các ứng dụng người dùng, để truy cập và sử dụng tài nguyên mạng lưới.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *