Một số công nghệ nền tảng khác cho điện toán đám mây

Please follow and like us:

Một số công nghệ nền tảng khác cho điện toán đám mây

 1. Công nghệ Web server
  • SOA (Service Oriented Architecture):
   • Hướng tiếp cận mới trong kiến trúc phần mềm ứng dụng, một ứng dụng được cấu thành từ các thành phần độc lập, phân tán, phối hợp hoạt động với nhau gọi là các service.
   • Các chức năng của service được công bố dưới dạng một giao diện chuẩn, chi tiết cài đặt chức năng được che giấu, người dùng cũng không cần quan tâm.
   • Ứng dụng có thể xác định thời gian thực thi của các dịch vụ có chức năng giống nhau từ nhiều nguồn, từ đó chọn ra cái tốt nhất để sử dụng.
  • SOAP (Simple Object Access Protocol): giao thức truy cập đối tượng giản đơn là giao thức triệu gọi các đối tượng trên nền giao thức HTTP và định dạng XML.
   • Cho phép các đối tượng và ứng dụng Internet dễ dàng trao đổi với nhau qua chuẩn HTTP.
   • Nhận gửi dữ liệu theo mô hình XML có cấu trúc và dễ xử lý hơn.
  • WSDL (Web service description language): là dạng ngôn ngữ XML dùng để mô tả 1 Web service. Một tài liệu WSDL cung cấp các thông tin cần thiết cho một khách hàng để có thể tương tác với Web server.
   • Data types: các kiểu chính của thông tin được chuyển đổi.
   • Operations: các endpoint dịch vụ hay các chức năng mà muốn hỗ trợ.
   • Message: các loại thông điệp gửi/ nhận.
   • Message formats: định dạng của thông điệp.
  • UDDI (Universal Description, Discovery and Intergration): xuất phát từ dự đoán trong tương lai người sử dụng các dịch vụ web sẽ liên lạc với các nhà cung cấp thông qua một hệ thống môi giới. Bất kỳ người nào cần dịch vụ sẽ liên lạc với dịch vụ môi giới này và lựa chọn dịch vụ thích hợp. Thực thể danh bạ UDDI là một tập tin XML dùng để mô tả doanh nghiệp và các dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp.
 2. Điện toán theo nhu cầu
  • Là khối tài nguyên môi máy tính trong vai trò 1 dịch vụ riêng biệt và cụ thể.
  • Tập hợp các kết nối, dịch vụ và phần mềm được xây dựng trên mạng máy tính.
  • Cho phép người dùng truy cập vào những trung tâm điện toán sở hữu những cấu hình mạnh, những kho dữ liệu và những trung tâm điện toán nhằm tối đa hóa việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực và giảm thiểu các chi phí có liên quan khác.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *