Vai trò của CLKD/ quản trị theo chiến lược? (Vì sao là xu hướng?)

Please follow and like us:

Vai trò của CLKD/ quản trị theo chiến lược? (Vì sao là xu hướng?)

Vai trò của CLKD

-Có CLKD giúp DN thấy rõ mục đích và hướng đi của DN trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo thành công trong kinh doanh với chi phí về thời gian và nguồn lực nhỏ nhất. Từ đó DN thấy cần tổ chức bộ máy kinh doanh theo hướng nào, cần phải làm gì để gặt hái được thành công trong KD và biết được khi nào DN đạt tới mục tiêu đã định. (Nhận thức đúng mục đích và hướng đi giúp nhà quản trị và nhân viên nắm vững những việc cần phải làm, khuyến khích họ làm tốt phần việc của mình trong ngắn hạn, làm cơ sở cho thực hiện tốt những mục tiêu dài hạn của DN).

– môi trường KD biến đổi nhanh chóng, tạo ra nhiều cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cũng như rủi ro. Có chiến lược sẽ giúp DN chủ động tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh khi chúng vừa xuất hiện đồng thời giảm bớt rủi ro trên thương trường. QTKD theo chiến lược buộc các nhà quản trị phải phân tích, dự báo các điều kiện của MTKD trong tương lai gần cũng như xa, từ đó tập trung vào những cơ hội tốt nhất, đồng thời đề phòng đc những rủi ro xấu nhất.

– Nhờ vận dụng CLKD các DN sẽ gắn liền các quyết định đề ra với các điều kiện của môi trường, giúp cân đối giữa 1 bên là tài nguyên, nguồn lực và mục tiêu của DN với bên kia các cơ hội thị trường bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

– Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, thông qua phân tích toàn diện đầy đủ các yếu tố của môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp giúp DN xác định đối thủ cạnh tranh, trên cơ sở đó đưa ra giái pháp tổng thể nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trên thị trường.

Hạn chế của CLKD

– Mất nhiều thời gian và CP để XD và thực hiệnQTKD theo chiến lược, tuy nhiên với DN có kinh nghiệm sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức, hơn nữa DN sẽ thu được nhiều lợi ích hơn khi vận dụng.

-Tính đúng đắn của CLKD phụ thuộc rất nhiều vào dự báo dài hạn về môi trường KD, nếu những dự báo có sai sót sẽ hạn chế đến kết quả KD.

-Sau khi hoạch định nếu ko kịp thời thay đổi, chiến lược sẽ trở thành cái “khung cứng nhắc” trói buộc DN. Cần phải nhớ rằng quản trị chiến lược mang tính năng động theo sự thay đổi của môi trường.

– Nếu DN chỉ chú ý đến hoạch định mà không chú ý đến thực hiện sẽ là sai lầm, bản chất của quản trị chiến lược là hoạt động, chỉ có thực hiện mới đem lại thành công trong KD.

Vì sao là xu hướng?

Vì nó phù hợp với các phương pháp quản trị hiện đại.

Quản trị theo chiến lược đòi hỏi sự nỗ lực toàn diện của tất cả từ nhà lãnh đạo đến nhân viên do môi trường kinh doanh biến động. Đòi hỏi các nhà quản trị phải am hiểu môi trường, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DN.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *