Ưu điểm và các vấn đề tồn tại trong điện toán đám mây

Please follow and like us:

Ưu điểm và các vấn đề tồn tại trong điện toán đám mây

 • Ưu điểm:
  • Sử dụng các tài nguyên tính toán động: tài nguyên được cấp phát cho doanh nghiệp theo đúng những gì doanh nghiệp muốn một cách tức thời. Doanh nghiệp không cần phải tính toán xem có nên mở rộng hay không, đầu tư bao nhiêu máy chủ, mọi công việc sẽ được đám mây thực hiện tìm kiếm tài nguyên rỗi để cung cấp cho bạn.
  • Giảm chi phí: doanh nghiệp sẽ có khả năng cắt giảm chi phí để mua bán, cài đặt, bảo trì tài nguyên. Thay vì phải mua máy chủ, cài đặt máy chủ, bảo trì máy chủ thì doanh nghiệp chỉ cần xác định chính xác tài nguyên mình cần và yêu cầu.
  • Giảm độ phức tạp trong cơ cấu của doanh nghiệp: đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa mà cần một chuyên gia IT vận hành, bảo trì máy chủ thì quá tốn kém, phức tạp. Nếu khoán ngoài thì doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc sản xuát chuyên môn và giảm bớt độ phức tạp trong cơ cấu.
  • Tăng khả năng sử dụng tài nguyên tính toán: việc sử dụng tài nguyên giúp doanh nghiệp gỡ bỏ nỗi lo lắng về việc đầu tư tài nguyên bao lâu thì hết khấu hao, đầu tư lãi không, sự lạc hậu về công nghệ…
 • Vấn đề tồn tại:
  • Tính bảo mật (bao gồm các vấn đề người dùng có đặc quyền truy cập; tuân thủ điều luật, quy tắc; phân tách dữ liệu)
   • Dữ liệu của khách hàng được bảo vệ như thế nào?
   • Ngoài khách hàng, dữ liệu đó có thể bị xem trộm bởi chính nhà cung cấp và những khách hàng khác không?
   • Các nhà cung cấp có đạt các chứng nhận của các tổ chức thứ ba về đánh giá bảo mật hay không?
  • Tính sẵn sàng (bao gồm các vấn đề vị trí dữ liệu; khả năng phục hồi; tồn tại lâu dài):
   • Ứng dụng cung cấp trên điện toán đám mây luôn sẵn sàng hay không?
   • Nếu xảy ra sự cố, thời gian khôi phục dịch vụ mất bao nhiêu thời gian? Nhà cung cấp dịch vụ có đủ tài chính để cung cấp lâu dài cho khách hàng hay không?
   • Chế độ bảo hiểm dữ liệu ra sao nếu nhà cung cấp ngừng dịch vụ vì lý do tài chính?
  • Tính an ninh (vấn đề hỗ trợ điều tra – hỗ trợ nhật ký lưu dấu hoạt động trong hệ thống):
   • Vấn đề phòng chống tấn công?
   • Nhà cung cấp có minh bạch cung cấp hiện trạng phục vụ điều tra và thông tin đến các khách hàng năm không?

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *