Khái niệm và đặc điểm của điện toán đám mây

Please follow and like us:

Khái niệm và đặc điểm của điện toán đám mây

 • Khái niệm theo viện tiêu chuẩn và công nghệ NIST: điện toán đám mấy là một mô hình cho phép truy cập mạng thuận tiện, theo nhu cầu đến một kho tài nguyên điện toán dùng chung, có thể định cấu hình: mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng, …có thể được cung cấp và thu hồi một cách nhanh chóng với yêu cầu tối thiểu về quản lý hoặc can thiệp của nhà cung cấp dịch vụ.
 • Đặc điểm: (5 đặc điểm)
  • Tự phục vụ theo nhu cầu: khi có nhu cầu, người dùng chỉ cần gửi yêu cầu qua trang web cung cấp dịch vụ, hệ thống của nhà cung cấp sẽ đáp ứng yêu cầu của người dùng. Người dùng có thể tự phục vụ nhu cầu của mình như tăng thời gian sử dụng server, tăng dung lượng lưu trữ… mà không cần tương tác trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ, mọi nhu cầu về dịch vụ đều được xử lý trên Internet.
  • Truy xuất diện rộng: điện toán đám mây cung cấp các dịch vụ thông qua môi trường Internet, do đó người dùng có kết nối Internet là có thể sử dụng dịch vụ. Điện toán đám may ở dạng dịch vụ nên không đòi hỏi khả năng xử lý cao ở phía client, vì vậy người dùng có thể truy xuất bằng các thiết bị di động như điện thoại, PDA, laptop… Với điện toán đám mây, người dùng không bị phụ thuộc vào vị trí, có thể truy xuất dịch vụ ở bất kỳ nơi nào, lúc nào có Internet.
  • Dùng chung tài nguyên: tài nguyên của nhà cung cấp dịch vụ được dùng chung, phục vụ cho nhiều người dùng dựa trên mô hình multi -tenant, tài nguyên được phân phát tùy theo nhu cầu của người dùng. Khi nhu cầu của khách hàng giảm xuống thì phần tài nguyên dư thừa được tận dụng phục vụ cho một khách hàng khác.
  • Khả năng co giãn: khả năng tự động mở rộng hoặc thu nhỏ hệ thống tùy theo nhu cầu của người dùng. Khi nhu cầu tăng cao, hệ thống sẽ tự động mở rộng bằng cách thêm tài nguyên vào. Khi nhu cầu giảm xuống, hệ thống sẽ tự giảm bớt tài nguyên. => Nhà cung cấp sử dụng tài nguyên hiệu quả, tận dụng triệt để tài nguyên dư thừa, phục vụ được nhiều khách hàng. Người sử dụng dịch vụ giúp họ giảm chi phí do họ chỉ trả phí cho những tài nguyên thực sự dùng.
  • Điều tiết dịch vụ: hệ thống điện toán đám mây tự động kiểm soát và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên (dung lượng lưu trữ, đơn vị xử lý, băng thông…). Lượng tài nguyên sử dụng có thể được theo dõi, kiểm soát và báo cáo một cách minh bạch cho cả hai phía nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *