Trình bày các khái niệm và các công cụ chủ yếu của các chính sách Đầu tư quốc tế

Please follow and like us:

Câu hỏi: Trình bày các khái niệm và các công cụ chủ yếu của các chính sách ĐTQT.

* Khái niệm:

            Chính sách ĐTQT là hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, công cụ, và biên pháp do nhà nước thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ hợp tác và đầu tư QT trong một thời kỳ nhất định nhằm đạt mục tiêu kt-xh của quốc gia đó.

            Phân loại: theo loại hình đầu tư: cs đầu tư trực tiếp nước ngoài, cs đầu tư gián tiếp nước ngoài; theo chiều di chuyển của vốn đầu tư: cs thu hút đầu tư, cs đầu tư ra nước ngoài.

* Các công cụ, biện pháp chủ yếu:

 • Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài:

+ Các công cụ tài chính:

Công cụ thuế và các loại phí:

 • thuế nội địa
 • thuế quan XNK, thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
 • phí thuê quyền SD đất, sử dụng các dịch vụ hạ tầng,..

Công cụ điều tiết vốn ĐT: quy định về hình thức vốn góp, tỷ lệ góp vốn, chính sách tín dụng, chính sách tỷ giá hối đoái,…

+ Các công cụ phi tài chính:

 • QĐ về thủ tục thẩm định và cấp giấy phép đầu tư
 • QĐ về đối tượng tham gia và lĩnh vực đầu tư
 • QĐ về thời gian tối đa của DA đầu tư
 • QĐ về thủ tục và trách nhiệm của các bên tham gia giải phóng mặt bằng và thực hiện đền bù
 • QĐ về tuyển dụng lao động
 • QĐ về trách nhiệm xử lý môi trường
 • QĐ về đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thương hiệu,…
 • Chính sách đầu tư ra nước ngoài:

+ Các công cụ và biện pháp quản lý: công cụ thuế và quy định về góp vốn đầu tư; định hướng và quy định về khu vực và lĩnh vực đầu tư.

+ Các công cụ và biện pháp hỗ trợ: hỗ trợ về vốn, ưu đãi về thuế, bảo hiểm đầu tư, thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư như: ký kết các hiệp định hợp tác ĐT, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *