Trình bày các hình thức phân loại mtd nvl và tác dụng của nó

Please follow and like us:

Trình bày các hình thức phân loại mtd nvl và tác dụng của nó.

Mức tiêu dùng nguyên vật liệu là lượng nguyên vật liệu tối đa cho phép để chế tạo ra một đơn vị sản phẩm (hoặc một chi tiết sản phẩm, hoặc hoàn thành một khối lượng công việc) với chất lượng quy định có tính đến tiến bộ khoa học công nghệ và trình độ quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thời kỳ nhất định.

có thể phân loại theo 5 tiêu thức chủ yếu sau:
1/ Theo công dụng của nvl trong quá trình sx: 5 loại
– mtd nvl chính
– mtd nvl phụ
– mtd nhiên liệu
– mtd điện lực
– mtd các vật liệu trong công nghiệp hóa chất
+mtd nvl chính là mtd những nvl hình thành nên thực thể chủ yếu của sp
+mtd nvl phụ là mtd những nvl có thể tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào việc tạo ra nội dung vật chất của sp nhưng k phải là chủ yếu
+nhiên liệu và điện lực thì thuộc vật liệu phụ nhưng vì tầm quan trọng của chúng đối với việc phát triển kỹ thuật và tính chất thông dụng của chúng trong nền ktqd và do đặc tính sử dụng của chúng trong sx nên việc xác định mức đới với loại này cũng có những pp tính toán riêng.
+ trong CN hóa chất không thể phân biệt đc nvl chíh với nvl phụ. Quá trình điều chế nên sp mới, các chất ban đầu bị phân hủy tạo thành một chất khác hẳn.
Do k thấy đc tính chất và địa vị của nvl ban đầu, có thể nói: các loại nvl ban đầu đều có vai trò quan trọng như nhau, mặc dù tỷ lệ sử dụng chúng có khác nhau.
2/ theo phạm vi có hiệu lực của mức: 3 loại
– mtd nvl của phân xưởng
– mtd nvl của doanh nghiệp
– mtd nvl của ngành
+mtd nvl phân xưởng (hoặc DN) dùng làm căn cứ xác định nhu cầu vật tư, lập đơn hàng và ký hợp đồng mua nvl cho DN, tổ chức quá trình sx, tiêu chuẩn hóa việc giao nvl cho phân xưởng, hạch toán và kiểm tra tình hình sử dụng nvl trong phạm vi DN
+mtd nvl của của ngành là để lập kế hoạch vật tư cho ngành, làm cơ sở cân đối sx và kiểm tra tình hình sử dụng giữa các ngành. Nó còn là căn cứ để phát triển kỹ thuật mới, phát triển sx trong các ngành.
3/ phân loại mức theo thời gian: 2 loại
– mtd nvl hiện thành
– mtd nvl cho quý, năm
+mtd nvl hiện hành là căn cứ để cấp phát và theo dõi tình hình sử dụng nvl trong thời gian hiện đang tiến hành sx
+mtd nvl cho quý, năm có tác dụng xác định nhu cầu nvl để đánh giá tình hình sử dụng nvl ở dn
4/ phân loại mức theo mức độ chi tiết của đối tượng định mức: 3 loại
– mức cho 1 chi tiết
– mức cho 1 sp
– mức cho 1 loại sp
+mức cho 1 sp chi tiết dùng làm căn cứ để tính mtd vật liệu cho 1 sp (hay 1 khối lượng công việc) để cấp phát vật tư cho các phân xưởng sx căn cứ để kiểm tra tình hình sử dụng vật tư ở phan xưởng
+mức cho 1 sp là chỉ tiêu để DN lập kê hoạch nhu cầu và xác định nhu cầu mua sắm vật liệu, kiểm tra tình hình sd vật liệu ở DN, là căn cứ để tính giá thành sp, phân tích hoạt động kd của DN.
+mức dùng cho 1 loại sp thường đc dùng trong việc ước tính, tính nhanh phục vụ kịp thời cho công tác dự báo các chỉ tiêu nhu cầu vật liệu cho năm sau và là cơ sở để xác lập các phương hướng phát triển sx
5/ phân loại mức theo mức độ chi tiết của nvl sử dụng: 2 loại
– mtd nvl cụ thể
– mtd nvl tổng hợp
+mtd nvl cụ thể lập các đơn hàng cụ thể và cấp phát nvl cho phân xưởng
+mtd nvl tổng hợp dùng để lập chỉ tiêu nvl tổng hợp phục vụ cân đối nhu cầu nvl và lập các kế hoạch chung toàn ngành hoặc nền ktqd.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *