Đối tượng đmtdnvl và lựa chọn đối tượng đmtdnvl

Please follow and like us:

Đối tượng đmtdnvl và lựa chọn đối tượng đmtdnvl

Đối tượng: Thường có 3 dạng tổng hợp:

1/ đối tượng là hiện vật: đc chia làm 2 loại

a/Hiện vật tự nhiên: một cái máy, một chiếc xe …

b/hiện vật quy ước trong kinh tế kỹ thuật như tính lượng than cốc cho 1 tấn gang luyện…

2/ đối tượng là thời gian: lượng điện hao phí cho 1 ca làm việc

3/ đối tượng là giá trị: tiêu hao kim loại cho một triệu đồng xây lắp, tiêu hao gỗ làm bao bì cho 1 triệu đồng giá trị sp và bao gói.

Lựa chọn:

  • Đối với nvl chính đối tượng tính mắc td nvl là sp, như thép là nvl chính cảu ngành cơ khí, đối tượng của vật liệu chi phí là một chi tiết máy, một bộ phận máy… ở trong ngành xây dựng, tùy theo việc làm cụ thể mà xác định đối tượng vật liệu chi phí như gỗ để làm khung nhà, làm cửa..
  • Đối với nvl phụ, do tính chất sd phức tạp nên khó xác định đối tượng tiêu dùng. Căn cứ vào từng trường hợp tiêu dùng cụ thể để chọn đối tượng tính mức. cụ thể là có thể phân biệt theo 2 nhóm:

+ vật liệu phụ đc trực tiếp td trong quá trình công nghệ đế sx ra sp, hoặc khối lượng công việc

+vật liệu phụ thuộc td gián tiếp trong quá trình sx sp, hoặc hoàn thành khối lượng công việc.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *