Nhiệm vụ của công tác định mức tiêu dùng

Please follow and like us:

Nhiệm vụ của công tác định mức tiêu dùng

  1. Xây dựng hệ thống định mức tiêu dùng nguyên vật liệu thống nhất và hoàn chỉnh

– áp dụng các phương pháp phân tích, tính toán khoa học, thí nghiệm… tiến hành xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn hao phí như các chi phí trong quá trình công nghệ và các chi phí khác có căn cứ kinh tế – kỹ thuật, để làm căn cứ xây dựng các mức

+ Các  mức tiêu dùng nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ… phải được xây dựng cụ thể, trực tiếp từ nơi sản xuất – nơi diễn ra các chi phí (hao phí) nguyên vật liệu

+ Các mức tổng hợp phải được tổng hợp từ các định tiêu dùng nguyên vật liệu cụ thể, chi tiết

– Bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng các mức sẽ tổ chức công tác xây dựng mức phù hợp với quy mô, khối lượng công việc, xây dựng các loại mức ở doanh nghiệp

  1. Quản lý thực hiện mức bằng các biện pháp tổ chức – kinh tế – kỹ thuật

Quản lý thực hiện mức phải được tiến hành ở tất cả các khâu, các bộ phận, các quá trình sử dụng nguyên vật liệu có liên quan với nguyên tắc là ở khâu nào

– Trong quản lý thực hiện mức cần quan tâm đặc biệt tới việc áp dụng các biện pháp tổ chức – kinh tế – kỹ thuật có liên quan

– áp dụng biện pháp kinh tế cần chú ý khuyến khích tiết kiệm, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, giảm bớt được phế phẩm, phế liệu, sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng…

– áp dụng các biện pháp kinh tế cần soạn thảo thành quy chế của đơn vị dựa trên nguyên tắc có lợi cho đơn vị, cho doanh nghiệp và có lợi cho người sử dụng, hạn chế tối đa các hao hụt, hư hỏng, mất mát, lãng phí, tiết kiệm nhất so với định mức tiêu dùng nguyên vật liệu đã ban hành

– áp dụng biện pháp kỹ thuật cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật – công nghệ, thiết kế sản phẩm, các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm và của quản lý sản xuất

– Cần đặc biệt khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến máy móc, thiết bị, các dụng cụ chuyên dùng kể cả sử dụng các vật liệu mới, vật liệu sản xuất trong nước để thay thế vật liệu nhập khẩu với điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm.

  1. Tiến hành thu thập tình hình và số liệu các mức đã ban hành, số liệu thực hiện các mức để có cơ sở thực tiễn phân tích, đánh giá kết quả thực hiện mức

– Đúc kết và phổ biến những kinh nghiệm về những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến thiết kế sản phẩm cũng như những kinh nghiệm tiên tiến về cải tiến tổ chức quản lý sản xuất, về tổ chức và quản lý hậu cần vật tư, về tổ chức quản lý thực hiện mức tiết kiệm

– Rút ra những nguyên nhân gây ra lãng phí trong sử dụng nguyên vật liệu, từ đó đề ra các biện pháp thích hợp quản lý sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý và tiết kiệm.

  1. Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý định mức tiêu dùng nguyên vật liệu và cải tiến phương pháp xây dựng mức

– Bộ máy tổ chức xây dựng định mức ở các đơn vị sản xuất – tiêu dùng nguyên vật liệu của phòng kỹ thuật cần được chuyên môn hóa

– Phối hợp chặt chẽ với phòng kế hoạch sản xuất, phòng hậu cần vật tư, phòng tài chính và các bộ phận có liên quan với bộ phận xây dựng mức,

– Cần có cơ chế thích hợp để có thể theo dõi, kiểm tra việc thực hiện định mức. Với bộ phận sản xuất thực hiện mức cần phải biết các khỏan chi phí, cách xác định các khoản chi phí, cũng như các nhân tố quyết định đến lượng nguyên vật liệu tiêu hao.

  1. Xây dựng và ban hành đồng bộ các chế độ, chính sách và điều lệ về xây dựng các mức, xét duyệt mức và ban hành các mức

– Tổ chức và quản lý định mức dựa trên các chế độ, chính sách, điều lệ… tạo ra cơ sở pháp lý để đưa công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu đi vào nền nếp, với chất lượng này càng nâng cao

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *