Thành phần của mức tiêu dung NVL? Vai trò của các thành phần trong mức?

Please follow and like us:

Thành phần của mức tiêu dung NVL? Vai trò của các thành phần trong mức?

Thành phần của mức tiều dung NVL

Thành phần mức tiêu dung NVL là những bộ phận hợp thành trong mức.

Việc tiêu dung vật tư kỹ thuật trong các DNSX kd được chia làm 2 loại:

_Các chi phí ngoài quá trình sxkd là các chi phí không thuộc thành phần của mức tiêu dung

_ Các chi phí trong quá tình sxkd bao gồm 2 loại: chi phí hữu ích và các loại hao phí. Chí phí có ích- chi phí tạo thành thực thể của sp.Còn một lượng khá lớn vật tư mất đi, không trở thành thực thể của sp do các điều kiện về kỹ thuật, tổ chức sản xuất, con người… gây ra. Các loại vật tư hao phí này được chia làm 2 loại: một loại là các khao phí không trở thành thực thể của sp nhưng nó là hao phí cầc thiết không thể thiếu do đk công nghệ, điều kiện quản lý đòi hỏi, nếu không có nó, sp DV khó có thể hoàn thành. Một loại là các hao phí bất thường, hao phí phát sinh ko thường xuyên do ảnh hưởng của tự nhiên; do thiếu tinh thần trách nhiệm của người lao động gây nên.

Không phải toàn bộ các chi phí bên trong quá trình sxkd của DN đều đc đưa vào thành phần của mức. một mức khoa học chỉ bao gồm các khoản chi phí và hao phí cần thiết trong đk nhất định của sxkd.

Như vậy , thành phần của mức tiêu dung NVL có thêt biểu diễn qua công thức sau:

M= P + ∑Hi (i chạy từ 1 đến n)

Trong đó:

M mức tiêu dùng NVL để sx ra 1 chi tiết sản phẩm

P: chi phí có ích

∑Hi : những hao phí cần thiết trong quá trình sx

Có thể cụ thể hoá công thức trên như sau:

M= P + H1 + H2

Trong đó

P: chi phí có ích

H1: Hao phí trong quá trình công nghệ, nó không tham gia trực tiếp vào thực thể sp và ko tham gia trực tiếp vào thực thể của sp nhưng do đk của kỹ thuật công nghệ đòi hỏi phải có lượng hao phí này.

H2: Các hao phí khác đòi hỏi của tổ chức sản xuất.

Vài trò của các thành phần

P: chi phí có ích, là lượng vật tư được sử dụng một cách hữu ích. Lượng hao phí này đc chuyển hoàn toàn vào sản phẩm và gía trị sử dụng của sp. Lượng chi phí vật tư hữu ích này có thể tính theo thiết kế sp, theo công thức lý thuyết hoặc tiến hành cân đo, sp một cách trực tiếp. Chí phí này quyết định chất lượng, kích cỡ và là nhân tố chính cấu thành nên giá sp bởi vậy DN phải bàn bạc và đưa ra một mức chi phí hợp lý để tạo ra một sp tốt nhất, hợp lý nhất từ đó khách hàng sử dụng và ưu thích sản phẩm đồng thời tạo đc ưu thế so với đối thủ cạnh tranh.

­­­_Tính toán chính xác các thành phần của mức tiêu dùng, đặc biệt là việc xác định cụ thể các thành phần hao phí của H1, H2 sẽ tạo đk cho nhà quản lý phân tích được nguyên nhân gây ra hao phí để từ đó xây dựng phương hướng và biện pháp giảm mức tieu dùng NVL.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *