Phân tích các dạng phế liệu sản xuất và những thành phần cáu thành trong mức

Please follow and like us:

Phân tích các dạng phế liệu sản xuất và những thành phần cáu thành trong mức

Phân tích các dạng phế liệu trong sản xuất kinh doanh có thể thấy phế liệu chia làm 2 loại phế liệu thu hồi được và phế liệu không thu hồi được .

Phế liệu không thu hồi được là loại phế liệu sinh ra trong suốt quá trình sx và sau khi sx ra sản phẩm .Vd : hao hụt trong khâu bảo quản , rơi vãi ..

Phế liệu thu hồi  được là loại phế liệu sinh ra khi đã sx sản phẩm.Loại này chia làm 2 loại : loại thu hồi được nhưng không sử dụng lại tại đơn vị sx và loại thu hồi lại có thể sử dụng lại.Trong loại thu hồi có thẻ sử dụng lại được phân thành :thu hồi sử dụng lại ngay nơi sx và loại có thể sử dụng nhưng phải gia công chế biến.

Những thành phần của phế liệu cấu thành trong mức : Đẻ đảm bảo tính tiên tiến của mức, trong các loại phế liệu trên chỉ có các loại phế liệu sau được tính vào mức theo sơ đồ sau :

+Phế liệu ko thu hồi lại được(nếu do khách quan,không thể tránh khỏi và là cấc mất mát xảy ra thường xuyên).(Ký hiệu 1 trong sơ đồ)

+Phế liệu thu hồi được nhưng ko sử dụng lại được (ký hiêu 2 Trong sơ đồ)

+ Phế liệu thu hồi được có thể sử dụng lại nhưng phải qua gia công chế biến (ký hiệu 3 trong sơ đồ)

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *