Phân biệt tiêu chuẩn hao phí với mức tiêu dùng NVL

Please follow and like us:

Phân biệt tiêu chuẩn hao phí với mức tiêu dùng NVL

  • Mức td NVL bao gồm nhiều khoản mục hao phí như: hao phí hữu ích, hao phí trong quá trình công nghệ và hao phí khác. Còn các tiêu chuẩn hao phí NVL chỉ là một khoản mục hao phí cụ thể nào đó, chịu ảnh hưởng của một hay vài nhân tố ảnh hưởng của quá trình công nghệ
  • Mức td NVL là căn cứ quan trọng để tính nhu cầu NVL cho sx, lập đơn hàng, cấp phát vật liệu cho phân xưởng, tính giá thành sp,… Nhưng các tiêu chuẩn hao phí thì lại không sd đc trực tiếp vào các công việc này
  • Mức td NVL cho chi tiết nào, sp nào, chỉ có td định mức cho sp đó, chi tiết đó, còn tiêu chuẩn hao phí NVL thì trong 1 điều kiện sx như nhau, có thể dùng để định mức cho nhiều loại chi tiết khác nhau, thuộc các sp khác nhau.
  • Tiêu chuẩn hao phí và mức tiêu dùng NVL
Tiêu chí Mức tiêu dùng Tiêu chuẩn hao phí
Về cấu thành M = P +

Trong đó:

M : mtd nvl để sx ra 1 chi tiết sp ( 1 sp dịch vụ hoặc 1 công việc)

P : chi phí có ích

: những hao phí có ích trong quá trình sx

 

 
Căn cứ để áp dụng   định nhu cầu, lập đơn hàng, cấp phát vật tư

  • Mức chi tiết, sp nào chỉ áp dụng cho chi tiết và sp đó
–                      Chỉ dùng để tính mức tiêu dùng

  • Được dùng chung cho các chi tiết, sp có đk sx giống nhau
  • Tiêu chuẩn hao phí và các bảng barem khác:

Không phải tất cả các tài liệu, số liệu ban đầu đều dùng để tính mức tiêu dùng và đều là tiêu chuẩn hao phí vật tư. Loại tiêu chuẩn này chỉ bao gồm những số liệu về phế liệu và mất mát trong quá trình sxsp => cách tính cp hữu ích khác nhau.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *