Phương pháp tính mức theo thí nghiệm kinh nghiệm: khái niệm, nội dung, ưu nhược, đk áp dụng, yêu cầu.

Please follow and like us:

Phương pháp tính mức theo thí nghiệm kinh nghiệm: khái niệm, nội dung, ưu nhược, đk áp dụng, yêu cầu.

Khái niệm: PP thí nghiệm kinh nghiệm là dựa vào các kết quả thí nghiệm có kết hợp vs kinh nghiệm của sx để định mức tiêu dùng NVL cho 1 đvsp (hay 1 khối công việc).

* Nội dung: trình tự lập mức theo pp thí nghiệm kinh nghiệm

– B1: chuẩn bị đk thí nghiệm

+ Nghiên cứu các tài liệu về thiết kế sp, quy trình công nghệ sx, danh mục NVL…

+ Chuẩn bị máy móc, thiết bị, nơi làm việc, người lao động…

+ Chuẩn bị dụng cụ đo lường số thực chi về VL trong quá trình thí nghiệm.

+ Thiết kế và chuẩn bị các biểu mẫu để ghi chép kết quả.

– B2: Tiến hành thí nghiệm

+ Cán bộ phải theo dõi, qsat, và phân tích các loại phế liệu trong quá trình sx, tìm ra nguyên nhân hao phí và đề ra bp giảm mức.

+ Cần tiến hành thí nghiệm nhiều lần, đảm bảo tính đại diện và đặc trưng các kết quả thí nghiệm về các phát sinh chi phí NVL trong quá trình sx.

+ Mỗi lần cân đo phải chính xác và ghi vào các biểu báo thống kê.

– B3: tổng hợp và phân tích số liệu.

Được tiến hành theo số liệu đã ghi ở các bảng biểu thống kê.

– B4: Xác định mức tiêu dùng NVL.

Hội đồng thí nghiệm căn cứ vào kết quả từng lần sx thí nghiệm để chọn phương án sx tốt, đảm bảo chất lượng sp, hao phí LĐ và vật tư ít nhất.

– B5: Tiến hành sx thử và ban hành mức tiêu dùng NVL.
* Ưu, nhược điểm và đk áp dụng:
– Ưu điểm:

+ Các mức xây dựng theo pp này có tính chính xác cao hơn so vs pp thông kê báo cáo và đã loại trừ được những hao phí không hợp lý.

+ Dễ tiến hành, cho kết quả rõ ràng.

– Nhược điểm:

+ Phụ thuộc vào đk thí nghiệm, mang tính chất cá biệt.

+ Các số liệu rút ra qua thí nghiệm chưa cho phép phân tích thật khách quan và cụ thể từng nhân tố ảnh hưởng đến mức.

+ Mang tính tổng hợp do đó khó đề ra biện pháp giảm mức triệt để nhằm tiết kiệm yếu tố vật chất trong sx.

– Áp dụng: pp này thường dùng để định mức cho các sp mới, các loại VL hóa chất, các sp dùng các loại VL có phẩm chất ko ổn định.

– Yêu cầu:

+ Điều kiện thí nghiệm phải phù hợp điều kiện sx thực tế- bao gồm cả điều kiện kỹ thuật của sx như trang thiết bị, quy trình công nghệ, ppsx và điều kiện tổ chức qly sx: dây chuyền sx, hậu cần vật tư cho sx, trình độ của người LĐ…

+ Điều kiện thí nghiệm phải mang tính chất đại diện.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *