Trình bày bản chất kinh tế của mức tiêu dùng NVL

Please follow and like us:

Trình bày bản chất kinh tế của mức tiêu dùng NVL

– K/n: MTDNVL là lượng NVL tối đa cho phép để chế tạo ra 1 đvi sp hoặc 1 chi tiết sp hoặc hoàn thành 1 khối lượng công việc với chất lượng quy định có tính đến tiến bộ KHKT và trình độ sxkd của DN trong từng thời kỳ cố định.

– Sự cần thiết:

1/ nguồn lực tntn cũng như nguồn lực vc-kt của nước ta có giới hạn, rất nhiều loại nvl nước ta chưa sx đc hoặc sx chưa đủ cho các nhu cầu sx-kd. Việc phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhập khẩu đòi hỏi chúng ta phải tính toán, lựa chọn sử dụng các nvl này một cách hợp lý, có hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất.

2/ quy luật cạnh tranh buộc các dn phải tối ưu hóa các yếu tố đầu vào trong sx-kd, có tiến hành xây dựng mức và áp dụng mức tdnvl trong sx thì mới đáp ứng đc yêu cầu tối ưu hóa đầu vào, nâng cao khả năng cạnh tranh sp, tiếu chuẩn hóa sp, đáp ứng đc đòi hỏi của nền kttt mở của và hòa nhập

3/ áp dụng mức tdnvl và các tiêu chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý chất lượng…trong sx đòi hỏi phải nâng cao trình độ ứng dụng khcn mới, xóa bỏ các phương pháp thủ công lạc hậu, áp dụng các phương pháp tổ chức và quản lý sx tiến bộ, có như vậy mới nâng cao đc chất lượng sp, hạ giá bán trên thị trường và doanh nghiệp mới giữ đc chữ tín với khách hàng.

– Tính chất:

1/ tính tiên tiến: mức tdnvl phải phản ánh đc các thành tựu khcn của ngành sxkd, cũng như những kinh nghiệm tiên tiến về tiết kiệm nvlddax đạt đc trong quá trình sx và những thành tựu đã đạt đc trong tổ chức quản lý quá trình sxkd

2/ tính hiện thực: mức tdnvl ko những biểu hiện về mặt lượng nvl hao phí mà thông qua mặt lượng còn p/a mặt chất của nvl td trong dn ở từng thời gian và ko gian cụ thể. Vì vật định mức khi đc ban hành và đưa vào áp dụng thì nó vừa là chỉ tiêu vừa là nhiệm vụ đối với đvi mà người công nhân sử dụng nvl. Điều này đòi hỏi định mức phải có tính hiện thực. tính hiện thực của định mức đòi hỏi định mức đưa vào áp dụng ở một đvi sx-kd cụ thể có thể thực hiện đc với đa số người công nhân sử dụng nvl.

3/ tính quần chúng: xuất phát từ việc sử dụng nvl do người công nhân thực hiện. sx là sự kết hợp giữa chủ thể ( người CN) và khách thể (máy móc, thiết bị, nvl) để chế tạo ra sp. Do đó muốn xây dựng định mức chính xác, p/a đúng đk sx thì phải dựa vào quần chúng lao động và kinh nghiệm của họ.

4/ tính pháp lệnh của mức đòi hỏi mức đc dn và các ngành sx ban hành thì người quản lý cũng như ng thực hiên phải coi là chỉ tiêu, là tiêu chuẩn phải phấn đấu thực hiện như nhiệm vụ kế hoạch đc giao cho đv và cá nhân phải hoàn thành

– Vai trò:

Trong nền kinh tế hiện đại, mức tdnvl cho một đv sp trở thành thước đo hao phí( chi phí) về nvl cho sx ra một đv sp ( hoặc 1 chi tiết sp, hoặc hoàn thành một khối lượng công việc) của thời kỳ kế hoạch. Việc phấn đấu thực hiện thấp hơn lượng chi phí về nvl dã quy định đc gọi là thực hành tiết kiệm với các nguồn lực vật chấy ở dn. Thực vậy, cùng với một khối lượng nvl, để sx ra sp, nếu định mức cho 1 sp đc thực hiện thấp hơn định mức đã định thì doanh nghiệp có thể sx ra nhiều sp hơn. Ngược lại, nếu quá trình thực hiện cao hơn mức đã định thì số sp đc sx ra sẽ ít hơn kế hoạch. Vì vậy việc phấn đấu giảm mức đc coi như thực hiện mục tiêu tiết kiệm các loại nvl cho sx, là một trong những đk góp phần giảm giá thành của sp.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *