Cơ sở khách quan của quy luật sử dụng hợp lý và tiết kiệm vật tư

Please follow and like us:

Cơ sở khách quan của quy luật sử dụng hợp lý và tiết kiệm vật tư

– Bất kỳ nền sản xuất nào muốn tiến hành sản xuất ra sản phẩm đều phải có hao phí về ba yếu tố: sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động
– Lực lượng sản xuất của xã hội ngày càng phát triển, trình độ khoa học – công nghệ ngày càng được nâng cao, lưu thông hàng hóa ngày càng được mở rộng…thì trong quá trình quản trị sản xuất kinh doanh người ta đã đưa vào và áp dụng ngày càng rộng rãi những định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tổ chức một cách khoa học quá trình sản xuất
– Toàn bộ các định mức kinh tế – kỹ thuật được sử dụng ở các doanh nghiệp, các cấp quản lý sản xuất hợp thành hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *