Trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh

Please follow and like us:
 1. Bác HỒ đến pháp lần đầu tiên thời gian nào? 6/7/1911
 2. -bác đọc luận cương của lên nin ngày? 16-17/7 năm 1920
 3. -Nguyên tắc tổ chức đảng? tập trung dân chủ
 4. -Theo tthcm cần là j? siêng năng,chăm chỉ,cố gắng,dẻo dai
 5. -kiềm là j?, không xa xỉ,k hoang phí,k bừa bãi
 6. -Liêm là j? trong sạch, k tham lam
 7. -Chí công vô tư là j?

Cần tức là lao động cần cù, siêng năng, tự lực cánh sinh, có kế hoạch, sáng tạo và có năng suất cao.

Kiệm là tiết kiệm sức lao động, thì giờ, tiền của của nhân dân, của nước, của bản thân, tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái to, không phô trương, hình thức, xa xỉ, hoang phí….

Liêm là “Luôn luôn tôn trọng của công, của dân”, liêm khiết trong mọi hoàn cảnh “không tham địa vị, không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình”.

Chính “nghĩa là không tà, thẳg thắn, đứng đắn” đối với mình đối với người và đối với việc. “Việc thện thì dù nhỏ mấy cũg làm, việc ác thìdù nhỏ mấy cũng tránh”.

Về chí công vô tư, theo Hồ Chí Minh là “khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

 1. -….Là gốc của tài,… là gốc của chuyên đáp án là đức… hồng?
 2. -hồ chí mình tời pháp lần 2 vào năm nào, thành phố nào? đáp án tại pari,năm 1946
 3. -Mat tran viet minh dc thanh lap ngay thang nam ? 19/5/1941
 4. -Gia dinh bac ho den hue vao nam nao ? 1895
 5. -Lan thu 2 den phap, bac o tp nao ? Paris 1946
 6. Câu nói “Làm tư sản dân quyền CM & thổ địa CM để đi tới XH cộng sản” ở TP nào? Cương lĩnh chính trị đầu tiến DCS vn Hương cảng TQ
 7. Theo HCM, ngành kinh tế nào đóng vai trò cầu nối giữa các ngành KT? Ngoại Thương
 8. HCM tới Mỹ và sống chủ yếu ở TP nào? Bosston
 9. Nhà nước hợp hiến VN thành lập năm nào? 1946
 10. Khái niệm nào đc HCM đề cập tới?a. Dân tộc giải phóngb. Chủ nghĩa xã hộic. CM tư sảnd. Dân tộc dân chủ
 11. Tên Nguyễn Ái Quốc được lấy vào năm nào? 1919
 12. Tên Lin lấy trong thời gian học tập ở trường nào? ĐH Lenin
 13. Đại đoàn kết dân tộc là:a. Mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và nhân dânb. Mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng & nhân dânc. Mục tiêu cơ bản của Đảng rad. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhân dân ta
 14. Nguyên tắc lãnh đạo chủ yếu của Đảng:a. Phê bình tự phê bìnhb. tập trung dân chủ đoàn kết thống nhấtd. tập thể lãnh đạo – cá nhân phụ trách
 15. Bác Hồ gửi thư cho các cháu nhân ngày khai trường đầu tiên vào năm nào? 9/1945
 16. Cho 1 câu nhận định. Bác gửi thư cho Hội thương nghiệp vào ngày/tháng/năm nào? các đáp án khác nhau mỗi ngày còn giống về tháng và năm. 13/10/1945
 17. . Khi ở trên tàu ra đi tìm đường cứu nước Bác làm nghề gì?a. Thủy thủ b. Phụ bếp Bồi bànd. Chụp ảnh
 18. Bản Án chế độ thực dân pháp năm nào 1925-1926
 19. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là kiểu tổ chức nào tổ chức cách mạng
 20. …Có 1 nước không phải kinh qua chủ ngĩa tư sản ! là nước nào Việt nam
 21. Bác tiếp thu cuoc cách mạng dân chủ tư sản của nước nào? Pháp ,Mỹ,
 22. bác hồ lần 2 trở lại pháp thì ở đâu (k nhớ rõ nữa)? Paris
 23. 2/ Bác viết Đường cách mệnh năm nào? 1927
 24. 3/ Bác viết Bản án chế độ thực dân pháp năm bao nhiêu? 1925
 25. “Cần ” theo HCM là gì? (ý là mấy đức tình trong cần kiệm liêm… đó)
 26. Nhà nước do dân là nhà nước như thê nào? Do dân lập, dân ủng hộ, dân làm chủ
 27. NGuyen Tat Thanh lay ten nay tu nam nao` ? 1901
 28. ” nguoi di tim hinh cua nuoc do ai viet ” ? Chế Lan Viên
 29. : dac diem, vai tro , ban chat cua DANG CSVN : Đảng lãnh đạo,là đảng của gc CN, mang bản chất của gc CN, Đảng của toàn dân tộc
 30. Định nghĩa văn hóa đc đưa ra trong tác phẩm nào của Bác? Nhật kí trong tù
 31. Đảng CS Đông Dương đổi thành Đảng lao động VN vào năm nào? 1951
 32. Bac tham gia hội liên hiệp thuộc địa vào năm nào?
 33. Tên tự Nguyễn Tất Thành lấy vào năm? 1901
 34. Bác vào Huế lần đầu tiên vào năm nào? 1985
 35. Cách mạng trc hết phải có j? Đảng Cách mệnh 
 36. .Đảng cầm quyên dân lãnh đạo đề cập tới nguyên tắc j? vừa là lãnh đạo vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân
 37. Câu nói “Làm tư sản dân quyền CM & thổ địa CM để đi tới XH cộng sản” ở TP nào? Hương cảng
 38. Theo HCM, ngành kinh tế nào đóng vai trò cầu nối giữa các ngành KT? Ngoại thương
 39. Nhà nước hợp hiến VN thành lập năm nào? 1946
 40. Khái niệm nào đc HCM đề cập tới?
 41. Chủ nghĩa xã hội
 42. Dân tộc giải phóng
 43. CM tư sản
 44. Dân tộc dân chủ
 45. tên gọi Bác ở Thái Lan :thầu chín
 46. còn non còn nước còn người…. hơn mười ngày nay
 47. -Unesco công nhận Bác là DNVH thế giới năm nào 1987
 48. -Ngày nay có nhiều chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa ….. trích từ tác phẩm nào: ĐƯờng cach Mệnh
 49. -45-69 là thời gian hoàn thiện tư tưởng nào của HCM
 50. -Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền, thổ địa cách mạng trích từ tác phẩm nào? Duong cach mennh
 51. -Bac Hồ trở thành đảng viên cộng sản tháng năm nào? 1920
 52. Mặt trận liên việt thành lập năm nào? 1951
 53. Câu nói là là thiếu ý trong các câu nói sau của Bác:a. Làm CM TS Dân quyền tiến tới thổ địa CMb. Đoàn kết dân tộc, phụng sự Tổ quốcc. Đoàn kết đoàn kết đại đkd. Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, một đời người khởi đầu bằng tuổi trẻ
 54. Câu nói nào của Bác về văn hóa?a. Văn hóa là một mặt trận Kháng chiến hóa văn hóa văn hóa hóa kháng chiếnc. Văn hóa là kiến trúc thượng tầngd. cả 3 đáp án trên
 55. bác hồ ra đi tìm đường cứu nước năm nào? 5/6/1911
 56. “bệnh công thần” là gì?
 57. “bệnh mệnh lệnh là gì?
 58. cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tthcm ? đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, gp dân tộc, xây dựng nhà nước dân tộc
 59. hcm tổng kết bài học kinh ngiệm của những cuộc cm tư sản nào. đáp án là pháp và mỹ. học cho anh, mỹ; pháp, mỹ; anh, pháp; anh, mỹ…
 60. vì sao xây dựng đạo đức mới thì nói phải đi đôi với làm? Vì nói đi đôi với làm là đặc trưng cơ bản nhất của của tư tưởng HCM về đạo đức cách mạng, nhằm chống lại thói đạo đức giả, trái với phương châm chính sách của Đảng, làm tổn hại uy tín của CP với nhân dân
 61. đảng mà ko có chủ nghĩa cũng như người….., tàu ko có bàn chỉ nam. điền ko có trí khôn.: “ko có trí khôn,
 62. bình đẳng, bác ái là của tôn giáo nào? chọn phật giáo. )
 63. 5/1954 hcm sống ở đâu? cao bằng
 64. ko có lý luận cm thì ko có phong trào cm là câu nói của ai. Bác trích trong Đường Cách Mệnh
 65. nguyên tắc xây dựng đảng theo tthcm là…
 66. muốn khỏi đi lạc hướng, quần chúng….để nhận rõ tình hình. điền phải có đảng lãnh đạo. phải có Đảng lãnh đạo
 67. Bac den Mac-xay Phap dau tjen vao 7/1911,sau do den Boston My,tjep la Anh,tjep nua la Pari(lan 2 den Phap). Năm 1917
 68. Mặt trận dt giải phóng miền nam VN thành lập năm nào (1960)
 69. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào năm nào (12.1946)
 70. “Đkết, đk, đại đk. Thành công, tc, đại tc” trích ở đâu
 71. Điền từ: “Trc hết fải có đảng cách mệnh, để…., ngoài thì llạc vs dtộc bị áp bức và vsản gcấp ở mọi nơi”. 
 72. Có mấy điểm về xd 1 nền Vhóa mới (5 điểm) 
 73. Nhà nc của dân là j? là tất cả mọi quyền lực trong NN và xh đều thuộc về dân, nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước
 74. Tngôn đlập nhân quyền và dân quyền của Pháp đặt nền móg cho tư tưởng nào? (Dân chủ)
 75. Câu ” Chuyện j khó mấy quyết tâm làm thì làm đc, ít người làm k đc thì nhiều người hợp…” fản áng tư tưởng nào? (Vtrò của đkết)
 76. -Thời kì quá độ lên XHCN, ngành nào đóng vao trò quan trọng nhất: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp hay dịch vụ.
 77. – “Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại” là câu nói của ai: Lê-nin, HCM, Mác,???
 78. Có cái câu thơ : Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ dân không theo.(nhớ câu này đi)
 79. có câu hỏi về hội việt nam cách mạng thanh niên với tính chất là yêu nước hay mác xít hay dân tộc hay yêu nước. đại loại thê
 80. có câu hỏi về tại sao phải nói đi đôi với làm 
 81. có câu hỏi về bản chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội( đ a là xây dựng cơ sở vc
 82. có câu về chức vụ của hồ chủ tịch khi trong quốc tế cộng sản
 83. Thời kì quá độ lên XHCN, ngành nào đóng vao trò quan trọng nhất: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp hay dịch vụ.
 84. -Đảng mà không có chủ nghĩa, cũng như người không có…, tàu không có bàn chỉ nam –> điền từ “trí khôn”
 85. Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại – Các mác
 86. Vô sản các nước và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại – Lê nin
 87. Nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới đoàn kết lại- HCM
 88. Học mấy câu trích dẫn lời nói of Bác, vào nhiều lắm T.T có câu bác đặt chân lên Hà Quảng Cao Bằng 28/1/1941;
 89. thư gửi hs nhân ngày khai trường đầu tiên t5/19454;
 90. câu đoàn kết,đk,đại đk,thành côg,tc,đại tk nằm trog văn kiện nào; 
 91. 8 điểm đưa ra khi đổi tên đảng Lao Động năm nào; 3.1951
 92. cái nào k nằm trog xdựng văn hóa xã hội mới: nếp sống mới,đạo đức mới,lối sống mới,cả 3…
 93. Câu “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” Phan Bội Châu
 94. khi đến Pháp, Mĩ, Bác sống chủ yếu ở thành phố nào. Boston
 95. Của dân, do dân, vì dân là gì? quan điểm xây dựng về nhà nước
 96. Chức năng, vai trò của văn hóa? Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn ; mở rộng hiểu biết, naag cao dân trí ; bồi dưỡng phẩm chất, phong cách, lối sống tốt đẹp hướng con ng tới chân, thiện, mĩz
 97. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến?…..12.1946
 98. Quan liêu là gì?
 99. Bệnh mệnh lệnh là gì? ra mọi quyết đinh theo chủ quan cá nhân, ko vì lợi ích của dân, ko đặt ra dân là chủ
 100. Bệnh công thần là gì?  là quan chức chỉ hưởng lợi chứ ko làm việc vì dân, ko vì dân fuc vụ mà chỉ dùng quyền lực để đục khoét nhân dân
 101. Trong thời gian bôn ba ở Mỹ, Bác chủ yếu sống ở thành phố nào? Boston
 102. Khi bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước, làm việc trên tàu, Bác làm công việc gì đầu tiên? Đầu bếp
 103. Câu nói “Rằng đây bốn bể là nhà. Vàng đen trắng đỏ…” của ai? hcm
 104. Bác đọc sơ thảo Luận cương vấn đề các dân tộc và thuộc địa của Lê nin ngày tháng năm nào? Có 2 cái đáp án 16-17 tháng 7 năm 1920 và 17-18 tháng 7 năm 1920
 105. Tư tưởng chủ đạo trong tuyên ngôn độc lập là gì? có đáp án độc lập tự do rồi quyền bình đẳng các dân tộc gì gì ấy tự do, dân chủ
 106. Có chi tiết tư bản và thổ quyền cách mạng gì gì ấy trong sách lược hay điều lệ vắn tắt của Đảng (ko nhớ chính xác) có ý nghĩa gì 
 107. Luận điểm nào sau đây là chức năng của văn hóa  (cái này đọc kĩ giáo trình nghe các bạn, dễ nhầm lắm)
 108. “Quyển lực” được hiểu theo mấy mặt 2 mặt
 109. Bác nói câu “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công” nhân dịp nào? trong đại hội hợp nhất Việt Minh – Liên Việt
 110. Bác bị giam ở nhà tù Tưởng Giới Thạch thời điểm nào? 1942 — 9.1943
 111. . Luận điểm nào sau đây ko thuộc những điểm chính trong Mục đọc sách của HCM?
 112. Sau khi đọc xong sơ thảo Luận cương Lê nin, Bác đã thốt lên :”…đây chính là con đường giải phóng…” điền từ chúng ta/dân tộc/mọi người… hay gì nữa, quên rồi
 113. . Chọn phương án sai khi ĐCSVN mang bản chất giai cấp công nhân. Đáp án là xuất thân của tầng lớp cán bộ, viên chức
 114. “Đảng ta là một đảng cầm quyền” được trích trong tác phẩm nào? Đường cách mệnh
 115. .trong cuộc cách mạng dân chủ nhân dan , nền vh nc ta có nhưng tc nào? Tính dân tộc, khoa học , đại chung cả 3
 116. . trong thời kì c/m xhcn , vh có tc gì – chỉ có tính dân tộc . trong thời đại ngày nay………….- nền vh tiên tiến mang đậm đà bản sắc dân tộc 
 117. văn hoa thực hiện mục tiêu gì -bối dưỡng tc cao đẹp -nâng cao dân trí – bồi dg tc lành mạnh) gì đó ) 
 118. nguồn gốc câu nói “ vì lợi ick 10 năm trông…..” Quản Trọng thời Đường người
 119. .trc năm 1954, có mấy thành phần kinh tế  trong đó tp kt quốc doanh đõng vai trò chủ đạo 6
 120. . sau năm 1954 có bn tpkt – 5 tp kt (kt quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo ) 5

 

 

 

 1. . hienj nay có bn tpkt – 6
 2. nguyên tắc sinh hoạt đảng ?  1-tập trung dân chủ 2-tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách 3-tự phê bình và phê bình 4-kỷ luật nghiêm minh, tự giác, 5-đoàn kết thống nhất trong Đảng
 3. . nguyên tắc tập trung dân chủ là gì ? là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng
 4. bác hồ bao nhiêu lần giữ cương vị chủ tịch nước  chỉ biết 24 năm liền K
 5. bác hồ bao nhiêu lần đứng đầu trưởng ban hiến pháp 2
 6. trong tư chác đảng viên tư cách nào là quan trọng nhất- suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân
 7. trong tư cách ng cán bộ tư cách quan trọng nhât là gì /… trung với nước, hiếu với dân
 8. 8 chữ “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc” được HCM phát biểu trong hoàn cảnh nào? => Lời kết thúc buổi ra mắt của Đàng Lao động VN 3/3/1951
 9. Điền từ “…là đồng minh quan trọng và chủ yếu của giai cấp công nhân” => giai cấp Nông dân
 10. Năm thành lập Mặt trận giải phóng miền Nam: => 20-12-1960
 11. HCM đã phê phán các đảng CS châu Âu chưa thi hành chính sách tích cực trong vấn đề thuộc địa ở đại hội nào? => phiên họp lần thứ 22 Đại hội V quốc tế cộng sản.
 12. Quan điểm của HCM về CM tư sản: không triệt để/không đến nơi.
 13. HCM nhận xét ai là người “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” :Phan Bội Châu
 14. Mặt trận liên việt thành lập năm nào?  3-3-1951
 15. Câu nói nào là thiếu ý trong các câu nói sau của Bác: Làm CM TS Dân quyền tiến tới thổ địa Đoàn kết dân tộc, phụng sự Tổ quốcc. Đoàn kết đoàn kết đại đkd. Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, một đời người khởi đầu bằng tuổi trẻ
 16. . Câu nói nào của Bác về văn hóa?a. Văn hóa là một mặt trậnb. Kháng chiến hóa văn hóa văn hóa hóa kháng chiếnc.Văn hóa là kiến trúc thượng tầngd. cả 3 đáp án trên
 17. Tên gọi Nguyễn Tất Thành có từ năm nào?a.1900b.1901c.1902d.1903 1901
 18. Mặt trận dt giải phóng miền nam VN thành lập năm nào 20-12-1960
 19. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào năm nào 12.1946
 20. “Đkết, đk, đại đk. Thành công, tc, đại tc” trích ở đâu đại hội hợp nhất Hội Liên Việt và Mặt trận Việt Minh thành một tổ chức duy nhất là Mặt trận Liên Việt nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới tháng vào 3/1951
 21. Điền từ: “Trc hết fải có đảng cách mệnh, để…., ngoài thì llạc vs dtộc bị áp bức và vsản gcấp ở mọi nơi”. Trong thì tổ chức vận động quần chúng
 22. Có mấy điểm về xd 1 nền Vhóa mới (5 điểm) 
 23. Nhà nc của dân là j?
 24. Tngôn đlập nhân quyền và dân quyền của Pháp đặt nền móg cho tư tưởng nào? Dân chủ
 25. Câu ” Chuyện j khó mấy quyết tâm làm thì làm đc, ít người làm k đc thì nhiều người hợp…” fản áng tư tưởng nào? (Vtrò của đkết)
 26. Thời kì quá độ lên XHCN, ngành nào đóng vao trò quan trọng nhất: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp hay dịch vụ.
 27. mặt trận việt minh thành lập năm nào? 19-5-1941
 28. . Con tau bac den Phap la cua nuoc nao? tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville
 29. . Thu gui ”cac thuong nhan cua bac” viet vao nam nao (1945).
 30. . Hoc, hoc nua, hoc mai la cau noi cua ai? Lênin
 31. . HCM doc luan cuong cua lenin ve dan toc va thuoc dia vao ngay thang nam nao? 1920
 32. . HCM bi quoc te cong san phe phan’ vi co’ xu huong gi? (ta khuynh)
 33. Chung ta khong so thieu, chi so ….? –) khong cong bang
 34. . Ban yeu sach cua nhan dan An Nam gom may diem? 8
 35. Co’ cau j ma to khoanh “du phai dot chay day Truong Son…”
 36. . Nha nuoc hop hien cua nuoc ta ra doi nam nao? (khong phai 1945 dau nho, dap an’ la 1946, khi do moi co’ hien phap)
 37. Co so dai doan ket? Chủ nghĩa Mác Lênin
 38. Mot nha nuoc hop phap la nhu the nao (qua bau cu, co’ dang lanh dao, he thong luat phap)
 39. . ‘liem’ la gi? Trong sạch
 40. . Noi dung nao sau day the hien tam nhin xa cua hcm ve cong tac chinh don Dang.?
 41. . Muon nhan dan hieu dc XHCN la gi thi phai? (an no mac du)
 42. . Dau la luc luong cua phong trao yeu nuoc (cong nhan, nong dan, tu san dan toc)
 43. Ban an che do thuc dan phap viet nam bao nhieu (1925)
 44. . Hcm cung cac…thanh lap dang cong san Phap vao ngay thang nam? 25-12-1920
 45. . ‘ dua ho cua truoc, ruoc beo cua sau la cua ai? Phan boi chau
 46. . Phe binh, tu phe binh la cua? (nguyen tac sinh hoat dang nha)
 47. : khi ở xiêm, người lấy tên là gì? thầu chín, lin, … k biết đáp án ;à gì.
 48. Nguyen Tat thanh ra di tim duong cuu nuoc vao ngay thang nam? ( 5/6/1911)
 49. Cai ten Nguyen tat Thanh xuat hien tu khi nao? 1901
 50. Cau noi nao sau day la cua HCM ”cong cuoc giai phong anh em thi chi co’ the…anh em”
 51. . HCM den Phap lan dau tien vao ngay thang nam (khong nho dap an, chi nho la khoang 1 thang sau ngay 5/6/1911) 6/7/1911
 52. DCS lanh dao dat nuoc nhu the nao (bang duong loi nha). 
 53. . Nha nuoc duoc thanh lap nam 1945 laa nha nuoc gi? Việt nam dân chủ cộng hòa
 54. Chu nghia cong san thich ung o dau de hon (chau A’)
 55. Doan ket trong noi bo Dang … (la nong cot…)
 56. Co’ 2 cau co so hinh thanh tthcm (1 cau khoanh Phat giao, 1 cau khoanh nho giao’)
 57. Điền từ: “Để văn hóa phát triển tự do, phải làm…” => cách mạng chính trị trước.
 58. Điền từ: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có..” => những con người xã hội chủ nghĩa.
 59. Điền từ: “Tôi kính yêu Lenin vì Lenin là …” => Một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng cho đồng bào mình.
 60. Câu trích (nhớ cả câu): “Lúc đầu chính chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa CS đã đưa tôi tin theo Lenin, tin theo quốc tế thứ ba”
 61. . Trích: “Mà đặc điểm to nhất của ta trong thời kì quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội…” => không phải KINH QUA giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
 62. Mâu thuẫn cơ bản của thời kì quá độ: => mâu thuẫn giữa 1 bên là yc phải tiến lên xd 1 chế độ xã hội mới có công, nông nghiệp hiện đại, khkt tiên tiến với –1 bên là tình trạng lạc hậu phải đối phó với bao thế lực cản trở, phá hoại mục tiêu của chúng ta
 63. Điền từ: “.. là một điều kiện của CNXH, nó khuyến khích người công nhân luôn luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ” => Chế độ làm khoán.
 64. Mâu thuẫn cơ bản của thời kì quá độ: => “mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển cao của đất nước theo xu hướng tiến bộ và thực trạng kinh tế – xã hội quá thấp kém của nước ta
 65. Điền từ: “.. là một điều kiện của CNXH, nó khuyến khích người công nhân luôn luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ” => Chế độ làm khoán.
 66. Phương châm: “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH“.
 67. Câu này: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong” => của nhà thơ Thanh Tịnh, đừng nhầm sang HCM ;))
 68. . Nguyễn Ái Quốc trở thành người Cộng sản vào thời gian nào: => 12/1920
 69. . Điền từ: “Tư do cho đồng bào tôi, …., đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”: => độc lập cho Tổ quốc tôi
 70. . Trong suốt cuộc đời hoạt động CM của mình, có 4 cái tên được HCM sử dụng nhiều nhất, đó là… (chọn câu sai): Nguyễn Sinh Cung (tên trước khi Bác tham gia hoạt động CM -> ko tính)
 71. Tư tưởng sáng tạo của HCM so với chủ nghĩa MLn về Đảng Cộng sản: “Đảng cộng sản VN là đảng của gc công nhân, của nd lao động và của dân tộc VN.”
 72. Tính tất yếu của bạo lực cm: => “Chế độ thực dân tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi.” 
 73. Mặt trận Việt Minh thành lập năm nào? (1941)
 74. . Mặt trận Liên – Việt thành lập năm nào? (1951)
 75. ĐCS Đông Dương đổi tên thành Đảng lđ VN năm nào? (tháng 2/1951)
 76. CM thuộc địa và CM vô sản ở chính quốc đc ví như? (2 cánh của 1 con chim)
 77. . Ở Anh Bác làm nghề j? a. đầu bếp b.đốt than c.làm bánh tất cả các phg án (ko chắc)
 78. . Bác sang phương Tây tìm đg cứu nước =? (tàu buôn của Pháp)
 79. . Tại sao nói ĐSC VN là Đảng của dt VN? (hình như vì quyền lợi của Đảng gắn liền vs quyền lợi của nhân dân hay j ý
 80. NAQ bị Thực dân Anh bắt tại Hồng Kông vào thời điểm nào? (6/1931)
 81. . Tại sao thời kỳ quá độ lên cnxh lại phải chú trọng ptriển nông nghiệp?t băn khoăn 2 ý:a. Vì nước ta kinh qua tbcn (đại khái thế) Vì nước ta xuất phát là 1 nước nông nghiệp lạc hậu… (t chọn cái này)
 82. . Mục tiên của thời kỳ quá độ lên cnxh? là để chuẩn bị cơ sở vật chất…cho cnxh
 83. . Bệnh “quan liêu” là j?a. Ích kỷ, hẹp hòib. Ko xem xét kỹ việc thi hành. Chỉ quan tâm giấy tờ, xa rời dân chúngb. Ko chú trọng việc học lý luận.
 84. .t/chất,chức năng… của nền văn hóa: (t/chất: DTộc, KHọc, Đại chúng); (chức năng: bồi dưỡng tư tg đúng đắn và những tình cảm cao đẹp; 2. mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí; 3. bồi dưỡng những phẩm chất, phong các và lối sống tốt đẹp, lành mạnh, hướng con ngưới đến chân, thiện, mỹ để hoàn thiện bản thân).
 85. . Đưa ra 1 số câu nói của Bác, yêu cầu xxđ p/án nào đưa ra nhận định đúng nhất từ câu nói đó.oi
 86. Đưa ra câu nói, hỏi đó là câu nói của ai hoặc ngược lại, đâu là câu nói của HCM và đưa ra đáp án.(vd bác nói “lao động là…”)
 87. Báo Nhân đạo ra ngày nào 18/6/1919
 88. . Lần thứ 2 Bác đến Pháp vào năm nào? (dầu-cuối 1917, đầu 1918 vs 1 đáp án nữa)
 89. Cơ sở của tt HCM? Chủ nghĩa yêu nước, CN M-L, tinh hoa VH nhân loại, (phẩm chất cá nhân)
 90. . Bác tiếp cận cnxh từ phương diện nào? (vhóa, xh, con ng… j j đó)
 91. . Khối đoàn kết toàn dt là: toàn bộ những con ng VNb. toàn bộ người Vn yêu ncc. khối công, công, tri thứcd. ko nhớ
 92. . Đáp án nào thể hiện rõ nhất ý nghĩa nhân văn của lòng nhân đạo (đại khái thế)1 số đáp án t nhớ đc:a. đối vs những ai thật thà muốn đoàn kết vs cta, dù đó từng là kẻ thù (ko nhớ lắm)… thì ta cũng thành thật đoàn kết vsta. (chữ đkết t ko nhớ ra chính xác là từ j)b. dùng lòng nhân đạo cảm hóa những người lầm đg…(j j ý)
 93. Ng Sinh Cung đổi tên thành NTThành vào năm nào? (1901)
 94. nước độc lập tự chủ theo HCM là ntn?a. hoàn toàn khép kín. có khả năng đáp ứng cs vật chất ngày càng cao của nhân dân.c. Hòa nhập tốt vs các nước trên tgiới.d. tất cả các phương án trên.
 95. Tư sản dân tộc là gì?
 96. « Trong giai đoạn này quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc là 1… » đoạn trích trên thuộc vai trò- nguồn gốc- bản chất- quan niệm của đảng ?
 97. Điểm nào là tư tưởng cốt lõi trong chiến thuật cuộc vận động ghi trong nghị quyết TƯ 8 của đảng cộng sản đông dương. chịu 😐
 98. trong lĩnh vực chính của thời kì quá độ lên CNXH nội dung quan trọng nhất trong tư tưởng HCM là gì ? :phát huy vai trò cảu đảng.
 99. Vấn đề đạo đức của ng cách mạng đc HCm đề cập ở mục đầu tiên trong tác phẩm nào. Đường kách mệnh
 100. . bệnh hẹp hòi là gì. tự suy
 101. . báo ng cùng khổ ra đời năm nào 4/1922
 102. . Bác Hồ đánh giá ntn về quan điểm Tôn Trung Sơn. phù hợp với điều kiện nước ta
 103. Theo Bác Hồ, muốn quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì phải dựa vào những thành phần nào?- nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.
 104. Thế nào là quá độ lên chủ nghĩa xã hội. thời kỳ cải biến nền sx lạc hậu lên nền sx tiên tiến hiện đại.
 105. Điền vào chỗ trống: ” Việt Nam độc lập thổi kèn loa- kêu gọi dân ta trẻ lẫn già- đoàn kết vững bền như…. ” : đáp án là khối sắt.
 106. quyền lực theo HCM có mấy mặt(kiểu) ?
 107. báo nhân đạo ra ngày bn ? 18/6/1919
 108. p Đường cách mệnh năm nào? 1927 Bản án cđộ t.dân Pháp năm nào? 1925
 109. Mặt trận dtộc TN hđ theo ngtắc nào?(hjệp thươg dân chủ)
 110. HCM tham gia Đcs Pháp năm nào? 1920
 111. “Bệnh quan liêu” là ntnào? tự suy
 112. Kẻ thù của CN Xã hội? ( là CN cá nhân)
 113. Sở hữu về tư liệu sx trog CNXH? ( là sở hữu xã hội về TLSX)
 114. Câu nói nào của HCM? ( ” vô sản các nước đoàn kết lại”
 115. tháng 5/1954 bác ở đâu chỉ biết là lúc đó Bác viết thư gửi chiến sĩ nhân “chiến thắng ĐBP”
 116. bác đọc luận cương Lê Nin trong một tờ báo được đăng vào ngày nào 16-17/7/1920
 117. bạn mình thi ca 6 nt về như thế này: -ĐCS là một thành viên của mặt trận dân tộc thống nhất hay ĐCS vừa là thành viện, vừa là lực lượng lãnh đạo…
 118. ‎-HCM lưa chọn hình thức nhà nước VN trong “chánh cương vắn tắt”, “sách lược vắn tắt” là gì? A.nhà nước chuyên chính vô sản. B.Nhà nước xhcn, C.Nhà nước công, nông, binh. D.Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân
 119. -Tại Đại hội V Quốc tế Cộng sản…HCM đc cử làm gi? A.trưởng tiểu ban đông dương B.ủy viên ban phương đônghội trưởng hội liên hiệp thuộc địa D.hội trưởng hội những người yêu nước
 120. Khẩu hiệu ” tình hình mới nhiệm vụ mới” ở báo cáo chính trị tại đại hội Đảng toàn quốc lần 2 là gì…….. đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và tổ chức xây dựng Đảng Lao động Việt Nam, để lãnh đạo toàn dân thực hiện dân chủ mới, xây dựng điều kiện tiến đến chủ nghĩa xã hội. 2.Câu nói ” nếu có lợi cho cách mạng thì dù phải thoả hiệp vs bọn kẻ cướp chúng ta cũng thoả hiệp” của ai……….Lênin. 3.Tầng lớp xh nào là ” bầu bạn Cách mạng” của công nông…học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ. 4.Tư tưởng cơ bản trong chánh cương sách lược vắn tắt là gì… độc lập tự do
 121. Sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, khi trở về Bác ở đâu? ( Quảng Hà B.An Hòa C.Tân Trào, Tuyên Quang D.Chợ đồn-Bắc Cạn)
 122. – Câu hỏi ko nhớ nhưng nếu gặp mấy đáp án này thì chọn A nhé : Đảng Cộng Sản là thành viên của cách mạng vô sản vừa là thủ lĩnh cách mạng vô sản B.ĐCS ko là thành viên của CMVS C.ĐCS là thành vên của CMVS
 123. -Bác Hồ về pháp vào thờ gian nào? 1917
 124. Lấy TTHCM và CN Mác Lê nin làm chủ đạo trong lãnh đạo ĐCS trong văn kiện đại hội mấy? ĐH Đảng VII
 125. – Đồng minh của giai cấp công nhân là ai? nông dân
 126. – Điền vào câu thơ:(câu đầu ko nhớ) Xây nền đất nước…?… A.Trên nền nhân dân B. trên nền muôn dân C. Trên nền Công nông D
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *