Trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh 2

Please follow and like us:
 1. Bác HỒ đến pháp lần đầu tiên thời gian nào?5/6/1911 bonus thêm lần thứ 2 vào năm 1917-1923

  2. Bác đọc luận cương của lên nin ngày?trên báo L’Humanité, số ra ngày 16 và 17-7-1920

  3. -Nguyên tắc tổ chức đảng? tập trung dân chủ

  4. -Theo tthcm cần là j? Câu này không có đáp án nên mình đưa ra luôn khái niệm 
  Cần, là sự lao động, làm việc cần cù sáng tạo, có tổ chức, có kỷ luật, có kỹ thuật, có kế hoạch, có năng suất, chất lượng cao. Những thói hư, tật xấu lười lao động, ăn bám, ăn cắp, làm láo báo cáo hay, vô tổ chức, vô kỷ luật là không phù hợp với đạo đức phẩm chất cách mạng. Bác Hồ rất ghét kẻ đạo đức giả, nói mà không làm, nói một đường làm một nẻo. Người cho rằng kẻ đó làm giảm đi lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

  5. -kiềm là j?,
  + Kiệm, là tiết kiệm sức lao động, thời giờ, tiền của của dân, của nước, của bản thân từ cái nhỏ, đến cái lớn, không phô trương hình thức, xa xỉ, hoang phí. “Tiết kiệm là quốc sách”.

  6. -Liêm là j?,
  là “luôn luôn tôn trọng của công, của dân”, “liêm khiết trong mọi hoàn cảnh” không tham địa vị, không tham tiền tài; không ham người tâng bốc mình. Lợi dụng chức vụ quyền hạn đục khoét của công, tham ô, hối lộ, móc ngoặc làm những việc trái đạo đức, trái pháp luật, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân là người không liêm.
  bonus thêm

  + Chính, là “người không tà, thẳng thắn, đứng đắn” đối với mình, đối với người và đối với việc. “Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm, việc sai thì dù nhỏ mấy cũng tránh”. Người còn dạy: “Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ; đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải tôn trọng lễ phép; đối với công việc phải tận tụy; đối với địch phải cương quyết khôn khéo”.
  7. -Chí công vô tư là j?

  Về chí công vô tư, theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “phải lo trước cho thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

  8. -….Là gốc của tài,… là gốc của chuyên đáp án là đức… hồng? // câu này mình cũng không rõ lắm!

  9. -hồ chí mình tời pháp lần 2 vào năm nào, thành phố nào? đáp án tại pari,năm 1917-1923 (câu này trong tập của đề thi NEU bị sai)

  10. -Mat tran viet minh dc thanh lap ngay thang nam ? 19/5/1941

  11. -Gia dinh bac ho den hue vao nam nao ? năm bác 5 tuổi vào 1895

  12. -Lan thu 2 den phap, bac o tp nao ? 9 ngõ Compoint, Quận 17, Paris

  13. Câu nói “Làm tư sản dân quyền CM & thổ địa CM để đi tới XH cộng sản” ở TP nào?

  14. Theo HCM, ngành kinh tế nào đóng vai trò cầu nối giữa các ngành KT? Thương mại dịch vụ

  15. HCM tới Mỹ và sống chủ yếu ở TP nào? boston

  16. Nhà nước hợp hiến VN thành lập năm nào? 1946

  17. Khái niệm nào đc HCM đề cập tới?a. Dân tộc giải phóngb. Chủ nghĩa xã hộic. CM tư sảnd. Dân tộc dân chủ
  18. Tên Nguyễn Ái Quốc được lấy vào năm nào?

18- 06- 1919.

 1. Tên Lin lấy trong thời gian học tập ở trường nào?đại học lenin
  20. Đại đoàn kết dân tộc là:
  a. Mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và nhân dân
  b.Mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng & nhân dân
  c. Mục tiêu cơ bản của Đảng ra
  d. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhân dân ta

  21. Nguyên tắc lãnh đạo chủ yếu của Đảng
  :a. Phê bình tự phê bình
  b. tập trung dân chủ
  c. đoàn kết thống nhất
  d. tập thể lãnh đạo – cá nhân phụ trách

  22. Bác Hồ gửi thư cho các cháu nhân ngày khai trường đầu tiên vào năm nào? 1945

  23. Cho 1 câu nhận định. Bác gửi thư cho Hội thương nghiệp vào ngày/tháng/năm nào? các đáp án khác nhau mỗi ngày còn giống về tháng và năm.

13/10/1945

 1. . Khi ở trên tàu ra đi tìm đường cứu nước Bác làm nghề gì?
  a. Thủy thủ
  b. Đầu bếp
  c. Bồi bàn
  d. Chụp ảnh

  25. Bản Án chế độ thực dân pháp năm nào1925

  26. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là kiểu tổ chức nào
  là một tổ chức cách mạng của Việt Nam hoạt động chống lại sự đô hộ của thực dân Pháptại Đông Dương và tuyên truyền chủ nghĩa Marx Lenin. Tên của Hội ghi trong điều lệ của mình là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

  27. …Có 1 nước không phải kinh qua chủ ngĩa tư sản ! là nước nàoVN

  28. Bác tiếp thu cuoc cách mạng dân chủ tư sản của nước nào? Pháp ,Mỹ,

  29. bác hồ lần 2 trở lại pháp thì ở đâu PARRI

  30. 2/ Bác viết Đường cách mệnh năm nào? 1927

  31. 3/ Bác viết Bản án chế độ thực dân pháp năm bao nhiêu? 1925

  32. “Cần ” theo HCM là gì? (ý là mấy đức tình trong cần kiệm liêm… đó) đã trl câu 4

  33. Nhà nước do dân là nhà nước như thê nào? của dân do dân vì dân

  34. NGuyen Tat Thanh lay ten nay tu nam nao` ? 1901 papa bác đậu phó bảng hứng lên đổi tên cho 2ae bác: Tất đạt tất thành

  35. ” nguoi di tim hinh cua nuoc do ai viet ” ? CHẾ LAN VIÊN

  36. : dac diem, vai tro , ban chat cua DANG CSVN (SV tự trả lời)

  37. Định nghĩa văn hóa đc đưa ra trong tác phẩm nào của Bác? Nhật kí trong tù

  38. Đảng CS Đông Dương đổi thành Đảng lao động VN vào năm nào?27-31/3/1935

  39. Bac tham gia hội liên hiệp thuộc địa vào năm nào? 1921

  40. Tên tự Nguyễn Tất Thành lấy vào năm? (đã trả lời ở câu 34 1901)

  41. Bác vào Huế lần đầu tiên vào năm nào? năm bác năm tuổi cả nhà vào huế 1895

  42. Cách mạng trc hết phải có j? chắc là Đảng Cách mệnh

  43. .Đảng cầm quyên dân lãnh đạo đề cập tới nguyên tắc j? ma biết

  44. Câu nói “Làm tư sản dân quyền CM & thổ địa CM để đi tới XH cộng sản” ở TP nào? Chánh cương của Đảng

  [/B][/I]
  47. Khái niệm nào đc HCM đề cập tới?
  b. Chủ nghĩa xã hội
  a. Dân tộc giải phóng
  c. CM tư sản
  d. Dân tộc dân chủ

  48. tên gọi Bác ở Thái Lan :thầu chín

  49. còn non còn nước còn người…. hơn mười ngày nay Còn non, còn nước, còn người, Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

  50. -Unesco công nhận Bác là DNVH thế giới năm nào 1990

  51. -Ngày nay có nhiều chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa ….. trích từ tác phẩm nào: ĐƯờng cach Mệnh

  52. -45-69thời kì tiếp tục phát triển về tư tưởng kháng chiến và kiến quốc

  53. -Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền, thổ địa cách mạng trích từ tác phẩm nào? Duong cach mennh

  54. -Bac Hồ trở thành đảng viên cộng sản tháng năm nào? pháp là năm 1920

  55. Mặt trận liên việt thành lập năm nào? 1951

  56. Câu nói là là thiếu ý trong các câu nói sau của Bác
  :a. Làm CM TS Dân quyền tiến tới thổ địa CM
  b. Đoàn kết dân tộc, phụng sự Tổ quốc
  c. Đoàn kết đoàn kết đại đk
  d. Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, một đời người khởi đầu bằng tuổi trẻ

  57. Câu nói nào của Bác về văn hóa?
  a. Văn hóa là một mặt trận
  b. Kháng chiến hóa văn hóa văn hóa hóa kháng chiến
  c. Văn hóa là kiến trúc thượng tầng
  d. cả 3 đáp án trên

  58. bác hồ ra đi tìm đường cứu nước năm nào? 1911

  61. cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tthcm

Độc lập dân tộc.

 

 1. hcm tổng kết bài học kinh ngiệm của những cuộc cm tư sản nào. đáp án là
  pháp và mỹ.
  học cho anh, mỹ;
  pháp, mỹ; anh,
  pháp; anh, mỹ…

  63. vì sao xây dựng đạo đức mới thì nói phải đi đôi với làm?????

  64. đảng mà ko có chủ nghĩa cũng như người….., tàu ko có bàn chỉ nam.ko có trí khôn.

  65. bình đẳng, bác ái là của tôn giáo nào? chọn phật giáo. 

  66. 5/1954 hcm sống ở đâu? cao bằng

  67. ko có lý luận cm thì ko có phong trào cm là câu nói của ai. chọn lênin

  68. nguyên tắc xây dựng đảng theo tthcm là… không có đáp án thì ma biết

  69. muốn khỏi đi lạc hướng, quần chúng….để nhận rõ tình hình. điền phải có đảng lãnh đạo.

  70. Bac den Mac-xay Phap dau tjen vao 7/1911,sau do den Boston My,tjep la Anh,tjep nua la Pari(lan 2 den Phap).

  71. Mặt trận dt giải phóng miền nam VN thành lập năm nào (1960)

  72. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào năm nào (19.12.1946)

  73. “Đkết, đk, đại đk. Thành công, tc, đại tc” trích ở đâu Bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác mặt trận Đây là theo đáp án của trường 

  74. Điền từ: “Trc hết fải có đảng cách mệnh, để…., ngoài thì llạc vs dtộc bị áp bức và vsản gcấp ở mọi nơi”.trong thì vận động và tổ chức dân chúng

  75. Có mấy điểm về xd 1 nền Vhóa mới (5 điểm)76. Nhà nc của dân là j? của dân do dân vì dân

  77. Tngôn đlập nhân quyền và dân quyền của Pháp đặt nền móg cho tư tưởng nào? (Dân chủ)

  78. Câu ” Chuyện j khó mấy quyết tâm làm thì làm đc, ít người làm k đc thì nhiều người hợp…” fản áng tư tưởng nào? (Vtrò của đkết)

  79. -Thời kì quá độ lên XHCN, ngành nào đóng vao trò quan trọng nhất: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp hay dịch vụ.

  80. – “Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại” là câu nói của ai: Lê-nin, HCM, C.Mác,???

  81. -Đảng mà không có chủ nghĩa, cũng như người không có…, tàu không có bàn chỉ nam –> điền từ “trí khôn”

  82. Có cái câu thơ : Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ dân không theo.“Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”

  83. có câu hỏi về hội việt nam cách mạng thanh niên với tính chất là yêu nước hay mác xít hay dân tộc hay yêu nước. đại loại thê
  84. có câu hỏi về tại sao phải nói đi đôi với làm

  85. có câu hỏi về bản chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội( đ a là xây dựng cơ sở vc

  86. có câu về chức vụ của hồ chủ tịch khi trong quốc tế cộng sản ủy viên Ban Phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam

  87. Thời kì quá độ lên XHCN, ngành nào đóng vao trò quan trọng nhất:
  công nghiệp,
  nông nghiệp,
  thương nghiệp
  hay dịch vụ.

  88. – “Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại” là câu nói của ai: Lê-nin, HCM, C.Mác,???

  89. -Đảng mà không có chủ nghĩa, cũng như người không có…, tàu không có bàn chỉ nam –> điền từ “trí khôn”

  90. Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại – Các mác

  92. Nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới đoàn kết lại- HCM

  94. thư gửi hs nhân ngày khai trường đầu tiên t9/45

  100. Của dân, do dân, vì dân là gì? tự trl
  108. Câu nói “Rằng đây bốn bể là nhà. Vàng đen trắng đỏ…” của ai?
  110.Tư tưởng chủ đạo trong tuyên ngôn độc lập là gì? có đáp án độc lập tự do rồi quyền bình đẳng các dân tộc gì gì ấy
  111. Có chi tiết tư bản và thổ quyền cách mạng gì gì ấy trong sách lược hay điều lệ vắn tắt của Đảng (ko nhớ chính xác) có ý nghĩa gì
  112. Luận điểm nào sau đây là chức năng của văn hóa (cái này đọc kĩ giáo trình nghe các bạn, dễ nhầm lắm)
  113.”Quyển lực” được hiểu theo mấy mặt
  114. Bác nói câu “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công” nhân dịp nào?
  115. Bác bị giam ở nhà tù Tưởng Giới Thạch thời điểm nào?
  116.. Luận điểm nào sau đây ko thuộc những điểm chính trong Mục đọc sách của HCM?
  117. Sau khi đọc xong sơ thảo Luận cương Lê nin, Bác đã thốt lên :”…đây chính là con đường giải phóng…” điền từ chúng ta/dân tộc/mọi người… hay gì nữa, quên rồi
  118.. Chọn phương án sai khi ĐCSVN mang bản chất giai cấp công nhân. Đáp án là xuất thân của tầng lớp cán bộ, viên chức
  119. “Đảng ta là một đảng cầm quyền” được trích trong tác phẩm nào?
  120. .trong cuộc cách mạng dân chủ nhân dan , nền vh nc ta có nhưng tc nào? Tính dân tộc, khoa học , đại chung
  121. . trong thời kì c/m xhcn , vh có tc gì – chỉ có tính dân tộc . trong thời đại ngày nay………….- nền vh tiên tiến mang đậm đà bản sắc dân tộc
  122. văn hoa thực hiện mục tiêu gì -bối dưỡng tc cao đẹp -nâng cao dân trí – bồi dg tc lành mạnh) gì đó )
  123. nguồn gốc câu nói “ vì lợi ick 10 năm trông…..” Quản Trọng thời Đường 
  124. .trc năm 1954, có mấy thành phần kinh tế trong đó tp kt quốc doanh đõng vai trò chủ đạo
  125. . sau năm 1954 có bn tpkt – 5 tp kt (kt quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo )
  126. . hienj nay có bn tpkt – 6
  127. nguyên tắc sinh hoạt đảng ?
  128. . nguyên tắc tập trung dân chủ là gì ?
  129. bác hồ bao nhiêu lần giữ cương vị chủ tịch nước
  130. bác hồ bao nhiêu lần đứng đầu trưởng ban hiến pháp 2
  131. trong tư chác đảng viên tư cách nào là quan trọng nhất- hi sinh cho tổ quốc
  132. trong tư cách ng cán bộ tư cách quan trọng nhât là gì /… có đạo đức chách mạng
  133. 8 chữ “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc” được HCM phát biểu trong hoàn cảnh nào? => Lời kết thúc buổi ra mắt của Đàng Lao động VN 3/3/1951
  134. Điền từ “…là đồng minh quan trọng và chủ yếu của giai cấp công nhân” => Nông dân
  135. Năm thành lập Mặt trận giải phóng miền Nam: => 1960
  136. HCM đã phê phán các đảng CS châu Âu chưa thi hành chính sách tích cực trong vấn đề thuộc địa ở đại hội nào? => phiên họp lần thứ 22 Đại hội V quốc tế cộng sản.
  137. Quan điểm của HCM về CM tư sản: không triệt để/không đến nơi.
  138. HCM nhận xét ai là người “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” Phan Bội Châu
  139. Mặt trận liên việt thành lập năm nào? 1954

  141. . Câu nói nào của Bác về văn hóa?
  a. Văn hóa là một mặt trận
  b. Kháng chiến hóa văn hóa văn hóa hóa kháng chiến
  c.Văn hóa là kiến trúc thượng tầng
  d. cả 3 đáp án trên

  142. Tên gọi Nguyễn Tất Thành có từ năm nào?
  a.1900
  b.1901
  c.1902
  d.1903

  143. Mặt trận dt giải phóng miền nam VN thành lập năm nào (1960)

  144. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào năm nào (19.12.1946)

  150. Câu ” Chuyện j khó mấy quyết tâm làm thì làm đc, ít người làm k đc thì nhiều người hợp…” fản áng tư tưởng nào? (Vtrò của đkết)

  151. Thời kì quá độ lên XHCN, ngành nào đóng vao trò quan trọng nhất: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp hay dịch vụ.

  153. . Con tau bac den Phap la cua nuoc nao? pháp

  155. . Hoc, hoc nua, hoc mai la cau noi cua ai? lenin

  156. . HCM doc luan cuong cua lenin ve dan toc va thuoc dia vao ngay thang nam nao?

  157. . HCM bi quoc te cong san phe phan’ vi co’ xu huong gi? (ta khuynh)

  158. Chung ta khong so thieu, chi so ….? –) khong cong bang

  159. . Ban yeu sach cua nhan dan An Nam gom may diem? (8)

  160. Co’ cau j ma to khoanh “du phai dot chay day Truong Son…” giành cho được độc lập tự do

  161. . Nha nuoc hop hien cua nuoc ta ra doi nam nao? (khong phai 1945 dau nho, dap an’ la 1946, khi do moi co’ hien phap)

  162. Co so dai doan ket? ????

  163. Mot nha nuoc hop phap la nhu the nao (qua bau cu, co’ dang lanh dao, he thong luat phap)

  165. . Noi dung nao sau day the hien tam nhin xa cua hcm ve cong tac chinh don Dang.?

  166. . Muon nhan dan hieu dc XHCN la gi thi phai? (an no mac du)

  167. . Dau la luc luong cua phong trao yeu nuoc (cong nhan, nong dan, tu san dan toc)

  168. Ban an che do thuc dan phap viet nam bao nhieu (1925)

  169. . Hcm cung cac…thanh lap dang cong san Phap vao ngay thang nam? 1920

  170. . ‘ dua ho cua truoc, ruoc beo cua sau la cua ai? Phan boi chau

  171. . Phe binh, tu phe binh la cua? (nguyen tac sinh hoat dang nha)

  172. : khi ở xiêm, người lấy tên là gì? thầu chín, lin, …

  173. Nguyen Tat thanh ra di tim duong cuu nuoc vao ngay thang nam? ( 5/6/1911)

  174. Cai ten Nguyen tat Thanh xuat hien tu khi nao? khi papa bác đỗ 1901

  175. Cau noi nao sau day la cua HCM ”cong cuoc giai phong anh em thi chi co’ the…anh em

  176. . HCM den Phap lan dau tien vao ngay thang nam 1911

  177. DCS lanh dao dat nuoc nhu the nao (bang duong loi nha).

  178. . Nha nuoc duoc thanh lap nam 1945 laa nha nuoc gi? viet Nam Dân chủ Cộng hòa

  179. Chu nghia cong san thich ung o dau de hon (chau A’)

  180. Doan ket trong noi bo Dang … (la nong cot…)

  181. Co’ 2 cau co so hinh thanh tthcm (1 cau khoanh Phat giao, 1 cau khoanh nho giao’)

  182. Điền từ: “Để văn hóa phát triển tự do, phải làm…” => cách mạng chính trị trước.

  183. Điền từ: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có..” => con người xã hội chủ nghĩa.

  184. Điền từ: “Tôi kính yêu Lenin vì Lenin là …” => Một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng cho đồng bào mình.

  185. Câu trích (nhớ cả câu): “Lúc đầu chính chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa CS đã đưa tôi tin theo Lenin, tin theo quốc tế thứ ba”

  186. . Trích: “Mà đặc điểm to nhất của ta trong thời kì quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội…” => không phải KINH QUA giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

  187. Mâu thuẫn cơ bản của thời kì quá độ: => “mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển cao của đất nước theo xu hướng tiến bộ và thực trạng kinh tế – xã hội quá thấp kém của nước ta”

  188. Điền từ: “.. là một điều kiện của CNXH, nó khuyến khích người công nhân luôn luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ” =>Chế độ làm khoán.

  189. Phương châm: “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH”.

  190. Câu này: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong” => của nhà thơ Thanh Tịnh, đừng nhầm sang HCM 

  191. . Nguyễn Ái Quốc trở thành người Cộng sản vào thời gian nào: => 12/1920

  192. . Điền từ: “Tư do cho đồng bào tôi, …., đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”: => độc lập cho Tổ quốc tôi

  193. . Trong suốt cuộc đời hoạt động CM của mình, có 4 cái tên được HCM sử dụng nhiều nhất, đó là… (chọn câu sai):Nguyễn Sinh Cung (tên trước khi Bác tham gia hoạt động CM -> ko tính)

  194. Tư tưởng sáng tạo của HCM so với chủ nghĩa MLn về Đảng Cộng sản: “Đảng cộng sản VN là đảng của gc công nhân, của nd lao động và của dân tộc VN.”

  195. Tính tất yếu của bạo lực cm: => “Chế độ thực dân tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi.” 

  196. Mặt trận Việt Minh thành lập năm nào? (1941)

  197.. Mặt trận Liên – Việt thành lập năm nào? (1951)

  199.CM thuộc địa và CM vô sản ở chính quốc đc ví như? (2 cánh của 1 con chim)

  200.. Ở Anh Bác làm nghề j?các p/án:
  a. đầu bếp
  b.đốt than
  c.làm bánh
  d.tất cả các phương án trên

  201.. Bác sang phương Tây tìm đg cứu nước =? (tàu buôn của Pháp)

  202.. Tại sao nói ĐSC VN là Đảng của dt VN? (hình như vì quyền lợi của Đảng gắn liền vs quyền lợi của nhân dân

  203.NAQ bị Thực dân Anh bắt tại Hồng Kông vào thời điểm nào? (6/1931)

  204.. Tại sao thời kỳ quá độ lên cnxh lại phải chú trọng ptriển nông nghiệp vì không trải qua gđ tb

  206.. Bệnh “quan liêu” là j?a.
  Ích kỷ, hẹp hòi
  b. Ko xem xét kỹ việc thi hành.
  c. Chỉ quan tâm giấy tờ, xa rời dân chúng
  d. Ko chú trọng việc học lý luận.

  207..t/chất,chức năng… của nền văn hóa

  210. Báo Nhân đạo ra ngày nào 22

  211.. Lần thứ 2 Bác đến Pháp vào năm nào? (dầu-cuối 1917, đầu 1918 )

  212.Cơ sở của tt HCM? (không có đáp án thì ma biết @@)

  213.. Bác tiếp cận cnxh từ phương diện nào? (vhóa, xh, con ng… j j đó) !!!!

  214.. Khối đoàn kết toàn dt là:
  a. toàn bộ những con ng VN
  b. toàn bộ người Vn yêu nc
  c khối công, công, tri thức
  d. ko nhớ

  216. Ng Sinh Cung đổi tên thành NTThành vào năm nào? (1901)

  217. nước độc lập tự chủ theo HCM là ntn?
  a. hoàn toàn khép kín.
  b. có khả năng đáp ứng
  cs vật chất ngày càng cao của nhân dân.
  c. Hòa nhập tốt vs các nước trên tgiới.
  d. tất cả các phương án trên.

  218. Tư sản dân tộc là gì? là các nhà tư sản ủng hộ cho cách mạng đại loại như thế

  219.« Trong giai đoạn này quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc là 1… » đoạn trích trên thuộc vai trò- nguồn gốc- bản chất- quan niệm của đảng ?

  220. Điểm nào là tư tưởng cốt lõi trong chiến thuật cuộc vận động ghi trong nghị quyết TƯ 8 của đảng cộng sản đông dương.

  221. trong lĩnh vực chính của thời kì quá độ lên CNXH nội dung quan trọng nhất trong tư tưởng HCM là gì ?  hát huy vai trò cảu đảng.

  222. Vấn đề đạo đức của ng cách mạng đc HCm đề cập ở mục đầu tiên trong tác phẩm nào. dcm

  224.. báo ng cùng khổ ra đời năm nào 1/4/1922

  225.. Bác Hồ đánh giá ntn về quan điểm Tôn Trung Sơn.

  226.Theo Bác Hồ, muốn quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì phải dựa vào những thành phần nào?- nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.

  227.Thế nào là quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  228. Điền vào chỗ trống: ” Việt Nam độc lập thổi kèn loa- kêu gọi dân ta trẻ lẫn già- đoàn kết vững bền như…. ” : đáp án là khối sắt.

  229.quyền lực theo HCM có mấy mặt(kiểu) ?

  230. báo nhân đạo ra ngày bn ? 1-4-1922

  232.Mặt trận dtộc TN hđ theo ngtắc nào?(hjệp thươg dân chủ)

  233.HCM tham gia Đcs Pháp năm nào? 1920

  235.Kẻ thù của CN Xã hội? ( là CN cá nhân)

  236.Sở hữu về tư liệu sx trog CNXH? ( là sở hữu xã hội về TLSX)

  237.Câu nói nào của HCM? ( ” vô sản các nước đoàn kết lại” câu này còn chưa chắc chắn!

  238.tháng 5/1954 bác ở đâu (VN)

  239.bác đọc luận cương Lê Nin trong một tờ báo được đăng vào ngày nào

  241.‎-HCM lưa chọn hình thức nhà nước VN trong “chánh cương vắn tắt”, “sách lược vắn tắt” là gì?
  A.nhà nước chuyên chính vô sản.
  B.Nhà nước xhcn
  C.Nhà nước công, nông, binh
  D.Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân

  242.-Tại Đại hội V…HCM đc cử làm gi?
  A.trưởng tiểu ban đông dương
  B.ủy viên ban phương đông 
  C.hội trưởng hội liên hiệp thuộc địa
  D.hội trưởng hội những người yêu nước

  243.Khẩu hiệu ” tình hình mới nhiệm vụ mới” ở báo cáo chính trị tại đại hội Đảng toàn quốc lần 2 là gì………2.Câu nói ” nếu có lợi cho cách mạng thì dù phải thoả hiệp vs bọn kẻ cướp chúng ta cũng thoả hiệp” của ai………..3.Tầng lớp xh nào là ” bầu bạn Cách mạng” của công nông….4.Tư tưởng cơ bản trong chánh cương sách lược vắn tắt là gì…
  244.Sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, khi trở về Bác ở đâu? (A.Quảng Hà B.An Hòa C.Tân Trào, Tuyên Quang D.Chợ đồn-Bắc Cạn)
  đáp án A
  245.- Câu hỏi ko nhớ nhưng nếu gặp mấy đáp án này thì chọn A nhé :ộ A.Đảng Cng Sản là thành viên của cách mạng vô sản vừa là thủ lĩnh cách mạng vô sản B.ĐCS ko là thành viên của CMVS C.ĐCS là thành vên của CMVS
  246.-Bác Hồ về pháp vào thờ gian nào? (câu hỏi không rõ ràng) đáp án lần đầu 1911 lần 1917-1923
  247.Lấy TTHCM và CN Mác Lê nin làm chủ đạo trong lãnh đạo ĐCS trong văn kiện đại hội mấy? 9
  248.- Đồng minh của giai cấp công nhân là ai? (Câu hỏi không rõ ràng)
  249.- Điền vào câu thơ câu đầu ko nhớ) Xây nền đất nước…?… A.Trên nền nhân dân B. trên nền muôn dân C. Trên nền Công nông D

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *