Thị trường ngách là gì? Hãy phân tích thị trường ngách trong ngành công nghiệp mỹ phẩm

Please follow and like us:

Thị trường ngách là gì?

Thị trường ngách được hiểu là một phân đoạn nhỏ của thị trường hay một khoảng trống thị trường với mục tiêu gồm một nhóm khách hàng riêng biệt. Doanh nghiệp lựa chọn thị trường ngách tức là tập trung nỗ lực cho phần lớn thị trường nhỏ chứ không cạnh tranh để giành thị phần trong thị trường lớn mà sẽ đi theo hướng kinh doanh theo nhu cầu của thị trường.

Hãy phân tích thị trường ngách trong ngành công nghiệp mỹ phẩm?

Phân tích thị trường ngách trong nganh công nghiệp mỹ phẩm. Thị trường mỹ phẩm của chúng ta có thể thấy tại các thành phố lớn thị trường mỹ phẩm đang khá thình hành, nhưng tại những thị trường nhỏ lẻ tại khu vực nông thôn, bán thành thị thì thị trường này chưa được chú trọng phát triển. Có thể thấy thị trường nông thôn là một thị trường còn nhiều tiềm năng phát triển cho các doanh nghiệp trong ngành mỹ phẩm. Mức thu nhập của người dân tăng lên, đời sống nhân dân tăng dẫn đến khả năng đáp ứng của người dân đối với những sản phẩm mỹ phẩm cũng tăng lên. Với quy mô dân số nước ta hiện nay hơn 95 triệu dân cùng với đó có số lượng lớn ở khu vực nông thôn nên tiềm năng phát triển ngành mỹ phẩm tại khu vực này là rất lớn.
Những sản phẩm đưa về vùng nông thôn cần có một số tiêu chí về chất lượng đồng thời mức giá cũng cần được bình dân hóa phù hợp với khả năng chi trả của nhóm khách hàng này.
Thị trường ngách ngành công nghiệp mỹ phẩm ở nước ta hiện nay nổi lên một số tên tuổi như: Mỹ phẩm Linh Hương, Mỹ phẩm lan chi… với việc lựa chọn tiếp cận khách hàng thông qua kênh bán hàng online kết hợp với mở đại lý tại những khu vực nông thôn đã giúp một số doanh nghiệp này đã từng bước chiếm lĩnh được thị trường ngách trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Tuy nhiên để thành công lâu dài chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố quyết định cho dù có tiếp cận khách hàng ở thị trường nông thôn hay thành thị. Việc tiếp cận thị trường ngách giúp giảm cạnh tranh có thể nhanh chóng có được thành công trước mắt nhưng về lâu dài các doah nghiệp vẫn cần có định hướng phát triển rõ ràng.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *