Thế nào là Văn hóa?Tại sao nói giá trị và chuẩn mực đã điều tiết hành vi của cá nhân cho phù hợp với yêu cầu của Xã hội ?

Please follow and like us:

Thế nào là Văn hóa?Tại sao nói giá trị và chuẩn mực đã điều tiết hành vi của cá nhân cho phù hợp với yêu cầu của Xã hội ?

Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo của các cá nhân và cộng đồng trong quá khứ và hiện tại.Qua các thế kỷ,hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên hệ thống các giá trị,các truyền thống và thị hiếu – những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc.
Giá trị là những quan niệm về những cái cao cả,quý giá trong tồn tại của Xã hội mà con người cần vươn tới và khi đạt được làm cho họ mãn nguyện,có sự thăng hoa về tình cảm,sự cân bằng về tâm sinh lý.
Chuẩn mực Xã hội là cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu để hướng theo đó mà làm cho đúng,được thể hiện là các giới hạn định tính hay định lượng được chọn làm căn cứ để đánh giá hành động của mỗi cá nhân.
Nói Giá trị và Chuẩn mực đã điều tiết hành vi của mỗi cá nhân cho phù hợp với nhu cầu của Xã hội vì: Con người đã tiếp nhận những giá trị ngay từ khi còn nhỏ thông qua giáo dục gia đình,nhà trường,quan hệ Xã hội.Những giá trị mà con người đã tiếp nhận đó trở thành 1 phần trong nhân cách của con nguời.Nhân cách của con người đã chi phối hành vi của mỗi cá nhân.Nó tác động vào ý thức của con người,điều khiển hành vi của con người sao cho phù hợp với đời sống Xã hội.
Chuẩn mực Xã hội đưa ra những yêu cầu,quy tắc của Xã hội nó trở thành khuôn mẫu,là 1 bộ phận của thiết chế Xã hội.Nó điều chỉnh hành vi của con người vì qua thiết chế Xã hội,qua các chuẩn mực Xã hội,con người tự đánh giá hành vi của mình là đúng hay sai,dựa vào chuẩn mực Xã hội để làm căn cứ cho các hành vi của mình.Chuẩn mực Xã hội là căn cứ để phán xử những cái đúng,cái sai để điều chỉnh hành động của các cá nhân trong cộng đồng sao cho phù hợp với đời sống Xã hội.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *