Tại sao trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh lại xuất hiện những đề xuất nghiên cứu như trên

Please follow and like us:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty A trong khoảng 5 năm trở lại đây ghi nhận hiện tượng doanh thu có xu hướng đi ngang, không tăng trưởng hoặc có mức tăng thấp hơn mức tăng chi phí. Trưởng phòng kinh doanh đề xuất nghiên cứu toàn diện để tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng này.
– Đề án (đề xuất) nghiên cứu – là lời mời chào của một cá nhân hay tổ chức về việc sản xuất một loại sản phẩm hay cung cấp một dịch vụ nào đó. Người nhận là người mua hoặc nhà tài trợ tiềm năng.
– Mục đích: Mục đích chính của đề xuất nghiên cứu là khẳng định tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu và làm cho các bên có liên quan hiểu rõ từng nội dung trong đề xuất. Đề xuất thuyết phục người đánh giá rằng những người thực hiện cuộc nghiên cứu có đủ khả năng và thích hợp nhất để được lựa chọn và thực hiện dự án nghiên cứu, thuyết phục chủ dự án rằng những lợi ích mà cuộc nghiên cứu đem lại
rõ ràng lớn hơn chi phí cho việc thực hiện dự án, và đảm bảo từng thành viên trong nhóm nghiên cứu hiểu rõ và thực hiện đúng theo các nội dung ghi trong đề xuất để đảm bảo thực hiện thành công dự án nghiên cứu.

heo bạn đề xuất của trưởng phòng kinh doanh có cần thiết?
Theo em, đề xuất của trưởng phòng kinh doanh là cần thiết
Vì vấn đề trên có liên quan đến hiện hiện tượng doanh thu có xu hướng đi ngang, không tăng trưởng hoặc có mức tăng thấp hơn mức tăng chi phí, đây là vấn đề quản trị quan trọng trong doanh nghiệp.
Vì Vậy doanh nghiệp nên xem những biểu hiện đó quan trọng như thế nào? Hậu quả của chúng lớn đến đâu xét trong ngắn và dài hạn? Cần làm gì để phát hiện sớm và các biện pháp xử lý thích hợp nào có thể
được áp dụng trong những tình huống đó?
Tất cả những dấu hiệu đó đều là những “triệu chứng”
cho thấy đằng sau chúng một vấn đề nào đó đang nổi lên và cần có biện pháp xử lý kịp thời trước khi quá muộn
Câu 3. Theo bạn, liệu công ty vẫn có thể hoạt động bình thường mà không cần quan tâm đến đề xuất của trường phòng kinh doanh?
Theo em, công ty vẫn có thể hoạt động tuy nhiên mức tăng trưởng sẽ sụt giảm nếu lãnh đạo không phát hiện và điều chỉnh kịp thời
Việc đề xuất của Trưởng phòng kinh doanh sẽ giúp:
– Đề xuất giúp lãnh đạo công ty đánh giá hiểu rõ thực chất vấn đề cần khắc phục là gì, nó nhằm giải quyết những vấn đề quản trị nào và chúng có tầm quan trọng đến đâu.
– Thông qua xem xét đề xuất, nhà quản trị cũng hiểu được năng lực của trưởng phòng và có căn cứ xác đáng để ra quyết định có nên có những điều chỉnh tương ứng hay không.
– Đề xuất là “cầu nối” giữa nghiên cứu viên và nhà quản trị, nó khuyến khích sự thảo luận giữa họ nhằm tránh mọi sự hiểu lầm và xác định đúng bản chất các vấn đề cần nghiên cứu và giải quyết

Câu 4. Theo bạn, đề xuất trên có thể được thực hiện như thế nào? Tóm lược các bước thực hiện?
– Đề xuất nghiên cứu trình bày vấn đề nghiên cứu, các kỹ thuật được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu, và các kết quả nghiên cứu dự kiến đạt được có thể đóng góp vào quá trình ra quyết định của nhà quản trị.

* Tóm lược các bước thực hiện:
1. Tóm tắt nội dung đề án nghiên cứu
2. Trình bày vấn đề quản trị và vấn đề nghiên cứu
3. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu
4. Tổng quan kết quả các nghiên cứu đã thực hiện
5. Ý nghĩa và lợi ích của nghiên cứu
6. Thiết kế nghiên cứu
7. Phương pháp phân tích dữ liệu
8. Dự kiến kết quả nghiên cứu sẽ đạt được (VD: 1 báo cáo + 1 đề cương…)
9. Tóm tắt năng lực của những
người nghiên cứu
10. Dự kiến ngân sách cho nghiên cứu
11. Kế hoạch thực hiện nghiên cứu
12. Cơ sở vật chất và các nguồn lực đặc thù cho thực hiện nghiên cứu
13. Quản lý thực hiện nghiên cứu
14. Danh mục tài liệu đã sử dụng để xây dựng đề án nghiên cứu
15. Phụ lục

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *