Cách mạng công nghiệp là gì? Vai trò của cách mạng công nghiệp đối với phát triển

Please follow and like us:

Cách mạng công nghiệp
* Khái niệm: CM CN là bước phát triển nhảy vọt về chất trình độ của tư liệu lao động trên cơ sở nhữg phát minh đột phá về kỹ thuật & công nghệ làm thay/đổi cơ bản về phân côg lao động xã hội và n/suất lao động. Quantri123.com
Vai trò của cách mạng công gnhiệp đối với phát triển.
Cách mạng công nghiệp làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản với sự xuất hiện của nhiều trung tâm công nghiệp mới cũng như những thành thị đông dân. Xem thêm tại: quantri123.com Quá trình sản xuất bằng máy móc góp phần lớn vào việc nâng cao năng suất lao động, xã hội hoá quá trình lao động.
Các cuộc cách mạng công nghiệp đã thúc đẩy các ngành kinh tế có những chuyển biến mạnh mẽ, nhất là trong sản xuất nông nghiệp và giao thông vận tải.
Quá trình công nghiệp hoá trong đã chuyển các phương thức sản xuất của nông nghiệp sang chuyên canh hoặc thâm canh thay vì tự cung tự cấp. quantri123.com Bên cạnh đó quá trình cơ giới hoá nông nghiệp góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho các ngành nghề khác.
Bên cạnh đó, theo chủ nghĩa Mác, cuộc cách mạng công nghiệp vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa là nguyên nhân hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản chủ nghĩa đó chính là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
Sự tăng cường bóc lột của giai cấp tư sản đã làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản và cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng tăng lên.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *