Những ưu thế và khuyết tật của nền kinh tế thị trường

Please follow and like us:

Những ưu thế của nền kinh tế thị trường

Một là; Nền KTTT luôn tạo động lực mạnh mẽ cho sự hình thành ý tưởng mới của các chủ thể kinh tế.quantri123.com

Hai là; Phát huy tốt nhất tiềm năng của mọi chủ thể, các vùng miền, cũng như lợi thế quốc gia.

Ba là; Tạo ra các phương thức để thỏa mãn tối đa nhu cầu của con người.

Những khuyết tật của nền kinh tế thị trường quantri123.com

Một là; Nền KTTT luôn tiềm ẩn rủi ro khủng hoảng.

Hai là; Nền KTTT không tự khắc phục được xu hướng cạn kiệt tài nguyên không thể tái tạo, suy thoái môi trường tự nhiên và xã hội.quantri123.com

Ba là; Nền KTTT không tự khắc phục được hiện tượng phân hóa sâu sắc trong xã hội

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *