Tại sao trong hoạt động nhận thức và thực tiễn phải tôn trọng thực tế khách quan, xuất phát từ thực tế khách quan đồng thời phát huy tính năng động chủ quan Trả lời thông qua ví dụ cụ thể về công việc của mình

Please follow and like us:

Tại sao trong hoạt động nhận thức và thực tiễn phải tôn trọng thực tế khách quan, xuất phát từ thực tế khách quan đồng thời phát huy tính năng động chủ quan

Trả lời thông qua ví dụ cụ thể về công việc của mình

Em là một nhân viên bán hàng tại Công ty ABC,

Trong công việc em luôn phải tôn trọng một thực tế là phải thực hiện đúng chính sách của Công ty. Công ty em có chính sách phạt nhân viên khi đến muộn, thực tế em sẽ không thể tránh khỏi việc bị phạt khi đi làm muộn. Quãng đường di chuyển từ nhà em tới Công ty là 3km cần ít nhất 15 phút do đó trong viêc nhận thức của bản thân em luôn phải ý thức được điều này. Quá rình nhận thức  của bản thân luôn phải tuân thủ thực tế quãng đường di chuyển để đưa ra quyết định thời gian xuất phát từ nhà tới nơi làm việc.  Ta có thể thấy yếu tố cấu thành thực tiễn là khách quan, trong trường hợp này thực tiễn là em không thể di chuyển từ nhà tới công ty với quãng đường ngắn hơn 3km, do đó thực tiễn mang tính khách quan và tôn trọng thực tế khách quan. Trong nhận thức em luôn cần ý thức được việc nếu đến muộn sẽ không thể tránh khỏi thực tế là phải chịu phạt theo chính sách của Công ty, do đó luôn phải nhận thức được quãng đường từ nhà tới công ty là 3km và phải mất ít nhất 15 phút di chuyển. Nhận thức của bản thân trong tình huống thức tế này, bản thân sẽ có quyết định giờ đi làm luôn trước ít nhất 15 phút so với giờ vào làm việc tại Công ty. Thực tiễn cho thấy giờ đi làm bình thường của bản thân luôn sớm hơn giờ vào làm của Công ty từ 20 phút trở lên điều này thể hiện tính năng động chủ quan được phát huy.  Tính năng động của bản thân trong việc thực hiện chính sách giờ giấc của Công ty sẽ cố gắng đảm bảo và có thời gian dự trù cho các tình huống sảy ra trong quá trình di chuyển từ nhà tới Công ty.  Do đó có thể thấy trong hoạt động nhận thức và thực tế luôn cần tôn trọng  thực tế khách quan, tuy nhiên thực tế khách quan không thể thích ứng được với mọi người nên mỗi chủ thể cần phát huy tính năng động chủ quan để cải tạo thực tế khách quan, giúp thực tế phù hợp với mỗi chủ thể.

Bài viết mang tính chất tham khảo.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *