Tại sao nói lối sống,trào lưu ,thị hiếu phản ánh những mặt cơ bản nhất của Xã hội?

Please follow and like us:

Tại sao nói lối sống,trào lưu ,thị hiếu phản ánh những mặt cơ bản nhất của Xã hội?

Theo nghiên cứu Xã hội, Lối sống,trào lưu ,thị hiếu là 1 trong những yếu tố của đời sống Xã hội,qua xem xét lối sống,trào lưu ,thị hiếu , chúng ta có thể biết được những mặt cơ bản của Xã hội: hình thức tổ chức Xã hội, hành động của cá nhân,nhóm và tổ chức Xã hội nhằm những mục tiêu nhất định của mình,hệ thống các quan hệ xã hội trong hoạt động hàng ngày,tác động qua lại của các cá nhân,nhóm và tổ chức xã hội nhằm giảm thiểu các xung đột xã hội. các mặt: kinh tế,văn hóa,lịch sử,chính trị của 1 Xã hội(1 nước) và giao lưu VH giữa các nước vs nhau. Hãy cùng phân tích
Lối sống là tập hợp có hệ thống những đặc điểm cơ bản,đặc trưng cho hoạt động của các dân tộc,các giai cấp,các tập đoàn xã hội,các cá nhân trong những diều kiện của một hình thái kinh tế -xã hội nhất định.
Lối sống cá nhân và lối sống cộng đồng:
Lối sống cá nhân :Con người có học hành,tích lũy các giá trị văn hóa đi nữa thì cuối cùng cũng thể hiện mình thông qua hành vi,”gieo hành vi thì gặt thói quen” câu nói cho ta thấy thói quen là lối sống,lối sống là tiêu chí đầu tiên thể hiện chất lượng văn hóa và trí tuệ của 1 con người. Lối sống hình thành và thể hiện qua hoạt động xã hội,chính trị,tư tưởng văn hóa,thể dục thể thao.Nó bao gồm nhiều yếu tố :cách thức lao động, phong tục,giao tiếp,quan niệm về đạo đức
Lối sống cộng đồng: con người luôn phải tôn trọng 1 cộng đồng người, 1 nước, 1 khu vực, trong cuộc sống chung người ta như thể phải tuân thủ những quy tắc nhất định,thành văn hoặc bất thành văn. Những quy tắc này bao gồm tất cả các lĩnh vực. trong số đó có những quy tắc dần dần được cá nhân thừa nhận và trở thành thói quen, nhân rộng rãi trong nội bộ 1 cộng đồng nào đó, chúng được người ta tuân thủ gần như vô đk
do vậy thông qua lối sống,ta có thể biết được những đặc trưng cơ bản nhất của Xã hội trong 1 thời kì nào đó
lối sống phụ thuộc vào thời đại mà người ta đang sống với những điều kiện vật chất tinh thần nhất định.nó được quy định bởi di sản của lịch sử,đó là các giá trị của truyền thống đã tạo nên những khuôn mẫu thói quen trong hoạt động hàng ngày đang chi phối hành động của mỗi con người.Lối sống còn bắt nguồn từ mặt bằng văn hóa cao,con người sống có đạo đức,có nhân cách ,có bản lĩnh vững vàng hơn,không chạy theo các thị hiếu tầm thường,tôn trọng các tiêu chuẩn xã hội lành mạnh ,các cách ứng xử đẹp đẽ trong gia đình làng xã,phố phường và cộng đồng.Lối sống còn chịu tác động của giao lưu văn hóa xã hội giữa các vùng các nước.

VD: khác với các nước phương tây, dân tộc VN sống có tính cộng đồng cao, quan tâm, yêu thương, đùm bọc nhau, lá lành đùm lá rách (truyền thống)
Thu nhập tăng, bây giờ cuối tuần hay dịp nghỉ lễ, các gia đình thường rủ nhau đi chơi, du lịch,hoặc ăn hang. Giống các nước có thu nhập cao khác.

-Trào lưu là một bộ phận ,một yếu tố nào đó nảy sinh và phát triển đã lôi cuốn đông đảo công chúng không phân biệt giai cấp,dân tộc,tôn giáo,thành phần… trong một khoảng thời gian nhất định. Trào lưu đại diện cho 1 tư tưởng, lối sống tiến bộ hay phản tiến bộ . Nó phụ thuộc vào văn minh Xã hội ,sự giao thoa lối sống giữ các vùng các dân tộc,giai cấp,cá nhân…
VD: tập yoga,aerobic, phẫu thuật thẩm mỹ…: giúp con người khỏe,đẹp hơn

trào lưu hiphop, nghệ thuật grafity: du nhập văn hóa nước ngoài, đc giới trẻ ưa chuộng

-Thị hiếu là một kiểu cách,một mô hình,một mốt,một mẫu mã,một cách điệu cuộc sống nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Thị hiếu phụ thuộc vào truyền thống văn hóa xã hội,sự khác biệt điều kiện kinh tế xã hội, sự giao thoa lối sống giữa các dân tộc,giai cấp, cá nhân.
Có 2 cấp độ thị hiếu:chọn lọc và không chọn lọc. Người có trình độ VH cao thì có thị hiếu chọn lọc( ưa chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, làm phong phú thêm cuộc sống) người có trình độ VH thấp thì có thị hiếu không chọn lọc( a dua, đua đòi, ko cần biết tốt xấu)

Như vậy lối sống,trào lưu thị hiếu chịu ảnh hưởng của xã hội và thông qua đó nó thể hiện những mặt cơ bản nhất của xã hội:các hình thức tổ chức xã hội tương ứng với các giai đoạn vận động của xã hội,hệ thống hành động của các cá nhân nhóm và tổ chức xã hội nhằm những mục tiêu nhất định của mình,hệ thống các quan hệ xã hội qua lại giữa các cá nhân ,nhóm và tổ chức xã hội trong hoạt động hàng ngày,tác động qua lại của các cá nhân,nhóm và tổ chức xã hội nhằm giảm thiểu các xung đột xã hội. Do vậy có thể nói thị hiếu,lối sống,trào lưu,thị hiếu đã phản ánh những mặt cơ bản nhất của từng thời kì.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *