Khuyết tật Xã hội ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các cá nhân nhưng việc loại bỏ nó gặp nhiều khó khăn.Quan điểm của a/c về quan điểm này như thế nào?

Please follow and like us:

Khuyết tật Xã hội ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các cá nhân nhưng việc loại bỏ nó gặp nhiều khó khăn.Quan điểm của a/c về quan điểm này như thế nào?

K/n khuyết tật Xã hội là những hành vi trái với những quy tắc sống tồn tại trong văn hóa, là nhưng hành vi đi chệch khỏi các quy tắc , các chuẩn mực của xã hội hay nhóm xã hội , là các thói hư tật xấu tồn tại trong nhân dân làm a.hưởng đến cuộc sống của mọi người
*Khuyết tật Xã hội a.hưỡng rất lớn đến đời sống mỗi cá nhân
Nạn nghiện ma túy: ma túy làm cho con người luôn bị khích thích thần kinh nếu kô có sự khích thích đó thì cá nhân bị suy thoái dẫn đến sự dối loạn kô làm chủ đc mình và đưa con người đến các hành động tội lỗi như cướp giật chộm cướp , mại dâm…… Ma túy còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người , hũy hoại nhân cách cá nhân và là con đường truyền bệnh AIDS . Nó còn tiêu hao rất nhiều tiền và từ đó sẽ a.hưởng đến kinh tế của gia đình và gây ra các sung đột gia đình như : ly di, ly than …. Hạnh phúc gia đình sẽ kô bền vững
Nạn mua bán dâm : nó làm suy đồi đạo đức trong Xã hội, trụy lạc nhân cách con người , phá hoại hạnh phúc gia đình đồng thời là con đường lan truyền các bệnh Xã hội như giang mai , hoa liễu…… đặc biệt là HIV_AIDS và làm suy đồi dạo đức
Nạn cờ bạc: làm cho nhiều gia đình tan nát , nhiều người mất tiền , mất của và đẩy họ vào con đường làm liều như trộm cướp , mại dâm…..
*A.hưởng của khuyết tật Xã hội quả kô nhỏ nhưng việc loại bỏ nó gặp rất nhiều khó khăn vì nguồn gốc của khuyết tật Xã hội là nguyên nhân thứ nhất mà cũng là quan trong nhất là khuyết tật phát xuất mặt tối của bản năng con người ra ngoài Xã hội . nó tồn tại trong mỗi con người từ khi sinh ra và con người được nhìn nhận là một thực thể tham lam , lười biếng , thụ động , thích chơi trội ……
Nguyên nhân thứ 2 của khuyết tật Xã hội là sự long lẽo kỹ luật sống và kỹ luật Xã hội đã tạo ra cơ hội cho mặt tối của bản năng phát xuất ra ngoài

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *