Tại sao nói Gia đình là tế bào của XH?

Please follow and like us:

Tại sao nói Gia đình là tế bào của XH?

Gia đình là 1 thiết chế Xh,đồng thời cũng là một nhóm Xh nhỏ,có sự tổ chức nhất định về mặt lịch sử các thành viên của nhóm gia đình liên hệ với nhau bởi trách nhiệm qua lại về đạo đức.

Nói gia đình là tế bào của Xh vì:

            Gia đình là cái nôi của mỗi đứa trẻ.Ai sinh ra cũng đều gắn với 1 gia đình cụ thể.Gia đình là môi trường,là vườn ươm Xh.Một đứa trẻ có phát triển tốt về mọt mặt hay không phụ thuộc rất nhiều vào môi trường gia đình.Hành vi của người lớn có ảnh hưởng tới thế hệ sau.Bởi vậy một gia đình tốt sẽ cung cấp cho Xh một các nhân tốt có phẩm chất và năng lực,khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.Đó là những người lao động đảm đương nhiệm vụ lao động Xh và bảo vệ tổ quốc.Đây chính là chức năng tái sinh và giáo dưỡng của gia đình.

            Gia đình còn đảm bảo sự ổn định nhất định về kinh tế.Gia đình tiến hành các hoạt động kinh tế để có thu nhập đảm bảo đời sống của gia đình,đồng thời định hướng nghề nghiệp cho các thành viên trong gia đình.Gia đình tổ chức đời sống vật chất,tinh thần đảm bảo mức độ gắn bó,thân thiết,liên kết bền chặt giữa các thành viên trong gia đình.

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *