Nhóm Xã hội đã chi phối đến đời sống Xã hội của các cá nhân như thế nào?

Please follow and like us:

Nhóm Xã hội đã chi phối đến đời sống Xã hội của các cá nhân như thế nào?

Nhóm Xã hội là tập hợp người có liên hệ với nhau theo 1 kiểu nhất định hay nói cách khác,nhóm Xã hội là 1 tập người có liên hệ với nhau về vị trí,vị thế,vai trò,những nhu cầu và lợi ích,định hướng giá trị nhất định.
Nhóm Xã hội giữ vai trò trung gian để liên kết cá nhân với Xã hội.Nhóm Xã hội đã chi phối toàn diện đến đời sống các cá nhân trên cơ sở thoả mãn các nhu cầu sau đây của họ:
+ Thoả mãn nhu cầu giao tiếp Xã hội của các cá nhân.Giao tiếp là phương tiện hàng đầu,chủ yếu,cơ bản của con người nhằm giao lưu với người khác và Xã hội.Giao tiếp đầu tiên và nhiều nhất giữa các cá nhân diễn ra trong nhóm Xã hội.Do đó nhóm Xã hội là nơi hội tụ cuộc sống của các cá nhân.
+ Thoả mãn nhu cầu trao đổi tình cảm giữa các cá nhân.Các cá nhân tìm đến với nhau để tìm niềm vui,hứng thú,sự chia sẻ tình cảm
+ Thoả mãn nhu cầu trao đổi kinh nghiệm Xã hội giữa các các nhân với nhau nhằm nâng cao nhận thức Xã hội và năng lực lao động cho mọi người.
+ Thoả mãn sự đồng cảm Xã hội giữa các cá nhân.các cá nhân tìm sự đoàn kết Xã hội,lòng tin lẫn nhau,sự bình an,ổn định trong cuộc sống của mọi người qua liên kết nhóm.
Nhóm Xã hội là chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần cho các thành viên trong Xã hội,là cầu nối giữa các cá nhân với Xã hội và là nơi các cá nhân thể hiện giá trị Xã hội của chính mình,tạo ra đối trọng Xã hội nhằm bảo vệ các thành viên trong các cuộc đụng độ Xã hội (trong những chừng mực nhất định).

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *