Tại sao nói con người là sự pha trộn giữa vô thức,tiềm thức và ý thức nhưng ý thức là cái hiện hữu nó đóng vai trò chi phối tất cả?

Please follow and like us:

Tại sao nói con người là sự pha trộn giữa vô thức,tiềm thức và ý thức nhưng ý thức là cái hiện hữu nó đóng vai trò chi phối tất cả?

            Vô thức là lớp sâu nhất trong nội tại của mỗi con người.Nó được biểu hiện ra ngoài bằng những hành động mà con người không kiểm soát được.Tiềm thức là những sinh vật,hình ảnh được lặp đi lặp lại trong 1 thời gian dài,tác động vào con người.Nó được biểu hiện ra ngoài bằng những hành động mà con người không lý giải được.Ý thức của con người chính là tư duy.Trong bản chất con người có bản chất tâm linh.Bản chất  tâm linh là sự pha trộn của vô thức,tiềm thức,ý thức không theo 1 tỷ lệ nào.Bởi vậy con người là sự pha trộn của vô thức,tiềm thức và ý thức.Tuy nhiên ý thức lại là cái hiện hữu,nó đóng vai trò chi phối tất cả.Ý thức chính là tư duy là lý trí của con người.Tư duy là điểm ngăn cách giữa con người và các sinh vật khác.Con người luôn phải đối mặt với 2 dạng hành vi nằm trong bản thể chính mình là hành vi bản năng và hành vi ý thức.Trong đó hành vi ý thức do tư duy con người điều khiển.Hành vi ý thức có suy nghĩ,có tính toán trước theo mục đích đặt ra,là hành vi do con người chi phối.Bởi vậy,ý thức là cái hiện hữu,nó chi phối mọi hành động,chi phối tắt cả,ý thức đóng vai trò quyết định.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *