Tái lập doanh nghiệp là gì?

Please follow and like us:

Tái lập doanh nghiệp là gì?
Tái lập doanh nghiệp: Đó là sự làm lại từ đầu. Không có nghia là sự chắp vá, mà là vứt bỏ nhứng thủ tục đã tồn tại lâu nay, có cái nhìn mới mẻ về công việc để làm ra sản phẩm hoặc dich vụ. Nó có nghĩa là trở lại từ đầu và sáng tạo ra cách tiến hành công việc tốt hơn. Tái lập DN là cuộc tìm kiếm mô hình tổ chức làm việc mới, là sự bắt đầu hoàn toàn mới
Tại sao doanh nghiệp cần phải tái lập chứ không phải đổi mới : Vì Các doanh nghiệp cần phải nhận ra mặt trái của quản trị truyền thống. Và việc nhấn mạnh tới chất lượng, sự tăng giảm quy mô , hay phức tạp hơn là tái cấu trúc cũng không giúp giải quyết được vấn đề. Vì vậy biện pháp cần làm là cần thay đổi triệt để cách làm cũ và tạo ra quy trình hoàn toàn mới
Tái lập và đổi mới có giống nhau không Tái lập và đổi mới không giống nhau. Tái lập doanh nghiệp không phải là sự cải tiến, hoàn thiện, đổi mới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cải tiến đổi mới chỉ làm thay đổi từng bộ phận hoạt động nào đó của doanh nghiệp mà không làm thay đổi căn nguyên các vấn đề của doanh nghiệp – tức là không làm thay đổi các quan điểm lớn về quản trị doanh nghiệp

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *