Quản trị chuỗi cung ứng

Please follow and like us:

1
Đúng

Các giai đoạn của logictics là:

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Phân phối logictics, hệ thống logictics, quản trị chuỗi cung ứng
B. Phân phối logictics, quản trị chuỗi cung ứng, hệ thống logictics
C. Hệ thống logictics, quản trị chuỗi cung ứng, phân phổi logictics
D. Hệ thống logictics, phân phối logictics, quản trị chuỗi cung ứng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Phân phối logictics, hệ thống logictics, quản trị chuỗi cung ứng
2
Sai

Các nhân tố tối thiểu có trong một chuỗi dây chuyền cung ứng sản xuất là:

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Nhà cung cấp, đơn vị sản xuất, khách hàng
B. Nhà đầu tư, đơn vị sản xuất, khách hàng.
C. Nhà đầu tư, nhà cung cấp, đơn vị sản xuất, khách hàng
D. Đơn vị sản xuất, khách hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: Nhà đầu tư, đơn vị sản xuất, khách hàng.
3
Sai

Phân loại theo hình thức, logictics gồm:

Chọn một câu trả lời đúng:
A. 1PL, 2PL, 3PL, 4PL
B. Logictics đầu vào, logictics đầu ra
C. Logictics hàng tiêu dùng nhanh(FMCG logictics), logictics ngành ô tô (automotive logictics), logictics hóa chất (chemical logictics), logictics hàng điện tử (electronic logictics), logictics dầu khí (petroleum logictics)
D. Logictics đơn giản, logictics phức tạp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL
4
Đúng

Phân loại theo đối tượng hàng hóa, logictics gồm

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 1PL, 2PL, 3PL, 4PL
b. Logictics đầu vào, logictics đầu ra
c. Logictics hàng tiêu dùng nhanh(FMCG logictics), logictics ngành ô tô(automotive logictics), logictics hóa chất(chemical logictics), logictics hàng điện tử(electronic logictics), logictics dầu khí(petroleum logictics).
d. Logictics đơn giản, logictics phức tạp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Logictics hàng tiêu dùng nhanh(FMCG logictics), logictics ngành ô tô(automotive logictics), logictics hóa chất(chemical logictics), logictics hàng điện tử(electronic logictics), logictics dầu khí(petroleum logictics).
5
Đúng

SCM có nghĩa là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Quản lý chuỗi cung ứng
B. Quản trị thông tin thị trường
C. Quản trị hệ thống logictics
D. Chiến lược logictics
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Quản lý chuỗi cung ứng
6
Sai

VIFFAS là viết tắt của tổ chức nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Hiệp hội cung ứng dịch vụ logictics Việt Nam
B. Liên hiệp vận tải đường bộ Việt Nam
C. Hội chế biến và Xuất Khẩu thủy sản Việt Nam
D. Hiệp hội giao nhận Việt Nam
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: Hiệp hội giao nhận Việt Nam
7
Sai

Điều nào sau đây không phải là vai trò của logictics đối với doanh nghiệp

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Logictics giúp giải quyết cả đầu ra lẫn đầu vào của doanh nghiệp một cách hiệu quả
B. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi phí nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
C. Giúp quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp đến khách hàng
D. Góp phần giảm chi phí thông qua việc tiêu chuẩn hóa các chứng từ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: Giúp quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp đến khách hàng
8
Sai

Trong vài thập niên đầu thế kỉ 21, logictics sẽ phát triển theo xu hướng chính nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày càng phổ biến và sâu rộng hơn trong các lĩnh vực của logictics
b. Phương pháp quản lí logictics kéo(Pull) ngày càng phát triển mạnh mẽ và dần thay thế cho phương pháp logictics đẩy(Push) theo truyền thống
c. Thuê dịch vụ logictics từ các công ty logictics chuyên nghiệp ngày càng phổ biến
d. Tất cả các phương án trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: Phương pháp quản lí logictics kéo(Pull) ngày càng phát triển mạnh mẽ và dần thay thế cho phương pháp logictics đẩy(Push) theo truyền thống
9
Sai

Câu nào sau đây đúng

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Logictics thu hồi là quy trình thực hiện và kiểm soát một cách hiệu quả dòng hàng hóa cùng các dịch vụ thông tin có liên quan từ điểm tiêu dùng trở về nơi xuất phát nhằm mục đích thu hồi các giá trị còn lại của hàng hóa hoặc thải hồi một cách hợp lý
B. Logictics mới được phát hiện và sử dụng trong vài năm lại gần đây
C. Sự kết hợp quản lý 2 mặt đầu vào(cung ứng vật tư) với đầu ra(phân phối sản phẩm) để tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả gọi là hệ thống logictics
D. Logictics đầu ra là các hoạt động nhằm đảm bảo cung ứng tài nguyên đầu vào(nguyên liệu, thông tin, vốn…) một cách tối ưu cả về vị trí, thời gian và chi phí cho quá trình sản xuất
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: Sự kết hợp quản lý 2 mặt đầu vào(cung ứng vật tư) với đầu ra(phân phối sản phẩm) để tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả gọi là hệ thống logictics
10
Sai

Logictics đầu vào quan tâm đến điều gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Nguyên liệu đầu vào, vị trí, chi phí dự tính mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp.
B. Vị trí, thời gian, chi phí cho quá trình sản xuất
C. Nguyên liệu đầu vào, thời gian, chi phí cho quá trình sản xuất
D. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: Vị trí, thời gian, chi phí cho quá trình sản xuất
11
Sai

Các dịch vụ logictics liên quan đến vận tải không bao gồm điều nào sau đây

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Dịch vụ vận tải hàng hải
B. Dịch vụ vận tải thủy nội địa
C. Dịch vụ vận tải đường ống
D. Dịch vụ vận tải tổng hợp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: Dịch vụ vận tải tổng hợp
12
Sai

Có mấy thành phần cơ bản trong chuỗi dây chuyền cung ứng?

Chọn một câu trả lời đúng:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: 5
13
Sai

……… là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đón gói bao bì, ghi mã kí hiệu, giao hàng và các dịc vụ khác có liên quan đến hàng hóa thỏa thuận của khách hàng để hưởng thù lao”.

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Ngành logictics
B. Dịch vụ vận tải
C. Xuất nhập khẩu
D. Dịch vụ logictics
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: Dịch vụ logictics
14
Đúng

Hoạt động logictics trong nền kinh tế của một quốc gia:

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Hỗ trợ cho luôn chu chuyển các giao dịch kinh tế
B. Tác động đến khả năng hội nhập của nền kinh tế
C. Hướng dẫn logictic hiệu quả làm tăng tính cạnh tranh
D. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Tất cả đều đúng
15
Đúng

Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa nào sau đây sử dụng logictics thuê ngoài nhiều nhất?

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Hàng tiêu dùng đóng gói
B. Hàng may mặc
C. Kinh doanh vận tải
D. Kinh doanh sản phẩm chế biến
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Hàng tiêu dùng đóng gói
16
Sai

Sắp xếp các loại hình doanh nghiệp sau đây theo thứ tự có sử dụng dịch vụ logictics thuê ngoài giảm dần.

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nhân/cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
B. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty tư nhân/cổ phần
C. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty tư nhân/cổ phần, doanh nghiệp nhà nước
D. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty tư nhân/cổ phần, doanh nghiệp nhà nước
17
Sai

Điều nào sau đây là sai khi nói về logictics thu hồi?

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Bản chất và tầm quan trọng của logictics thu hồi có sự khác nhau ở mỗi ngành và ở các vị trí trong kênh phân phối
B. Logictics thu hồi sẽ là một cách để giảm được chi phí, tăng doanh thu và nâng cao dịch vụ khách hàng
C. Logictics thu hồi chỉ có thể thực hiện ở các quốc gia có dịch vụ logictics phát triển mạnh mẽ vì bản thân nó tốn nhiều chi phí
D. Logictics thu hồi đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược chuỗi cung ứng hiện tại và tương lai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: Logictics thu hồi chỉ có thể thực hiện ở các quốc gia có dịch vụ logictics phát triển mạnh mẽ vì bản thân nó tốn nhiều chi phí
18
Đúng

Điều nào sau đây thể hiện mối quan hệ của logictics và chuỗi cung ứng?

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Chuỗi cung ứng là nghệ thuật và khoa học của sự cộng tác nhằm đem lại những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng
B. Friedman cho rằng: Chuỗi cung ứng là yếu tố chủ chốt làm phẳng thế giới
C. Logictics là một phần của chuỗi cung ứng, thực hiện hoạch định, thực hiện và kiểm soát dòng lưu chuyển, tồn trữ hàng hóa….đáp ứng nhu cầu của khách hàng
D. Logictics bao gồm cả chuỗi cung ứng trong chu trình vận hành của nó
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Logictics là một phần của chuỗi cung ứng, thực hiện hoạch định, thực hiện và kiểm soát dòng lưu chuyển, tồn trữ hàng hóa….đáp ứng nhu cầu của khách hàng
19
Sai

Điều nào sau đây không thể hiện mối quan hệ của logictics và phân Phối?

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Quá trình phân phối và hoạt động logictics có liên quan mật thiết với nhau.
B. Người ta ví toàn bộ quá trình phân phối là một “cỗ máy” phân phối hàng hóa chuyển động không ngừng dưới sự tổ hợp và giám sát của công nghệ logictics
C.
Logictics là một công nghệ quản lý, kiểm soát toàn bộ quá trình phân phối, sản xuất, tiêu thụ

một cách đồng bộ

D. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.
The correct answer is: Quá trình phân phối và hoạt động logictics có liên quan mật thiết với nhau.
20
Đúng

Xu hướng phát triển thứ nhất của logictics là:

Chọn một câu trả lời đúng:
A. Ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày càng phổ biến và sau rộng trong các lĩnh vực của logictics
B. Phương pháp quản lý kéo ngày càng phát triển mạnh mẽ và dần thay thế cho phương pháp logictics đẩy theo truyền thống
C. Thuê dịch vụ logictics từ các công ty logictics chuyên nghiệp ngày càng phổ biến
D. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày càng phổ biến và sau rộng trong các lĩnh vực của logictics
Thông tin

văn bản thông tin
PHẦN B: HOÀN THIỆN CÂU

21
Không trả lời
Đạt điểm 1,00

Các thành phần cơ bản nằm trong dây chuyền cung ứng, gồm: ………………………………………………….

22
Không trả lời
Đạt điểm 1,00

Những công cụ và thiết bị cần thiết để thiết lập một hệ thống thông tin trong Logistics gồm: ……….

23
Không trả lời
Đạt điểm 1,00

DRP I, II (Distribution Resource Planning) là ………………………………………………………………………..

24
Không trả lời
Đạt điểm 1,00

Trình tự các bước cơ bản khi triển khai SCM: …………………………………………………………………………

25
Không trả lời
Đạt điểm 1,00

Khi hàng hóa bên ngoài đang khan hiếm, việc doanh nghiệp dự trữ để đầu cơ là hành động …………

26
Không trả lời
Đạt điểm 1,00

Trình tự các phương thức vận chuyển sau đây theo tiêu chí giảm dần về tốc độ vận chuyển: ………..

27
Không trả lời
Đạt điểm 1,00

WMS (Warehouse Management System) là …………………………………………………………………………..

28
Không trả lời
Đạt điểm 1,00

Để đảm bảo cho quá trình logistic diễn ra liên tục thì ……………………………………………………………….

29
Không trả lời
Đạt điểm 1,00

Đối tượng phục vụ của công ty cung cấp Logistics bao gồm: ……………………………………………………

30
Không trả lời
Đạt điểm 1,00

Các phương thức vận chuyển hàng hóa cơ bản gồm: ………………………………………………………………

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *