Quản trị nhân lực – TX NLQT02

Please follow and like us:
Bên cạnh phúc lợi xã hội, doanh nghiệp đầu tư mở rộng đãi ngộ với nhiều chính sách ưu đãi, động viên nhân viên phát huy năng lực làm việc và gắn bó lâu dài là nội dung công việc theo quan điểm nào trong quản trị nguồn nhân lực?
Các cá nhân được chọn cho các chức vụ, công việc khác nhau trên cơ sở mức độ hoàn thành thực hiện công việc hoặc đóng góp của cá nhân đối với tổ chức. Điều này được quyết định bởi:
Các chương trình đào tạo nguồn nhân lực phải đạt được yếu tố nào dưới đây?
Các doanh nghiệp dự báo nguồn cung cấp ứng viên từ thị trường sức lao động thường phải dựa trên cơ sở nào?
Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo sự cân bằng giữa tính chất nhất quán và sự sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp dựa vào một số tài sản lớn nhất của mình, đặc biệt là:
Các mô hình thu hút, phân công bố trí nguồn nhân lực trong doanh nghiệp không phản ánh vấn đề cơ bản nào?
Các tổ chức kinh doanh hoạt động trong môi trường biến động hiện nay, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của quá trình toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập trên thế giới là nội dung thuộc tính chất nào của quản trị nguồn nhân lực?
Căn cứ để xem xét chế độ đãi ngộ chủ yếu dựa vào thâm niên công tác là nội dung của quản trị nguồn nhân lực theo quan điểm nào?
Chế độ lương bổng và đãi ngộ công bằng, khoa học có ý nghĩa như thế nào đối với người lao động Việt Nam?
Chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp đối với những nhân viên gắn bó lâu dài có nội dung nào dưới đây?
Chi phí, giá cả sinh hoạt tại các khu vực có sự khác nhau sẽ làm cho hệ thống trả công của doanh nghiệp:
Cho nhân viên nghỉ một vài ngày để suy nghĩ xem người đó có thực sự muốn tuân theo quy định, luật lệ của công ty hay không và có muốn tiếp tục làm việc không là việc xử lý theo nguyên tắc nào dưới đây?
Chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được hiểu là tiến trình nào dưới đây của doanh nghiệp?
Chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được hiểu là tiến trình nào dưới đây của doanh nghiệp?
Có một số doanh nghiệp áp dụng chính sách trả công thấp hơn mức hiện hành (pay followers). Đây không phải là lý do để những doanh nghiệp áp dụng mức trả công thấp?
Có nhiều lý do khi người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, trong đó lý do chủ yếu là nội dung nào dưới đây?
Công cụ nào dưới đây là công cụ hữu hiệu các tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang cần có sự cải tổ hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất của sản xuất kinh doanh?
Công đoàn cũng là yếu tố bên ngoài gây ảnh hưởng. Những hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật cũng phải thực hiện điều gì dưới đây với công đoàn và bao gồm các thỏa ước?
Công đoàn là tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động, đấu tranh với giới chủ doanh nghiệp để có được sự ổn định và bình đẳng trong yếu tố nào dưới đây?
Công nhận năng lực thực hiện công việc/thành tích của cá nhân, lương, thăng tiến là những nội dung thuộc loại mục tiêu nào trong đánh giá thực hiện công việc?
Cung cấp thông tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian khi tiến hành thu thập thông tin qua kết quả trả lời các câu hỏi là ưu điểm của phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc nào dưới đây?
Cung nội bộ lao động thay đổi liên tục trong doanh nghiệp là do nguyên nhân nào?
Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên khôngnhằmmục đích?
Đánh giá thực hiện công việc là một công việc quan trọng bởi nó là cơ sở để khen thưởng, động viên hoặc kỷ luật và hỗ trợ điều gì cho nhà quản trị?
Đánh giá thực hiện công việc theo cách truyền thống (đánh giá một cá nhân trên cơ sở so sánh với người khác) có thể dẫn tới điều nào dưới đây?
Đào tạo chính quy, tại chức hay các lớp bồi dưỡng thuộc hình thức đào tạo nguồn nhân lực nào?
Đào tạo mới, đào tạo lại thuộc hình thức đào tạo nguồn nhân lực nào?
Đào tạo nguồn nhân lực là một nguồn đầu tư sinh lời đáng kể, vì đào tạo nguồn nhân lực được hiểu là 1 trong những yếu tố nào dưới đây?
Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc mà hệ thống trả công lao động của doanh nghiệp phải thoả mãn?
Đây là những người làm việc đóng góp chính vào công ty, họ phải có kiến thức đặc thù, ví dụ như: kiến thức về khách hàng, phương pháp sản xuất hoặc có chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó.
Để có thể xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc được chính xác, nhà quản trị cần thu thập được thông tin nào dưới đây?
Để giải quyết tốt mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp và giao tiếp thành công nhà quản trị cần hiểu được điều gì dưới đây?
Để kích thích động viên người lao động làm việc và duy trì, lôi cuốn người giỏi về doanh nghiệp, người ta thường không áp dụng?
Để một chương trình đào tạo có hiệu quả, chương trình phải được thiết kế trên cơ sở kết hợp những nguyên tắc nào?
Để nâng cao chất lượng thông tin thu thập qua bản câu hỏi, cần lưu ý tới yếu tố nào dưới đây?
Để nâng cao mức độ chính xác của các quyết định tuyển chọn, cần xem xét một cách hệ thống các thông tin về ứng viên. Các tổ chức, doanh nghiệp thường không quan tâm đến:
Để quản trị nguồn nhân lực trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cần ưu tiên điều gì dưới đây?
Để tạo hiệu quả tối đa, chức năng quản trị nguồn nhân lực cần được đảm bảo nội dung nào?
Để thiết lập môi trường làm việc thân thiện, doanh nghiệp cần phải?
Đối với ngườ ilao động yếu tố nào dưới đây đáp ứng nhu cầu học tập ,nâng cao trình độ tay nghề người lao động, tạo nên động cơ lao động tích cực, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả công việc?
Độ tin cậy giữa những người đánh giá thường cao khi người đánh giá thực hiện công việc/thành tích:
Hệ thống trả công của doanh nghiệp không cần đáp ứng được yêu cầu nào dưới đây?
Hệ thống trả công trong doanh nghiệp cần đáp ứng được một trong những yêu cầu nào sau đây?
Hệ thống trả công trong doanh nghiệp hướng tới mục tiêu cơ bản nào?
Hiệu chỉnh hành vi tổ chức là thuật ngữ chung là việc thiết kế khôngnhằm tạo ra?
Hiệu quả của phương án nào không phải có được từ sự tích hợp giữa chính sách quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh :
Hiệu quả của phương án nào không phải có được từ sự tích hợp giữa chính sách quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh :
Hiệu quả của phương án nào không phải có được từ sự tích hợp giữa chính sách quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh :
Hiệu quả quản trị nhân lực được thể hiện qua chỉ tiêu
Hoạch định nguồn nhân lực sẽ giúp nhà quản trị trả lời câu hỏi cơ bản nào?
Hoạt động tuyển dụng đòi hỏi phải có thời gian, sức lực, trình độ và khả năng tài chính của một doanh nghiệp. Chất lượng của hoạt động tuyển dụng không tùy thuộc vào yếu tố nào dưới đây:
Khi các doanh nghiệp thực hiện tăng mức trả công (tiền lương), điều này có thể kéo theo các doanh nghiệp khác – để cạnh tranh cũng buộc phải tìm cách tăng lương, thưởng là nhân tố làm
Khi doanh nghiệp gặp vấn đề về thiếu nhân lực, quyết định nào sẽ được ưu tiên để giải quyết vấn đề này?
Khi đánh giá độ tin cậy của thực hiện công việc/thành tích cá nhân thì điều quan trọng là phải xác định nội dung quan trọng nào dưới đây?
Kiến thức và các kỹ năng của một người có thể thu được thông qua bài kiểm tra về nội dung nào dưới đây?
Kỹ thuật phát triển nhóm được thiết kế không nhằm
Lĩnh vực nào sau đây được đánh giá là có vai trò quan trọng nhất tạo nên triết lý kinh doanh của tổ chức doanh nghiệp?
Loại thông tin nào dưới đây không phải là thông tin thành tích cơ bản để nhà quản trị quyết định lựa chọn loại thực hiện công việc/thành tích để đánh giá?
Lựa chọn các phương pháp và nguyên tắc áp dụng trong đào tạo là nội dung thuộc giai đoạn cơ bản nào trong tiến trình đào tạo nhân lực của doanh nghiệp?
Mô hình “câu lạc bộ” chú trọng việc đối xử công bằng đối với mọi thành viên, yếu tố trung thành thường được thể hiện qua yếu tố nào?
Mô hình “câu lạc bộ” chú trọng việc đối xử công bằng đối với mọi thành viên, yếu tố trung thành thường được thể hiện qua yếu tố nào?
Một doanh nghiệp có thể có công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững chãi nhưng nếu thiếu lực lượng lao động thì doanh nghiệp đó không có thể tồn tại lâu dài và tạo dựng lợi thế cạnh tranh. Có thể nói chính yếu tố này tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp?
Một doanh nghiệp dù có nguồn tài chính dồi dào, nguồn tài nguyên vật tư phong phú, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đi chăng nữa cũng sẽ trở nên vô ích, nếu không biết quản trị nguồn lực nào?
Một hệ thống đánh giá thực hiện công việc/thành tích yêu cầu phải hợp lý và điều then chốt là phân tích công việc phải được thực hiện
Một số người nhất là trong các doanh nghiệp có quy mô nhỏ cho rằng tiền lương hợp lý, công bằng và một chính sách quản trị nguồn nhân lực tốt, tiến bộ thì không cần có yếu tố nào dưới đây?
Mục đích chung của yếu tố nào dưới đâylà để sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức?
Mục đích giao tiếp của nhà quản trị không nhằm mục đích nào dưới đây?
Mục tiêu chính của hoạch định nguồn nhân lực là
Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực phải đạt được mục tiêu gì dưới đây ngoài việc tạo ra đội ngũ nhân lực giỏi?
Nếu chỉ chú trọng tới phát triển nhân lực mà không gắn kết nó với những nội dung nào của doanh nghiệp thì mọi sự cố gắng nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của người lao động sẽ trở nên lãng phí vô ích?
Ngoài tính chất hệ thống, quản trị nhân lực trong doanh nghiệp còn có tính chất nào?
Nguồn nhân lực cần có đặc điểm gì để được coi là vốn quí nhất, là nguồn tài nguyên đem lại những giá trị nổi bật cho doanh nghiệp?
Nguồn nhân lực của một tổ chức được hình thành trên cơ sở?
Người lao động cho rằng họ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật nên muốn tham gia các tổ chức, hiệp hội chuyên môn kỹ thuật hơn là các tổ chức công đoàn. Theo bạn, việc tham gia tổ chức công đoàn còn có ý nghĩa gì?
Nhà quản trị đánh giá nhân viên thấp hơn mức lẽ ra họ đáng được nhận là thuộc lỗi nào khi đánh thực hiện công việc?
Nhằm kích thích nhân viên mới tự hào về doanh nghiệp và giúp họ mau chóng làm quen với công việc, doanh nghiệp sẽ giới thiệu nội dung nào dưới đây?
Nhằm kích thích nhân viên mới tự hào về doanh nghiệp và giúp họ mau chóng làm quen với công việc, doanh nghiệp sẽ giới thiệu nội dung nào dưới đây?
Nhận định nào dưới đây là các yếu tố mà mô hình quản trị chiến lược nguồn nhân lực tổng hợp xác định để tạo ra sự tích hợp bên trong và bên ngoài?
“Nhân viên được thử thách về lòng trung thành, thái độ, tinh thần trách nhiệm với công việc. Họ thích nghi và dễ dàng hơn trong thực hiện công việc, đồng thời tạo ra được sự thi đua rộng rãi trong doanh nghiệp” được đánh giá là ưu điểm của hình thức tuyển dụng nào?
Nhân viên giỏi thường chọn lựa việc làm và doanh nghiệp hơn là doanh nghiệp chọn lựa họ và tiền lương có phải là yếu tố duy nhất để thu hút lao động giỏi hay khiến họ quyết định ở lại làm việc lâu dài không?
Nhiều công ty hiện nay trên thế giới, nhất là tại Nhật và Mỹ, thường áp dụng chương trình đa dạng hóa công việc (Job Enlargement) bằng cách cho nhân viên làm việc tại nhiều bộ phận phòng ban khác nhau. Mục đích chính của chương trình này là?
Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực chú trọng tới nội dung nào dưới đây?
Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực chú trọng tới việc nội dung nào?
Những doanh nghiệp có yếu tố nào dưới đây lành mạnh, năng động, giúp nhà quản trị có thể tuyển dụng những người có năng lực, năng động, sáng tạo?
Những người thường có kết quả thực hiện công việc không cao hoặc tự đánh giá họ thấp sẽ có xu hướng:
Những quyết định về nhân lực đòi hỏi phải có sự tham gia của công đoàn không liên quan đến việc?
Những vấn đề cơ bản của luật pháp liên quan đến trả công lao động trong các doanh nghiệp không chú trọng đến?
Những yếu tố nào dưới đây có thể không hạn chế việc tuyển dụng những nhân viên tốt nhất cho doanh nghiệp?
Nội dung nào dưới đây được là vai trò quan trọng nhất của phòng/ban nhân sự trong doanh nghiệp?
Nội dung nào dưới đây không thuộc nhóm công việc theo quan điểm hành chính trong quản trị nguồn nhân lực?
Phát triển quản trị trong doanh nghiệp tập trung vào mục tiêu nào dưới đây?
Phân tích công việc cung cấp thông tin nào dưới đây?
Phân tích công việc là một tiến trình xác định yếu tố nào dưới đây để thực hiện các công việc của một tổ chức.
Phong phú hóa công việc là một chương trình cấu trúc lại nội dung công việc và cơ cấu lại mức độ trách nhiệm đối với công việc nhằm làm cho công việc?
Phương pháp nào trong dự báo nguồn nhân lực có tính chính xác không cao do không tính đến sự thay đổi về cơ cấu và chất lượng người lao động cũng như những thay đổi về các quy trình công nghệ, tổ chức kỹ thuật của doanh nghiệp?
Phương pháp phân tích xu hướng trong dự báo nhu cầu nhân lực là phương pháp mang tính chất định hướng, chủ yếu dựa vào yếu tố thời gian và xu hướng phát triển chung. Phương pháp này thường áp dụng với các doanh nghiệp có đặc điểm nào dưới đây?
Quan điểm cho rằng tiền lương hợp lý, công bằng và một chính sách quản trị nguồn nhân lực tốt, tiến bộ thì không nhất thiết phải có công đoàn và tham gia công đoàn. Quan điểm này thường xuất hiện trong các doanh nghiệp có
Quan hệ lao động được thể hiện thông qua những quan hệ tích cực của chủ doanh nghiệp với người lao động được xem như “một tài sản vô hình” và là yếu tố nào dưới đây?
Quản trị chất lượng toàn diện (TQM) được hiểu là nội dung nào dưới đây nhằm cung cấp cho tổ chức các điều cần thiết để từng bước cải thiện tính hiệu quả?
Quản trị nguồn nhân lực không có các mục tiêu nào sau đây:
Quản trị nguồn nhân lực là lĩnh vực đòi hỏi nhà quản trị cần có kiến thức và hiểu biết về:
Quản trị nguồn nhân lực là trách nhiệm của bộ phận nhân lực/nhân sự và cũng là trách nhiệm của ai trong doanh nghiệp?
Quản trị nguồn nhân lực theo quan điểm khai thác và phát triển sẽ thích hợp với các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất tiên tiến và sử dụng nhiều chất xám. Ví dụ như: Các ngành công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, khách sạn. Quan điểm này có đặc điểm nào dưới đây?
Ra quyết định tuyển chọn nhân sự kiểu giản đơn là việc hội đồng (hoặc cá nhân có thẩm quyền) tuyển dụng xem xét các thông tin về ứng viên (phẩm chất, kỹ năng…) sau đó dựa trên hiểu biết về công việc cần tuyển sẽ ra quyết định. Mặc dù cách ra quyết định này thường thiếu khách quan và thiếu tính chính xác tuy nhiên lại được áp dụng như thế nào trong thực tế?
Sai lầm do nhà quản trị đã đánh giá nhân viên quá cao, dẫn tới thu nhận vào doanh nghiệp những nhân viên không phù hợp. Điều này thường xảy ra khi:
Tất cả những điều dưới đây đều cần thiết cho chất lượng nguồn nhân lực ngoại trừ yếu tố nào sau đây?
Theo quan điểm nào trong quản trị nguồn nhân lực, việc trả lương và phúc lợi cho nhân viên là một thủ tục trong quan hệ thuê mướn lao động, doanh nghiệp cố gắng đảm bảo chính sách lương bổng và phúc lợi theo quy định của pháp luật lao động và tránh gây ra đố kỵ trong nội bộ nhân viên?
Thiết kế các thủ tục cần thiết cho công tác tuyển dụng, lựa chọn sử dụng, đề bạt, phát triển và trả lương cho nhân viên là nhiệm vụ của bộ phận quản trị nhân lực, các thủ tục này được sử dụng trong nội dung nào dưới đây?
Thiết kế công việc là quá trình xác định nội dung nào?
Thiết kế công việc nhằm tìm ra sự hòa hợp giữa tính hiệu quả và nhân tố hành vi là mục tiêu của phương pháp thiết kế công việc nào dưới đây?
Thị trường lao động là thị trường trong đó có các dịnh vụ lao động được mua và bán thông qua quá trình xác định 2 mức độ nào dưới đây?
Thôi việc tạm thời (thất nghiệp tạm thời); Công nhận thành tích của cá nhân; Xác định các nhân viên yếu kém là những nội dung thuộc nhóm mục tiêu nào dưới đây?
Thực hiện định giá công việc và nghiên cứu tiền lương trên thị trường sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được nội dung nào dưới đây?
Tiến trình đào tạo huấn luyện nhân lực trong doanh nghiệp bao gồm các giai đoạn cơ bản theo thứ tự nào dưới đây?
Tính linh hoạt và cơ động rất cao, thỏa mãn cơ bản người lao động, bình đẳng, luân chuyển công việc nhanh nhưng đòi hỏi trình độ chuyên môn của người lao động và ý thức lao động cao và trình độ tổ chức quản lý phải rất cao mới có thể thực hiện được là ưu điểm và hạn chế của phương pháp thiết kế công việc nào?
Trả công là một khoản chi trả khá lớn của doanh nghiệp. Đồng thời, qua việc trả công có thể xác định yếu tố nào của doanh nghiệp trên thị trường?
Trả công phi vật chất là hình thức trả công trong đó bao gồm?
Trả công vật chất trực tiếp là hình thức trả công trong đó bao gồm?
Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: có ít nhất 2 khía cạnh của sự công bằng tác động đến sự thỏa mãn của cá nhân và cam kết của doanh nghiệp, đó là cụm thuật ngữ nào được sử dụng trong môn học?
Trình tự phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc bao gồm bao nhiêu khâu được đề cập?
Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người lao động gia nhập công đoàn không với mong muốn?
Trong các phương pháp đào tạo nhân lực dưới đây phương pháp nào được sử dụng rộng rãi nhất?
Trong doanh nghiệp, hệ thống đánh giá thực hiện công việc, phát triển nghề nghiệp, các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn là mối quan tâm và quan trọng đối với đối tượng nào dưới đây?
Trong doanh nghiệp, tại sao một vấn đề quan trọng mà các nhà quản trị phải quan tâm là trả công cho người lao động bởi vì lý do nào sau đây?
Trong dự báo nhu cầu nhân lực, phương pháp phân tích nào được hiểu là việc nghiên cứu nhu cầu nhân lực trong các năm trước để dự báo nhu cầu nhân lực trong giai đoạn tiếp theo?
Trong dự báo nhu cầu nhân lực, phương pháp phân tích nào được hiểu là việc tiến hành dự báo nhu cầu nhân lực thông qua việc sử dụng hệ số giữa một đại lượng về quy mô sản xuất kinh doanh (khối lượng sản phẩm, hàng hóa, doanh số bán hàng…) và số lượng lao động cần thiết tương ứng?
Trong dự báo nhu cầu nhân lực, phương pháp phân tích nào được hiểu là việc tiến hành dự báo nhu cầu nhân lực thông qua việc sử dụng hệ số giữa một đại lượng về quy mô sản xuất kinh doanh (khối lượng sản phẩm, hàng hóa, doanh số bán hàng…) và số lượng lao động cần thiết tương ứng?
Trong đào tạo các nhà quản trị, nội dung nào được những nhà quản trị giỏi, có kinh nghiệm thực hiện để đào tạo nhà quản trị trẻ?
Trong đào tạo nhân viên, gồm có bao nhiêu phương pháp đào tạo?
Trong giải quyết tranh chấp việc cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng từ theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động và có thể trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình để tham gia quá trình giải quyết tranh chấp lao động được hiểu là?
Trong mỗi tổ chức, yếu tố quản trị nào đã tạo nên yếu tố văn hóa, bầu không khí và tinh thần của tổ chức đó?
Trong phát triển cá nhân, mục tiêu càng thách thức sẽ cho kết quả thực hiện càng cao khi xảy ra tình huống nào dưới đây?
Trong quá trình thực hiện đánh giá công việc của nhân viên, nhà quản trị cần phải chú ý điều gì để tránh làm mất tính khách quan ảnh hưởng tới kết quả đánh giá?
Trong trường hợp nào dưới đây, doanh nghiệp không cần phải thực hiện phân tích công việc?
Trong tuyển dụng từ các nguồn khác nhau, mỗi nguồn tuyển dụng thường đem lại chi phí tuyển dụng và kết quả gì đối với một nhân viên?
Trong việc nghiên cứu đưa ra quản trị chiến lược nguồn nhân lực đã có nhiều mô hình được xây dựng nhằm thể hiện sự tích hợp giữa quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh những mô hình này được phân thành?
Tuyển dụng là một tiến trình gồm những hoạt động nào để sử dụng vào đúng vị trí công việc mà doanh nghiệp có nhu cầu về nhân lực?
Tuyển dụng nhân lực là một bước cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu của chức năng nào của quản trị nguồn nhân lực?
Văn bản nào dưới đây là văn bản liệt kê các điều kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát và các tiêu chuẩn cần đạt được khi thực hiện công việc?
Về phương diện nguồn nhân lực, mục tiêu hoạch định nguồn nhân lực tập trung vào quá trình nào của doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp luôn đảm bảo lực lượng lao động (kỹ năng, phẩm chất cần thiết) để thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
Về phương diện quá trình, quản trị nguồn nhân lực là tổng hợp của quá trình nào?
Việc lựa chọn, áp dụng mô hình quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thường không phụ thuộc vào những điều kiện nào?
Việc tuyển dụng nội bộ sẽ gây ảnh hưởng như thế nào nếu doanh nghiệp đang ở trong tình trạng trì trệ, hoạt động kém hiệu quả?
Với doanh nghiệp, mô hình tuyển dụng nào không giới hạn kênh cung ứng nguồn nhân lực, cũng không giao nhiệm vụ trên cơ sở đóng góp của các cá nhân?
Yếu tố cấu thành trong thu nhập của người lao động là yếu tố nào?
Yếu tố nào của quản trị nhân lực được thể hiện thông qua một số nội dung sau: người lao động thực hiện công việc như thế nào, để thực hiện công việc đó cần phải hội tụ những tiêu chuẩn, trình độ nào, khi nào công việc được hoàn thành?
Yếu tố nào dẫn tới sự khác nhau về hệ thống trả công giữa các doanh nghiệp?
Yếu tố nào dưới đây cần hướng tới mục đích: giải tỏa những bất đồng và bế tắc trong quá trình giải quyết nhưng vẫn đảm bảo được quyền lợi của các bên và bảo đảm tối đa cho việc ra quyết định xử lý các mối quan hệ lao động?
Yếu tố nào dưới đây cung cấp cho nhà quản trị một bản tóm tắt các nhiệm vụ và trách nhiệm đối với một công việc nào đó?
Yếu tố nào là sau đây giúp cho việc xác định quyền hạn trách nhiệm, kỹ năng theo yêu cầu của công việc và quyết định tuyển nhân viên như thế nào để thực hiện công việc tốt nhất?
Bản mô tả công việc giúp người lao động hiểu rõ điều gì thuộc công việc?

Nhiệm vụ, trách nhiệm, điều kiện làm việc.

Vì: Thể hiện đầy đủ nhất các mục chính của bản mô tả công việc.

Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc cần làm rõ điều gì thuộc công việc?

Giới hạn thời gian cho người thực hiện công việc.

Vì: Riêng bản tiêu chuẩn THCV cần nói rõ áp dụng trong khoảng thời gian thực hiện công việc (1 tháng, 6 tháng…).

Bản yêu cầu của công việc với người thực hiện giúp người lao động hiểu rõ điều gì thuộc công việc?

Yêu cầu thể lực và chí lực người thực hiện công việc cần có.

Vì: Bản yêu cầu của công việc chỉ đề cập đến những yêu cầu cần phải có của người lao động để thực hiện được công việc

Bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực có vai trò gì trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực?

Lãnh đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và phát triển.

Vì: Đây là chức năng và nhiệm vụ chính của bộ phân chuyên trách nguồn nhân lực trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Bộ phận chuyên trách về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp có vai trò:

tư vấn, phục vụ, kiểm tra.

Vì: Vai trò của bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực.

Các kết quả của phân tích công việc có vai trò gì trong đánh giá thực hiện công việc của tổ chức?

Xây dựng tiêu thức đánh giá và mốc chuẩn để so sánh.

Vì: Thông tin lấy từ mô tả công việc làm cơ sở để xác định các tiêu thức đánh giá hợp lý, bản tiêu chuẩn thực hiện công việc cung cấp các mốc chuẩn để xem mức độ hoàn thành công việc của người lao động tới đâu.

Các kết quả của phân tích công việc có vai trò gì trong đánh giá thực hiện công việc của tổ chức?

Xây dựng tiêu thức đánh giá và mốc chuẩn để so sánh.

Vì: Thông tin lấy từ mô tả công việc làm cơ sở để xác định các tiêu thức đánh giá hợp lý, bản tiêu chuẩn thực hiện công việc cung cấp các mốc chuẩn để xem mức độ hoàn thành công việc của người lao động tới đâu.

Các kết quả của phân tích công việc có vai trò gì trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức?

Xác định nhu cầu đào tạo.

Vì: Ứng dụng mô tả công việc, bản yêu cầu của công việc với người thực hiện trong phân tích tác nghiệp để xác các khả năng người lao động cần phải có, sau đó so sánh với hồ hơ nhân viên để xác định lĩnh vực kỹ năng người lao động còn thiếu, cần bổ sung.

Các kết quả của phân tích công việc có vai trò gì trong hoạt động thù lao lao động của tổ chức?

Xác định giá trị của các công việc.

Vì: Ứng dụng mô tả công việc, bản yêu cầu của công việc với người thực hiện trong đánh giá công việc để xác định ra giá trị của các công việc, làm cơ sở để xây dựng cấu trúc tiền công hợp lý trong tổ chức.

Các kết quả của phân tích công việc có vai trò gì trong tuyển mộ nhân lực trong tổ chức?

Quảng cáo về vị trí việc làm trống.

Vì: Thông tin lấy từ mô tả công việc, yêu cầu của công với người thực hiện nhằm quảng cáo để thu hút ứng viên.

Cán bộ quản lý các phòng ban trong công ty có trách nhiệm:
Cấp độ thấp nhất của phân tích công việc là gì?

Nhiệm vụ.

Vì: Nhiệm vụ không được chi nhỏ nữa, nếu tổ chức còn chia nhỏ nữa thì việc quản lý sẽ không có ý nghĩa hay không thể quản lý được.

Câu nói nào sau đây về mục tiêu của thù lao lao động là KHÔNG đúng?

Thù lao của tổ chức không cần tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Vì: Mục tiêu đầu tiên của thù lao là phải tuân thủ pháp luật về lao động.

Chế độ tiền lương cấp bậc áp dụng cho đối tượng nào?

Công nhân sản xuất.

Vì: Theo quy định của nhà nước.

Chỉ tiêu nào sau đây KHÔNG dùng để đánh giá hiệu quả của quá trình đào tạo?

Độ tuổi của nhân viên.

Vì: Độ tuổi lao động không thể hiện được kết quả đầu ra của việc áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo vào công việc.

Chương trình phân tích công việc trong tổ chức tốn kém chi phí tài chính và thời gian nhất trong trường hợp nào?

Khi tổ chức vừa mới thành lập.

Vì: Trong trường hợp này, tổ chức cần tiến hành phân tích công việc cho tất cả các công việc, và lần đầu tiên thực hiện nên sẽ rất khó khăn.

Có thể dùng những loại phỏng vấn tuyển chọn nào?

Phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn nhóm, phỏng vấn hội đồng.

Vì: Đây là cách phân loại phỏng vấn tuyển chọn theo quy mô.

Công ty Mai Linh mới sử dụng phần mềm quản trị nhân sự để quản lý nhân viên. Ví dụ này cho thấy:

sự ảnh hưởng của sự phát triển công nghệ đến hoạt động quản trị nhân lực của công ty.

Vì: Công nghệ phát triển dẫn đến việc công ty có thể áp dụng những kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong quản lý nguồn nhân lực.

Đánh giá công việc là gì?

Tiến hành phân tích, so sánh và xác định giá trị công việc.

Vì: Đây chính là khái niệm về đánh giá công việc.

Đánh giá thực hiện công việc là đánh giá:

một cách chính thức tình hình thực hiện công việc của cá nhân.

Vì: Khái niệm về đánh giá thực hiện công việc.

Đào tạo theo kiểu bài giảng, hội nghị hay thảo luận có nhược điểm gì?

Tốn thời gian, phạm vi hẹp.

Vì: Khi tổ chức theo phương pháp này, số người học không thể đông và tách khỏi thực hiện công việc thực tế.

Đào tạo theo kiểu chương trình hóa với sự trợ giúp của máy tính có ưu điểm là?

Được sử dụng để đào tạo rất nhiều kĩ năng mà không cần người chỉ dẫn.

Vì: Theo phần tổng kết các ưu điểm và hạn chế của các phương pháp đào tạo.

Đào tạo trong tổ chức được hiểu như thế nào là chính xác nhất?
Đâu KHÔNG phải mục tiêu cơ bản của đánh giá thực hiện công việc?

Tạo ra tính chuyên nghiệp cho người lao động.

Vì: Mục đích của đánh giá thực hiện công việc.

Đâu là ưu điểm chính của đào tạo ngoài công việc?

Học viên được trang bị đầy đủ và hệ thống kiến thức lí thuyết và thực hành.

Vì: Đào tạo bên ngoài tạo điều kiện cho học viên học tập được hệ thống các kiến thức cả lý thuyết và thực hành.

Để phục vụ cho phân tích công việc thì nhóm thông tin nào cần được thu thập đầu tiên và phải đầy đủ nhất?

Về nhiệm vụ, trách nhiệm thuộc công việc.

Vì: Đây là nhóm thông tin quan trọng nhất về công việc, nó sẽ quyết định đến việc xác định máy móc, thiết bị cần thiết, điều kiện làm việc cụ thể và yêu cầu đối với người thực hiện.

Để phương pháp đào tạo trong công việc có hiệu quả cần phải có điều kiện gì?

Quá trình đào tạo phải chặt chẽ, giáo viên dạy nghề phải có trình độ chuyên môn và khả năng truyền thụ tốt.

Vì: Đào tạo trong công việc là phương pháp đào tạo tại nơi làm việc với sự hướng dẫn của người lao động lành nghề hơn, do đó người giáo viên là người cần có chuyên môn và khả năng truyển thụ tốt để hiệu quả đào tạo cao.

Để thu thập thông tin cho phân tích công việc của người quản lý và lao động chuyên môn thì phương pháp nào sau đây là tốt nhất?

Phỏng vấn.

Vì: Với các công việc loại này, người nghiên cứu không có điều kiện quan sát sự thực hiện công việc của người lao động.

Để xác định nhu cầu đào tạo, cần phải tiến hành phân tích những khía cạnh nào?

Tổ chức, con người và nhiệm vụ.

Vì: Xác định nhu cầu đào tạo là xác định khi nào, ở bộ phận nào cần phải đào tạo, đào tạo kỹ năng nào, cho loại lao động nào và bao nhiêu người. Nhu cầu đào tạo được xác định dựa trên phân tích nhu cầu lao động của tổ chức, các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện các công việc và phân tích trình độ, kiến thức, kỹ năng hiện có của người lao động.

Đối tượng của quản trị nhân lực là:
Đối với công nhân sản xuất thì sử dụng phương pháp thu thập thông tin cho phân tích công việc nào sau đây là tốt nhất?

Quan sát.

Vì: Với các công việc loại này, người lao động có chỗ làm việc cố định, theo quy trình nên dẽ theo dõi và ghi lại đầy đủ các hoạt động lao động được thực hiện.

Hạn chế của tuyển mộ từ nội bộ là có thể dẫn đến:

tình trạng nguồn nhân lực làm việc theo kinh nghiệm, thiếu sáng tạo, trì trệ, lạc hậu và kém hiệu quả; có thể dẫn tới hiện tượng bè phái gây mất đoàn kết trong nội bộ; có thể dẫn đến xáo trộn cơ cấu tổ chức hiện tại.

Vì: Tuyển mộ từ nội bộ không làm thay thay đổi chất lượng nguồn nhân lực hiện tại của doanh nghiệp.

Hệ thống trả công lao động của doanh nghiệp là:

Những quy định do doanh nghiệp xây dựng và ban hành để trả công lao động.

Vì: Quan điểm này thể hiện rõ nét nhất về hệ thống trả công của doanh nghiệp.

Hoạt động đào tạo nào sau đây thuộc phương pháp đào tạo bằng cách tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp?

Các nhân viên mới được các kĩ sư cơ khí giảng lí thuyết về quy trình vận hành máy móc. Sau đó, các học viên tiếp tục được thực tập ở các phân xưởng dưới sự hướng dẫn của các kĩ sư.

Vì: Phương pháp đào tạo bằng cách tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp bao gồm 2 phần là phần học lý thuyết sau đó thực hành để học viên có thế được học tập một cách có hệ thống hơn.

Kết quả đánh giá thực hiện công việc được dùng làm căn cứ:

để ra các quyết định quản lý nguồn nhân lực.

Vì: Mục đích của đánh giá thực hiện công việc.

Khái niệm nào sau đây về doanh nghiệp xã hội chính xác nhất?
Khái niệm nào sau đây về khởi sự vì kế sinh nhai là chính xác nhất?
Khi phòng tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng nhân viên cho toàn công ty, phòng này đã thực hiện vai trò nào của bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực?

Vai trò phục vụ.

Vì: Để phòng tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng sẽ hiệu quả hơn nhiều so với để các bộ phận khác thực hiện hoạt động này.

Khi xây dựng các kết quả của phân tích công việc không cần lấy ý kiến đóng góp của ai?

Khách hàng.

Vì: Các văn bản này dùng trong nội bộ tổ chức, không liên quan đến và cũng không nên để khách hàng biết.

Khởi sự kinh doanh qua việc cung ứng cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ chưa từng xuất hiện hay gặp khó khăn do:
Kiểm tra sức khỏe và đánh giá thể lực của các ứng viên nhằm:

đánh giá kỹ càng về sức khỏe, thể lực để đảm khả năng thực hiện công việc, tránh những đòi hỏi không chính đáng của ứng viên khi họ có vấn đề với sức khỏe sau này.

Vì: Thông qua việc kiểm tra sức khỏe tổ chức có thể đưa ra quyết định có nên tuyển hay không vì dù có trình độ cao nhưng không đảm bảo sức khỏe thì cũng không thể đảm đương được công việc. Hơn nữa, tổ chức có thể tránh trường hợp ứng viên khi được tuyển vào tổ chức có những đòi hỏi không chính đáng về đền bù sức khỏe mà không phải do môi trường làm việc của tổ chức gây ra.

Lựa chọn đối tượng đào tạo KHÔNG nên dựa trên:

tình trạng tài chính của người lao động.

Vì: Sự giàu nghèo của người lao động không ảnh hưởng đến khả năng học tập của ho khi làm trong một tổ chức.

Lựa chọn phương pháp đánh giá trước hết phụ thuộc vào:

đặc điểm công việc mà người lao động đảm nhiệm và mục tiêu của quản lý.

Vì: Tùy vào đặc điểm công việc và mục tiêu quản lý mà hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn cũng như cách thức đo lường thực hiện công việc của người lao động sẽ phải thay đổi cho phù hợp.

Lý do nào sau đây là KHÔNG đúng về ý nghĩa của phúc lợi trong doanh nghiệp?

Làm giảm uy tín của doanh nghiệp trên thương trường.

Vì: Càng quan tâm đến phúc lợi thì các thúc đẩy uy tín của doanh nghiệp.

Mẫu thông tin ứng viên thường được các tổ chức thiết kế sẵn, gồm những nội dung sau:

các thông tin cá nhân; quá trình học tập; lịch sử quá trình làm việc.

Vì: Xem bước 2: Sàng lọc qua mẫu thông tin ứng viên.

Mục đích của người khởi sự kinh doanh KHÔNG bao gồm:
Mục tiêu chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực là:

Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng lao động, bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm và đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp

Vì: Mục tiêu chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực nhằm đảm bảo đủ số lượng người lao động với mức trình độ và kỹ năng phù hợp; bố trí đúng người, đúng công việc và vào đúng thời điểm; đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

Mức trả công của doanh nghiệp là gì?
Nam luôn quản lý nhân viên rất chặt chẽ vì anh cho rằng nếu không quản lý như vậy thì nhân viên sẽ không chịu làm việc vì bản chất họ là lười biếng. Ví dụ này minh họa cho việc Nam đã áp dụng học thuyết nào để quản lý nhân viên?

Thuyết X.

Vì: Theo phương pháp quản lý của thuyết X.

Nguồn nhân lực để tuyển mộ có thể là từ:

lực lượng lao động hiện có của tổ chức, từ sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và trung học cả trong và ngoài nước; người thất nghiệp và những người hành nghề tự do; người tự nộp đơn xin việc; nhân viên cũ của tổ chức; bạn bè, người thân của nhân viên; người lao động đang làm việc tại các tổ chức khác nhưng có nhu cầu thay đổi vị trí làm việc.

Vì: Có hai nguồn ứng viên mà doanh nghiệp có thể tìm kiếm: nguồn nội bộ là những người hiện đang làm việc trong doanh nghiệp và nguồn bên ngoài – những người lao động không làm việc cho doanh nghiệp.

Người đánh giá có hiệu quả nhất trong đánh giá thực hiện công việc là:

người lãnh đạo trực tiếp.

Vì: Người lãnh đạo trực tiếp là người trức tiếp giao việc cho nhân viên, quản lý nhân viên nên hiểu rõ mức độ hoàn thành công việc của nhân viên.

Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực chú trọng :

đãi ngộ và xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Vì: Đây là những hoạt động quản trị nhân lực nhằm duy trì nguồn nhân lực.

Nhóm chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chú trọng tới việc:

nâng cao năng lực thực hiện công việc hiện tại và tương lai cho người lao động.

Vì: Mục tiêu của đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực chú trọng :

đảm bảo có đủ số lượng và chất lượng lao động để thực hiện các hoạt động của tổ chức.

Vì: Mục tiêu của nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực chú trọng tới việc đảm bảo có đủ số lượng và chất lượng lao động phù hợp cho công việc của doanh nghiệp.

Những loại trắc nghiệm có thể dùng trong tuyển chọn là:

trắc nghiệm tâm lý, trắc nghiệm thành tích, trắc nghiệm năng khiếu.

Vì: Xem nội dung của bước 3: Trắc nghiệm tuyển chọn.

Những yếu tố nào sau đây thuộc về môi trường bên ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực của tổ chức?

Bộ luật lao động.

Vì: Bộ luật lao động là yếu tô thuộc về luật pháp ảnh hưởng đến hoạt động QTNNL.

Những yếu tố nào sau đây thuộc về môi trường bên ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực của tổ chức

Bộ luật lao động.

Vì: Bộ luật lao động là yếu tô thuộc về luật pháp ảnh hưởng đến hoạt động QTNNL.

Những yếu tố nào sau đây thuộc về tổ chức ảnh hưởng tới hoạt động quản trị nhân lực của tổ chức?

Đặc điểm nguồn nhân lực.

Vì: Đặc điểm nguồn nhân lực là yếu tố thuộc về doanh nghiệp.

Nhược điểm của hình thức trả công theo sản phẩm là gì?
Người lao động ít quan tâm đến đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Vì: Người lao động cho rằng càng hoàn thành nhiều sản phẩm thì càng được trả tiền công cao nên ít quan tâm đến chất lượng sản phẩm nếu tổ chức không thực hiện tốt khâu nghiệm thu sản phẩm.
Tham khảo: Mục 6.4.2. Hình thức trả công theo sản phẩm (BG, tr.95).
Nhược điểm của phương pháp đào tạo nguồn nhân lực theo kiểu luân chuyển và thuyên chuyển công việc là gì?

Thời gian ở lại một công việc hay một vị trí quá ngắn.

Vì: Muốn người lao động tích lũy thêm kiến thức và kỹ năng thì phải luân chuyển thường xuyên.

Nội dung cơ bản của phương pháp văn bản tường thuật trong đánh giá thực hiện công việc là:

cá nhân tự mô tả lại quá trình thực hiện công việc của mình.

Vì: Văn bản tường thuật thực chất là việc liệt kê những việc đã làm được, những điểm mạnh; những việc chưa làm được và những điểm yếu của người lao động.

Nội dung của phỏng vấn đánh giá là:
Nội dung của phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng trong đánh giá thực hiện công việc là:

ghi những nội dung quan trọng và cơ bản quyết định thực hiện công việc.

Vì: Những sự kiện quan trọng cần ghi chép là những hành vi hiệu quả hoặc những hành vi không hiệu quả của người lao động.

Nội dung nào KHÔNG thuộc một số tư chất thường được đề cao của một doanh nhân thành đạt?
Nội dung nào sau đâu KHÔNG thuộc một số tư chất thường được đề cao của một doanh nhân thành đạt?
Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc đặc điểm của khởi sự vì kế sinh nhai?
PAQ do Ernest Mc Cormick thiết kế bao gồm bao nhiêu yếu tố thuộc công việc?

195 yếu tố.

Vì: PAQ do Ernest Mc Cormick thiết kế đầy đủ nhất bao gồm 195 yếu tố thuộc công việc.

PAQ do Ernest Mc Cormick thiết kế nhằm để đo mấy khía cạnh chính thuộc công việc?

6 khía cạnh chính.

Vì: PAQ do Ernest Mc Cormick thiết kế đầy đủ nhất nhằm đo lường sáu mặt chính thuộc công việc.

Phát biểu nào sau đây về phân tích công việc là đúng?

Thu thập các tư liệu, đánh giá có hệ thống các thông tin quan trọng liên quan đến công việc cụ thể trong tổ chức.

Vì: Phân tích công việc phải xuất phát từ thực tế của công việc nên cần phải thu thập thông tin và phân tích xem thông tin nào là phù hợp và thực hiện trước thiết kế công việc.

Phát biểu nào sau đây về vai trò của bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực trong phân tích công việc là SAI?

Chịu trách nhiệm chính trong việc viết các bản tiêu chuẩn thực hiện công việc trong tổ chức.

Vì: Bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực chỉ đào tạo người quản lý bộ bận về viết bản tiêu chuẩn thực hiện công việc.

Phát biểu nào sau đây về vai trò của bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực trong phân tích công việc là SAI?

Chịu trách nhiệm chính trong việc viết các bản tiêu chuẩn thực hiện công việc trong tổ chức.

Vì: Bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực chỉ đào tạo người quản lý bộ bận về viết bản tiêu chuẩn thực hiện công việc.

Phương pháp cho điểm trong đánh giá thực hiện công việc là:

phân phối một tổng số điểm cho các nhân viên trong bộ phận.

Vì: Nội dung của phương pháp cho điểm.

Phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi trong đánh giá thực hiện công việc là sự kết hợp của thang đo đánh giá đồ họa và:

ghi chép sự kiện quan trọng.

Vì: Phương pháp ghi chép sự kiện quan trọng giúp xác định những hành vi thực hiện công việc mà người lao động và cán bộ quản lý đều quan tâm.

Phương pháp đào tạo được tiến hành sử dụng các kỹ thuật: bài tập tình huống, diễn kịch, mô phỏng trên vi tính, trò chơi quản lí được gọi là gì?

Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm.

Vì: Theo khái niệm của đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm.

Phương pháp đào tạo nào sau đây thường được áp dụng cho công nhân sản xuất?

Đào tạo tại chỗ theo kiểu học nghề.

Vì: Đây là phương pháp dùng để dạy nghề hoàn chỉnh cho công nhân thường được áp dụng tại Việt Nam.

Phương pháp đào tạo nào sau đây thường được áp dụng cho người quản lý có tiềm năng trong tổ chức?

Đào tạo theo kiểu luân chuyển và thuyên chuyển công việc.

Vì: Đây là phương pháp thường được áp dụng cho đào tạo quản lý giúp họ giỏi một nghề và cóa kinh nghiệm và kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phương pháp nào được sử dụng trong trường hợp phân tích công việc khó thu thập được thông tin?

Hội thảo chuyên gia.

Vì: Trong trường hợp công việc mới phát sinh, chưa có cơ sở thực tế để điều tra bằng các phương pháp khác thì thông qua hội thảo chuyên gia sẽ thu được các thông tìn cần thiết.

Phương pháp nào sau đây KHÔNG dùng để xác định nhu cầu đào tạo?

Xem xét động thái của đối thủ cạnh tranh.

Vì: Đây là là lý do chủ quan, xác định nhu cầu đào tạo phải xuất phát từ mục tiêu của tổ chức và phân tích thực trạng nguồn nhân lực hiện có.

Phương pháp phân phối bắt buộc trong đánh giá thực hiện công việc là:

bắt buộc phân loại lao động theo tỷ lệ các loại lao động đã quy định sẵn.

Vì: Phân phối bắt buộc là ấn định tỷ lệ nhất định người lao động được xếp vào các mức độ khác nhau về thực hiện công việc.

Phương pháp “Quản lý bằng mục tiêu” khi thực hiện tốt sẽ có vai trò quan trọng trong:

tạo động lực cho người lao động.

Vì: Thep phương pháp “Quản lý bằng mục tiêu”, sau khi thảo luận về mục tiêu với người quản lý, người lao động được tự chủ trong quá trình thực hiện công việc. Điều này làm tăng động lực làm việc cho người lao động.

Phương pháp “Quản lý bằng mục tiêu” nhấn mạnh vào:

kết quả cần đạt được.

Vì: Nhân viên và cán bộ quản lý cùng thảo luận về mục tiêu cần đạt được trong thực hiện công việc và đó cũng là căn cứ để cán bộ quản lý đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên.

Phương pháp “Quản lý bằng mục tiêu” nhấn mạnh vào:

kết quả cần đạt được.

Vì: Nhân viên và cán bộ quản lý cùng thảo luận về mục tiêu cần đạt được trong thực hiện công việc và đó cũng là căn cứ để cán bộ quản lý đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên.

Phương pháp thu thập thông tin nào sau đây được sử dụng rộng rãi hơn trong phân tích công việc?

Bảng hỏi.

Vì: Phương pháp này dễ sử dụng, phạm vi nghiên cứu rộng, dễ xử lý thông tin.

Quan điểm coi người lao động về bản chất là không muốn làm việc và thụ động thuộc học thuyết nào về quản lý con người dưới đây?

Thuyết X.

Vì: Theo quan niệm về con người của thuyết X

Quản trị nguồn nhân lực gồm các nhóm hoạt động:
Quản trị nhân lực gồm các hoạt động nào?

Các nhóm hoạt động thu hút, xây dựng, sử dụng, đánh giá và duy trì nguồn nhân lực nhằm đáp ứng mục tiêu của tổ chức.

Vì: Tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng

Tại sao doanh nghiệp cần nghiên cứu mức lương tối thiểu mà nhà nước quy định khi xây dựng hệ thống trả công?

Để đảm bảo tính hợp pháp của hệ thống tiền công.

Vì: Lương tối thiểu của doanh nghiệp không được thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định.

Tại sao tổ chức cần đánh giá công việc khi xây dựng hệ thống trả công?

Để xây dựng cấu trúc tiền công hợp lý trong doanh nghiệp.

Vì: Có đánh giá công việc mới xác định được hệ thống giá trị tương đối của các công việc theo mức độ phức tạp từ thấp đến cao làm cơ sở xác định cấu trúc tiền công hợp lý.

Tham quan công việc nhằm:

cung cấp cho ứng viên cái nhìn thực tế về công việc, hiểu rõ hơn về công việc, tránh những mong đợi, đòi hỏi quá mức từ ứng viên.

Vì: Tham quan công việc là cơ hội để người lao động tiếp xúc với thực tế công việc và doanh nghiệp, từ đó điều chỉnh kỳ vọng của mình với công việc và tổ chức.

Thẩm tra các thông tin về ứng viên là nhằm:
Thế nào là trả công theo sản phẩm?
Thực chất phương pháp đánh giá thang đo đồ hoạ dùng trong đánh giá thực hiện công việc là:
Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ là bước đầu tiên của quá trình tuyển chọn, nhằm:

đánh giá ban đầu về những cá nhân có những tố chất và khả năng phù hợp với công việc.

Vì: Xem nội dung của bước tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ.

Tiêu chí nào sau đây thường KHÔNG được dùng để đánh giá thực hiện công việc?

Tính cách của cá nhân.

Vì: Khi đánh giá thực hiện công việc của người lao động, chúng ta chỉ dùng những tiêu chí liên quan đến sự thực hiện công việc hiện tại của họ.

Tổ chức nên lựa chọn ai để kèm cặp và chỉ bảo đối tượng đào tạo là tốt nhất?

Người lãnh đạo trực tiếp.

Vì: Người lãnh đạo trực tiếp là người am hiểu nhất về công việc trong bộ phận mình quản lý.

“Tôi luôn tin tưởng và trao quyền cho nhân viên vì tôi nghĩ rằng họ là những người có năng lực và thực sự yêu thích làm việc”, trưởng phòng Lan nói. Lan đã áp dụng học thuyết nào trong quản lý con người?

Thuyết Y.

Vì: Theo cách nhìn nhận và đánh giá con người của thuyết Y là con người muốn tham gia vào công việc, muốn cảm thấy mình là quan trọng, từ đó để quản lý hiệu quả thì cần cho người lao động quyền tự chủ, tích cực trao quyền và quan tâm đến họ.

Trách nhiệm chính của người quản lý trực tiếp trong phân tích công việc là gì?

Viết các bản tiêu chuẩn thực hiện công việc cho các công việc thuộc bộ phận mình quản lý.

Vì: Người quản lý bộ bận là người hiểu rõ nhất về việc những công việc thuộc phạm vi mà họ quản lý có thể đạt được mức độ như thế nào là được xem là hợp lý.

Trách nhiệm của cán bộ quản lý cấp cao trong quản trị nhân lực là:

đưa ra định hướng và triết lý quản lý con người trong tổ chức.

Vì: Triết lý quản lý nhân lực là tư tưởng, quan điểm của người đứng đầu tổ chức về cách thức quản lý con người.

Triết lý quản trị nhân lực là:

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *