Pháp luật đại cương TX LUCS01

Please follow and like us:
Ai có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thông tư?
An 15 tuổi 3 tháng cố tình thực hiện một tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự. Trường hợp nào A phải gánh chịu trách nhiệm hình sự?
An 15 tuổi 3 tháng lập kế hoạch và thực hiện một tội phạm mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt cao nhất là tử hình? Ai là người phải gánh chịu trách nhiệm hình sự?
An 15 tuổi 3 tháng thực hiện một tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự. Trường hợp nào An phải gánh chịu trách nhiệm hình sự?
An 16 tuổi 3 tháng lập kế hoạch và thực hiện một tội phạm mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt cao nhất là tử hình? Loại hình phạt nào có thể được áp dụng với An?
An 17 tuổi 1 tháng cố tình thực hiện một tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự. Hình phạt cao nhất có thể áp dụng với An là:
Anh An 15 tuổi lập kế hoạch và thực hiện một tội phạm mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn? Hình phạt cao nhất nào có thể áp dụng với An?
Anh Hải là nhân viên của công ty TNHH Hoa Mai. Trong một ngày làm việc, do bất cẩn, anh đã gây ra một đám cháy. Đám cháy này gây thiệt hại một số tài sản của công ty và các hộ dân xung quanh công ty. Tuy nhiên thiệt hại có giá trị không lớn. Cho biết ai là chủ thể phải gánh chịu trách nhiệm hành chính trong trường hợp gây cháy này?
Anh Nam bị chiến sỹ cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt 200.000 đồng. Tuy vậy, anh Nam cho rằng quyết định đó là không đúng. Hỏi anh Nam phải khiếu nại lần đầu đến đâu?
Anh Nam đem xe máy ra tiệm cầm đồ để bảo đảm cho khoản tiền vay của mình. Quan hệ này được điều chỉnh bằng các quy định của ngành luật nào dưới đây?
Anh Nam vay tiền của chị Hoa để đóng tiền học phí. Cho biết quan hệ này được điều chỉnh bằng các quy định của ngành luật nào dưới đây?
Anh Trần 5 tuổi, muốn giao kết hợp đồng dân sự (mua một chiếc xe đạp). Trong trường hợp này, việc giao kết hợp đồng của anh Trần phải tuân thủ quy định nào dưới đây?
Anh Trần 14 tuổi, muốn giao kết hợp đồng dân sự (mua một chiếc xe đạp). Trong trường hợp này, việc giao kết hợp đồng của anh Trần phải tuân thủ quy định nào dưới đây?
Anh Trần 14 tuổi, muốn giao kết hợp đồng dân sự (mua một ngôi nhà). Trong trường hợp này, việc giao kết hợp đồng của anh Trần phải tuân thủ quy định nào dưới đây?
Phải giao kết thông qua hành vi của người đại diện.
Vì: Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ. Người từ đủ 6 đến chưa đủ 15 tuổi, được phép tham gia quan hệ hợp đồng dân sự, trừ những hợp đồng có giá trị nhỏ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Các giao dịch có giá trị lớn chỉ được thực hiện thông qua hành vi của người đại diện.
Người đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi được phép tham gia giáo dịch dân sự nếu có tài sản riêng đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ trong giao dịch dân sự.
Anh Trần 15 tuổi, muốn giao kết hợp đồng dân sự (mua một chiếc xe đạp). Trong trường hợp này, nếu anh Trần có một khoản tiền tiết kiệm đủ để mua xe, việc giao kết hợp đồng của anh Trần phải tuân thủ quy định nào dưới đây?
Anh Trần đi xe máy không làm chủ được tốc độ, gây thiệt hại về sức khỏe cho chị Hoa. Trong trường hợp này, việc bồi thường của anh Trần đối với chị Hoa được điều chỉnh bằng các quy định của ngành luật nào?
Anh Trần là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học X, muốn giao kết hợp đồng dân sự (mua một chiếc xe đạp). Trong trường hợp này, việc giao kết hợp đồng của anh Trần phải tuân thủ quy định nào dưới đây?
Được tự mình giao kết hợp đồng.
Vì: Anh trần hiện đang là sinh viên đại học năm thứ nhất, nên đã đủ 18 tuổi trở lên và không rơi vào trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Đối với cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đủ 18 tuổi trở lên, không bị mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự) có quyền tự mình tiến hành các giao kết hợp đồng.
Anh Việt, 5 tuổi, có gây ra thiệt hại cho gia đình hàng xóm. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước hết thuộc về ai?
Anh Việt, 13 tuổi, có gây ra thiệt hại cho gia đình hàng xóm. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước hết thuộc về ai?
Anh Việt, 15 tuổi, có gây ra thiệt hại cho gia đình hàng xóm. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước hết thuộc về ai?
Anh Việt (19 tuổi, bị mất năng lực hành vi dân sự – bị tâm thần) sang nhà hàng xóm chơi và gây ra thiệt hại về tài sản cho gia đình hàng xóm. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước hết thuộc về ai?
Anh Việt phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế. Cho biết quan hệ này được điều chỉnh bằng các quy định của ngành luật nào dưới đây?
Ngành luật tài chính.
Vì: Luật tài chính là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước, nhằm đáp ứng yêu cầu tích lũy về tiêu dùng xã hội. Luật tài chính bao gồm các chế định chủ yếu sau đây: Chế định tạo lập và chấp hành ngân sách nhà nước; Chế định thu ngân sách nhà nước; Chi ngân sách nhà nước.
Bên có nghĩa vụ giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên có quyền để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được gọi là:
Bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền để đảm bảo cho việc trả lại tài sản thuê được gọi là:
Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tổ chức và hoạt động nào dưới đây?
Bộ phận Giả định trong quy phạm pháp luật có ý nghĩa gì?
Bộ phận quy định trong quy phạm pháp luật có ý nghĩa gì?
Bộ trưởng có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Các cơ quan quyền lực nhà nước gồm có:
Cách ghi số, ký hiệu nào đối với văn bản luật của Quốc hội dưới đây là đúng?
Cách ghi số, ký hiệu nào đối với văn bản Quyết định của Thủ tướng Chính phủ dưới đây là đúng?
Cải tạo không giam giữ là trách nhiệm:
Chị Hoa bị cảnh sát giao thông xử phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Cho biết quan hệ này được điều chỉnh bằng các quy định của ngành luật nào dưới đây?
Chị Hoa mua chương trình du lịch đi nghỉ dưỡng tại Tuần Châu của công ty du lịch Hoa Sen. Quan hệ giữa các bên được điều chỉnh bằng các quy định của ngành luật nào dưới đây?
Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Chính phủ KHÔNG có thẩm quyền nào dưới đây?
Chủ tịch nước có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Công ty cổ phần Hoa Hồng ra quyết định sa thải cô Mai. Quan hệ này được điều chỉnh bằng các quy định của ngành luật nào dưới đây?
Công ty cổ phần Hoa Mai ký hợp đồng vay tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Cho biết quan hệ này được điều chỉnh bằng các quy định của ngành luật nào dưới đây?
Công ty TNHH Hoa Hồng muốn khiếu nại quyết định hành chính của Chủ tịch UBND quận Đ, thành phố Hà Nội. Cho biết công ty phải thực hiện việc khiếu nại lần đầu ở đâu?
Công ty TNHH Hoa Hồng muốn khiếu nại quyết định hành chính của Chủ tịch UBND quận Đ, thành phố Hà Nội. Cho biết công ty phải thực hiện việc khiếu nại lần đầu ở đâu?
Công ty TNHH Hoa Việt phải nộp thuế thu nhập cho cơ quan thuế. Cho biết quan hệ này được điều chỉnh bằng các quy định của ngành luật nào dưới đây?
Cơ quan đại biểu của nhà nước ta gồm có:
Cơ quan nào dưới đây có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nghị định?
Cơ quan nào dưới đây có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật Pháp lệnh?
Cơ quan nào dưới đây có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quyết định?
Cơ quan nào dưới đây có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thông tư?
Cơ quan nào sau đây KHÔNG có chức năng quản lý nhà nước?
Cơ quan quản lý nhà nước gồm có:
Đạo đức KHÔNG có thuộc tính nào dưới đây?
Điểm : 1
Anh Việt làm thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Cho biết, quan hệ giữa anh Việt và cơ quan có thẩm quyền được điều chỉnh bằng các quy định của ngành luật nào dưới đây?
Điểm: 1
Nhận định nào dưới đây về Ủy ban nhân dân là KHÔNG đúng?
Độ tuổi nào thì chưa phải gánh chịu trách nhiệm hành chính?
Độ tuổi nào thì phải gánh chịu trách nhiệm hành chính do lỗi cố ý?
Độ tuổi nào thì phải gánh chịu trách nhiệm hành chính do lỗi vô ý?
Độ tuổi tối thiểu là bao nhiêu thì phải gánh chịu trách nhiệm hành chính do lỗi cố ý?
Độ tuổi tối thiểu là bao nhiêu thì phải gánh chịu trách nhiệm hành chính do lỗi vô ý?
Hình phạt là gì?
Hoạt động nào KHÔNG thể hiện chức năng đối nội?
Hoạt động nào thể hiện chức năng đối nội của Nhà nước ta?
Một người 15 tuổi, đã cố ý vi phạm hành chính, có thể bị áp dụng hình thức trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
Một người bị truy tố về tội phạm có khung hình phạt là từ 2 đến 7 năm tù. Tội phạm này được xếp vào loại nào dưới đây?
Một quán cơm bình dân, do bán thức ăn ôi thiu cho khách làm 10 người bị ngộ độc, phải vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Rất may, tất cả đều qua khỏi. Cho biết, quán cơm đã có hành vi vi phạm nào?
Một tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là 15 năm tù. Tội phạm này được xếp vào loại nào dưới đây?
Một tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình. Tội phạm này được xếp vào loại nào dưới đây?
Nguyên thủ quốc gia trong hình thức chính thể nào sau đây là do dân trực tiếp hoặc gián tiếp bầu ra theo nhiệm kỳ?
Người nào không có quyền biểu quyết trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ?
Nhà nước có bản chất nào sau đây?
Nhà nước có những đặc điểm nào?
Nhà nước mang bản chất của giai cấp thống trị, phân chia dân cư thành các đơn vị hành chính lãnh thổ, có chủ quyền quốc gia, thực hiện hoạt động quản lý bằng pháp luật.
Vì: Không chọn đáp án “Nhà nước phân chia dân cư theo các yếu tố xã hội” vì Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ.
Không chọn đáp án “Nhà nước thực hiện sự quản lý xã hội bằng quyền lực” vì Nhà nước thực hiện sự quản lý bằng pháp luật.
Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:
Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không thể hiện bản chất nào dưới đây?
Nhà nước do ai lập ra?
Nhận định nào dưới đây về Hội đồng nhân dân là không đúng?
Ông Bình muốn dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo đảm cho hợp đồng vay tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Theo luật dân sự 2005, đây là hình thức nào?
Phải tiến hành thủ tục nào khi áp dụng trách nhiệm pháp lý cho người vi phạm hành chính?
Quan hệ pháp luật không bao gồm bộ phận nào
Quốc hội có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Quốc hội KHÔNG có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Quyền tác giả được xếp vào loại tài sản nào dưới đây?
Quy phạm pháp luật do ai ban hành?
Quy phạm pháp luật được biểu hiện thông qua hình thức nào?
Quy phạm pháp luật được cấu thành từ các yếu tố nào?
Quy phạm pháp luật không được cấu thành từ bộ phận nào dưới đây?
Thành viên Chính phủ KHÔNG bao gồm chức danh nào dưới đây?
Thành viên Chính phủ không bao gồm chức danh nào dưới đây?
Thẩm quyền của Chính phủ được quy định tại Điều nào của Hiến pháp 2013?
Thẩm quyền của Quốc hội được quy định tại Điều nào trong Hiến pháp 1992?
Theo Điều 84 Bộ luật dân sự 2005, điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân gồm có mấy điều kiện?
Thủ tục xử phạt đơn giản có thể áp dụng cho trường hợp nào dưới đây?
Thủ tướng Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Tội phạm là vi phạm
Tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về kinh tế và quá trình kinh doanh của xã hội là ngành luật nào?
Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm của người:
Trách nhiệm hành chính được áp dụng đối với chủ thể có hành vi nào dưới đây?
Trách nhiệm pháp lý được chia thành mấy loại?
Tranh chấp dân sự giữa các bên được giải quyết theo thủ tục nào dưới đây?
Trong các nhận định sau, nhận định nào về điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân là KHÔNG đúng?
Trong lịch sử đã tồn tại các kiểu nhà nước nào?
Trong lịch sử KHÔNG tồn tại hình thức chính thể nào?
Trong lịch sử KHÔNG tồn tại hình thức chính thể nào?
Trường hợp nào dưới đây phải áp dụng thủ tục xử phạt có lập biên bản?
Từ độ tuổi nào, một người phải chịu hình phạt khi phạm vào tội ít nghiêm trọng?
Từ độ tuổi nào, một người phải chịu hình phạt khi phạm vào tội nghiêm trọng?
Ủy ban nhân dân là cơ quan:
Văn bản quy phạm pháp luật nào không phải do tập thể ban hành ?
Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan:
Vi phạm pháp luật được chia thành mấy loại?
Vị trí pháp lý của Quốc hội được quy định tại Điều nào trong Hiến pháp 1992?
Vị trí pháp lý và thẩm quyền của Chính phủ được quy định tại Điều nào trong Hiến pháp 1992?
Vị trí pháp lý và thẩm quyền của Quốc hội được quy định ở Điều nào trong Hiến pháp 1992?

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *