Văn hóa và đạo đức kinh doanh – TX QTVH01

Please follow and like us:
Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 3000k/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK : tại đây
Bản chất của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh là mâu thuẫn giữa những người hữu quan về:
Bất cứ một thương hiệu nào muốn gia nhập vào một thị trường mới đều cho văn hoá bản địa là:
Các chuẩn mực đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp có vai trò tích cực đến sự phát triển của doanh nghiệp TRỪ:
Các chức năng của hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nhân gồm:
Các đồng nghiệp nên xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả TRỪ cách:
Các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp thuộc cấp độ nào trong văn hoá doanh nghiệp?
Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp KHÔNG bao gồm:
Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến văn hoá kinh doanh KHÔNG bao gồm:
Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp KHÔNG bao gồm:
Các nội quy, nguyên tắc hoạt động trong phân xưởng thuộc cấp độ mấy của văn hóa doanh nghiệp?
Các thành viên của doanh nghiệp cần hành động theo đúng triết lý và sứ mệnh của doanh nghiệp vì:
“Các thương lượng đôi khi không dựa trên hợp đồng mà bằng cách tạo dựng các mối quan hệ”, điều này đúng với văn hóa kinh doanh:
Các văn bản triết lý kinh doanh nên được trình bày thế nào?
Cấp độ 1 biểu trưng trực quan phản ánh khoảng bao nhiêu phần trăm giá trị văn hóa doanh nghiệp?
Cơ cấu thay đổi văn hóa doanh nghiệp cần thực hiện mấy vấn đề chính?
Cơ cấu thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Việc xác định động lực của sự thay đổi là:
Dân tộc nào sau đây có sự bình đẳng giữa nam và nữ cao nhất?
Doanh nghiệp có khả năng thich ứng với sự biến động của môi trường bên trong và bên ngoài cao.sẽ thuộc loại hình:
Doanh nhân có ảnh hưởng như thế nào đối với xã hội?
Doanh nhân văn hoá Việt Nam phải thoả mãn những phẩm chất sau TRỪ:
Đạo đức kinh doanh có vai trò như thế nào đối với hành vi của các đối tượng hữu quan trong doanh nghiệp?
Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự cam kết và tận tâm của nhân viên ở những khía cạnh sau TRỪ
Đạo đức kinh doanh xuất hiện từ khi nào?
Đặc trưng nào sau đây của văn hoá kinh doanh sẽ dẫn tới sự thích ứng văn hoá giữa các nền văn hoá khác nhau?
Để tồn tại và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần quan tâm đến mục tiêu nào sau đây?
Đồng phục của doanh nghiệp thuộc cấp độ mấy của văn hóa doanh nghiệp?
Đức tính nào KHÔNG được chấp nhận đối với một doanh nhân?
Giả sử bạn đang đại diện cho 1 công ty muốn tạo mối giao dịch với công ty của Trung Quốc, bạn nên gửi một bức thư cho ai?
Hoạt động nào sau đây KHÔNG thuộc là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
Kết thúc các cuộc đàm phán bằng những hoạt động như ăn uống, ca hát… là rất cần thiết với văn hóa kinh doanh:
Khách hàng thuộc nhân tố nào tác động đến văn hóa doanh nghiệp?
Khả năng gây ảnh hưởng, định hướng và điều khiển người khác thực hiện theo mục đích của mình thuộc về năng lực nào của doanh nhân?
Khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ, tự giác các quy định của pháp luật thì việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức kinh doanh là:
Khi một doanh nghiệp hoạt động theo triết lý kinh doanh mang đậm các giá trị nhân văn thì doanh nghiệp sẽ:
Khi soạn thảo triết lý kinh doanh cần tránh điều gì về văn phong để không gây phản cảm cho khách hàng và xã hội?
Kiên nhẫn là đức tính cần thiết khi bạn làm việc với người nước nào?
Logo của doanh nghiệp thuộc cấp độ:
Mô hình văn hóa mà người lãnh đạo luôn là người có tầm cỡ về sự hiểu biết, tài năng, đức độ… mà mọi người phải ngưỡng mộ thuộc loại hình:
Một doanh nghiệp có nền văn hóa yếu sẽ:
Một doanh nghiệp mà thủ trưởng hầu như nắm quyền tuyệt đối và đưa ra các quyết định sẽ thuộc loại hình:
Một doanh nghiệp mới thành lập thì họ có thể xây dựng triết lý kinh doanh như thế nào?
Một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh có tác dụng:
Một người bán hàng phải làm quen với _____ của tổ chức để đảm bảo anh ta/ cô ta hành động một cách có đạo đức và thống nhất với các chính sách của công ty.
Nạn phân biệt giới tính xảy ra nhiều nhất tại:
Năng lực lãnh đạo của doanh nhân KHÔNG bao gồm:
Năng lực quan hệ xã hội nào là tố chất quan trọng nhất của doanh nhân?
Nếu các thành viên trong doanh nghiệp có quyền thảo luận, tham gia vào việc xây dựng triết lý kinh doanh thì sẽ có ích lợi gì?
Nếu không có một triết lý kinh doanh đúng đắn thì doanh nghiệp sẽ có thể gặp phải vấn đề gì?
Nếu không có triết lý kinh doanh đúng đắn thì doanh nghiệp sẽ:
Nếu một doanh nghiệp không có triết lý kinh doanh đúng đắn thì doanh nghiệp đó sẽ:
Nghi lễ, lễ hội thuộc cấp độ mấy của văn hóa doanh nghiệp?
Ngôn ngữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong:
Nguyên nhân nào sau đây quyết định đến sự phát triển của lĩnh vực đạo đức kinh doanh?
Người lãnh đạo cần phải làm gì nếu muốn có sự đồng thuận của nhân viên đối với vấn đề xây dựng và áp dụng triết lý kinh doanh của doanh nghiệp?
Người Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh của triết lý nào trong kinh doanh?
Nhà lãnh đạo thuộc nhân tố tác động nào đến văn hóa doanh nghiệp?
Nhận định “đa số doanh nhân Việt Nam có trình độ quản lý còn hạn chế” minh chứng cho bộ phận nào dưới đây của doanh nhân?
Nhận định “đa số doanh nhân Việt Nam có trình độ quản lý còn hạn chế” minh chứng cho bộ phận nào dưới đây của doanh nhân?
Nhận định nào dưới đây KHÔNG phải là trách nhiệm của doanh nghiệp với người tiêu dùng?
Nhân tố cấu thành quan trọng nhất của văn hóa doanh nhân là:
Nhân tố nào sau đây là yếu tố cơ bản quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp tới văn hóa của doanh nhân?
Nhân tố nào sau đây tác động ít nhất đến văn hoá kinh doanh?
Nhân tố nào tác động lớn nhất đến sự khác biệt văn hóa các doanh nghiệp miền Bắc và miền Nam?
Nhân tố nào tác động lớn nhất đến văn hoá kinh doanh?
Nhân viên trong nhiều công ty của Nhật Bản có thói quen hàng ngày cùng nhau tập trung đồng thanh đọc triết lý kinh doanh để nhằm mục đích gì?
Những yếu tố nào sau đây làm nên phong cách của một doanh nhân?
Nội dung nào sau đây KHÔNG nằm trong nghĩa vụ bắt buộc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc tố chất của một doanh nhân thành đạt?
Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc về nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh?
Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc về vai trò của đạo đức kinh doanh trong hoạt động quản trị doanh nghiệp?
Nội dung nào sau đây nằm trong nghĩa vụ bắt buộc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
Nội dung nào sau đây thuộc về nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh?
Nước Mỹ được coi là quốc gia mà ở đó giá trị ___ là thống trị.
Nước nào dưới đây có khoảng cách quyền lực cao?
Nước nào sau đây có tỷ lệ tham nhũng nhiều nhất?
Nước nào sau đây ít tham nhũng nhất?
Ở các doanh nghiệp thành công, nhà quản trị thường có thói quen đối chiếu với triết lý kinh doanh trước khi đưa ra một quyết định hành động vì:
Phẩm chất nào sau đây KHÔNG được coi là điểm mạnh của doanh nhân Việt Nam?
Phân loại văn hóa doanh nghiệp theo sự quan tâm đến con người và thành tích thì có mấy nhóm văn hóa doanh nghiệp?
Quá trình hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp gồm mấy giai đoạn?
Quá trình toàn cầu hóa tác động đến sự biến đổi văn hóa doanh nghiệp là nhân tố:
Slogan của doanh nghiệp thuộc cấp độ mấy?
Sự vi phạm phong tục tập quán kinh doanh của một quốc gia/một doanh nghiệp:
Thái độ coi thường những nhà đàm phán trẻ tuổi phổ biến ở:
Theo như H. Shein gọi là “những thông tin tiêu cực”, để xuất hiện động lực thay đổi văn hóa doanh nghiệp là:
Thể chế xã hội ảnh hưởng đến văn hoá doanh nghiệp KHÔNG bao gồm:
Thể chế xã hội tác động đến văn hóa kinh doanh bao gồm:
Thông thường triết lý kinh doanh được viết bằng văn phong giản dị nhưng sâu sắc, cô đọng, dễ nhớ KHÔNG phải vì:
Thông thường trong triết lý kinh doanh bao gồm cả những giá trị đạo đức cơ bản mà doanh nghiệp lựa chọn do đó triết lý kinh doanh:
Thương hiệu cà phê G7 gắn liền với doanh nhân nào sau đây?
Tìm phương án đúng nhất bàn về giá trị của triết lý kinh doanh trong doanh nghiệp:
Tìm phương án đúng nhất. Sự tôn trọng các giá trị chung và hành động phù hợp với các chuẩn mực hành vi trong văn bản triết lý sẽ giúp nhân viên:
Tố chất của doanh nhân KHÔNG bao gồm:
Tôn giáo và tín ngưỡng ảnh hưởng lớn đến:
Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các cổ đông căn cứ vào:
Trách nhiệm xã hội là:

1: tăng cường những tác động tích cực và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới xã hội.

2: kết quả của những quyết định của doanh nghiệp tác động tới xã hội.

Triết lý kinh doanh có vị trí quan trọng nhất trong số các yếu tố hợp thành văn hóa doanh nghiệp vì triết lý kinh doanh:
Triết lý kinh doanh của Honda “Chinh phục thị trường khó khăn nhất trước tiên” thuộc cấp độ:
Triết lý kinh doanh cung cấp các giá trị tạo nên một phong cách làm việc đặc thù của doanh nghiệp vì:
Triết lý kinh doanh góp phần làm cho chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp được nâng cao và phát triển vì:
Triết lý kinh doanh mang tính nhân văn sâu sắc sẽ dễ dàng cảm hoá được nhân viên, thu hút được mối quan tâm của các đối tượng hữu quan trong xã hội vì:
Trong các nghĩa vụ của trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ nào là cơ sở, tiền đề cho việc thực hiện các nghĩa vụ còn lại trong tháp trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
Trong các nhân tố sau, nhân tố nào tác động mạnh nhất đến văn hóa doanh nghiệp?
Trong các nhân tố sau, thì đâu là nhân tố bên trong tác động đến văn hóa doanh nghiệp?
Trong các tiêu chuẩn dưới đây, tiêu chuẩn nào là quan trọng nhất trong việc đánh giá văn hoá doanh nhân?
Trong lĩnh vực đạo đức, giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng Marketing luôn có sự:
Trong nền văn hoá Việt, biểu tượng cho sự khôn ngoan, lòng bao dung, và lương tâm của xã hội là:
Vai trò của triết lý kinh doanh trong doanh nghiệp là rất quan trọng nhưng nó KHÔNG thể giúp doanh nghiệp có:
Văn hóa doanh nghiệp bao gồm:
Văn hóa doanh nghiệp có mấy cấp độ?
Văn hóa doanh nghiệp mạnh sẽ:
Văn hóa doanh nghiệp tạo ra:
Văn hóa doanh nhân là hạt nhân của văn hóa doanh nghiệp bởi vì doanh nhân là:
Văn hóa kinh doanh được cấu thành bởi mấy nhân tố chính?
Văn hoá kinh doanh thuộc đất nước nào dưới đây có sự nổi trội về chủ nghĩa tập thể?
Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp bị tác động mạnh nhất bởi:
Vấn đề đạo đức kinh doanh là những hoàn cảnh, tình huống một người hay tổ chức phải đưa ra sự lựa chọn một trong nhiều cách hành động khác nhau trên cơ sở:
Vấn đề đạo đức kinh doanh tập trung chủ yếu vào những mâu thuẫn nảy sinh từ:
Vấn đề nào sau đây bị coi là vi phạm đạo đức kinh doanh trong hoạt động kế toán, tài chính?
Vấn đề nào sau đây KHÔNG bị coi là vi phạm đạo đức kinh doanh trong hoạt động kế toán, tài chính?
Vấn đề nào sau đây KHÔNG bị coi là vi phạm đạo đức kinh doanh trong hoạt động quản trị Marketing?
Vấn đề nào sau đây KHÔNG bị coi là vi phạm đạo đức kinh doanh trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực?
Vấn đề nào sau đây KHÔNG bị coi là vi phạm đạo đức kinh doanh trong quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động
Vấn đề nào sau đây KHÔNG liên quan đến đạo đức kinh doanh trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực
Vấn đề nào sau đây KHÔNG thuộc về vấn đề đạo đức kinh doanh trong quan hệ giữa doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh
Vấn đề nào sau đây KHÔNG thuộc về vấn đề đạo đức kinh doanh trong quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp
Việc tuyển những nhân viên phù hợp với văn hóa doanh nghiệp sẽ:
Việc Việt Nam chọn ngày 13/10 là ngày doanh nhân Việt Nam thể hiện điều gì?
“Xác định chính xác mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ” thuộc chức năng gì trong hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nhân?
“Xác định điều kiện cần và đủ cho các quyết định, thúc đẩy tổ chức tiếp cận đến gần mục tiêu bộ phận và mục tiêu tổng thể” là bộ phận của chức năng nào trong trình độ quản lý doanh nghiệp?
“Xác định điều kiện cần và đủ cho các quyết định, thúc đẩy tổ chức tiếp cận đến gần mục tiêu bộ phận và mục tiêu tổng thể” là bộ phận của chức năng nào trong trình độ quản lý doanh nghiệp?
Xác định một luận điểm đúng bàn về mức độ thay đổi của triết lý kinh doanh trong cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp trong các luận điểm sau:
Xác định một luận điểm đúng bàn về vị trí của triết lý kinh doanh trong cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp trong các luận điểm sau:
Xác định một luận điểm đúng nhất bàn về vai trò của triết lý kinh doanh trong các luận điểm sau:
Yếu tố làm nên phong cách doanh nhân là:
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *