Đáp án trắc nghiệm: Phân tích và thẩm định dự án

Please follow and like us:

Phân tích và thẩm định dự án
<

Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 3triệu/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK :
tại đâyĐáp án có chữ S là sai

Áp dụng PERT/CPM đối với quản trị dự án sẽ giúp các nhà quản trị xây dựng được lộ trình và thời gian cho các hoạt động của dự án:
Bản chất của đầu tư theo chiều sâu là:
Bản chất của phương pháp AOA là:
Bên cạnh môi trường của dự án là phức tạp, tính phức tạp của dự án còn thể hiện ở:
Bước đầu tiên khi tiến hành chuẩn bị lập dự án cần làm gì?
Các chỉ tiêu phân tích như: giá trị hiện tại thuần (NPV), tỷ suất nội hoàn (IRR), tỷ lệ lợi ích/chi phí, tỷ lệ lợi ích thuần/vốn đầu tư được sử dụng trong nội dung nào khi lập dự án?
Câu nào không phản ánh vai trò của “Mạng công việc”?
Chúng ta phải lựa chọn công nghệ và công suất dự án là do phải
Chủ thể có quyền quyết định các dự án nhóm A là:
Công suất tối thiểu của dự án được hiểu là:
Công ty cà phê X cần đánh giá để lựa chọn một trong hai dự án. Dự án C yêu cần khoản đầu tư là $300.000 và dự án F yêu cầu khoản đầu tư $120.000. Cả hai dự án có vòng đời 5 năm, dự án C thu về là $66.000 một năm và F thu về $96.000 một năm, hệ số chiết khấu 9% (Giả định toàn bộ chi phí nằm trong khoản đầu tư ban đầu). Hãy cho biết công ty trên nên lựa chọn dự án nào?
Dự án có thể được hoàn thành với nguồn lực thấp hơn dự kiến không?
Dự án gồm ba thời kỳ:
Dự án mang lại những vấn đề gì đứng trên góc độ toàn bộ nền kinh tế xã hội?
Dự án phải đảm bảo mức độ an toàn vốn do phải:
Dự án phải được thẩm định về:
Dự án thường xảy ra thiếu hụt gì nhất trong quá trình thực hiện?
Dựa trên cơ sở phân tích kỹ thuật, nhà quản trị dự án:
Dự toán theo từng khoản mục chi phí được thực hiện trên cơ sở:
Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội chủ yếu dành cho:
Đánh giá ngành nghề kinh doanh mà dự án sẽ tham gia, cần quan tâm nhất nội dung nào?
Đâu không phải là tác dụng của biểu đồ phụ tải nguồn lực?
Đâu là công thức tính chuyển giá trị thời gian của tiền sau một năm đối với dự án có vòng đời 01 năm (Ký hiệu công thức: FV là giá trị của tiền ở tương lai, PV là giá trị của tiền ở thời hiện tại, r là hệ số chuyển đổi, n là số năm):
Đâu là tác dụng chính của việc điều chỉnh nguồn lực trong quá trình thực hiện dự án?
Đâu là tác dụng chính của việc quản lý chi phí dự án?
Đầu tư mới thường được áp dụng cho các dự nào sau đây?
Đầu tư theo chiều sâu cho phép:
Để đánh giá về phương diện kết quả của dự án, cần đánh giá về những góc độ nào?
Để hạch toán tài chính dự án, trong tính toán lãi suất các nhà quản trị dự án thích áp dụng hình thức lãi suất nào?
Để tính toán tài chính dự án, các nhà quản trị dự án phải:
Để xây dựng dự án kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ nào của doanh nghiệp là căn cứ quan trọng nhất?
Điểm giống nhau cơ bản giữa biểu đồ đường chéo và biểu đồ GANTT?
Điểm hòa vốn được xác định căn cứ trên:
Điểm khác nhau cơ bản giữa phương pháp “nghiên cứu tại bàn” và “nghiên cứu tại hiện trường” là gì?
Điều chỉnh đều nguồn lực phù hợp với phương pháp dự trữ:
Điều nào có liên quan đến khái niệm về dự án “Theo góc độ tĩnh”?
Đối với các khoản nợ ngắn hạn của dự án, có thể đảm bảo an toàn trả nợ cho dự án thông qua yếu tố tài chính nào?
Đối với mỗi doanh nghiệp, dự án luôn có tính sáng tạo, điều đó thể hiện ở:
Đối với vấn đề đầu tư mới, chi phí nào là lớn nhất?
GANTT thường được áp dụng cho:
Hạn chế nào trong các thiếu hụt sau có thể ảnh hưởng tới tổng thể thiếu hụt nguồn lực?
Hệ số hoàn vốn nội bộ nói lên điều gì?
Khác biệt cơ bản giữa hoạt động dự án và hoạt động thường xuyên:
Khi áp dụng biểu đồ GANTT trong quản lý dự án, chỉ nên dùng công cụ này trong trường hợp nào?
Khi bắt tay vào làm dự án, đặc biệt là các dự án kinh doanh, các chủ thể dự án thường đặt ra mục tiêu nào là số 1 của dự án?
Khi đánh giá tỷ suất lợi nhuận, yếu tố nào có thể có hoặc không tùy thuộc vào nguồn tiền của dự án?
Khi đánh giá và phân tích dự án, các yếu tố về điều kiện xã hội thường có liên quan tới:
Khi đánh giá về các yếu tố bên trong, những vấn đề nào có ảnh hưởng chủ yếu tới công suất của dự án?
Khi đề cập tới tính khả thi của dự án, vấn đề “nguồn lực của dự án” nào được đề cập tới?
Khi đi lựa chọn công suất của dự án, các nhà quản trị lưu tâm nhất tới vấn đề gì trong các vấn đề có liên quan sau đây?
Khi lựa chọn công nghệ, các nhà quản trị dự án cần chú trọng điều gì sau đây?
Khi nghiên cứu giá trị thời gian của tiền, nhân tố nào ảnh hưởng tới việc áp dụng công thức tính toán?
Khi sử dụng phương pháp NPV để quyết định đầu tư một dự án, dự án đó sẽ được chấp nhận khi:
Khi thực hiện các chức năng và trách nhiệm của mình, nhà quản trị dự án cần tập trung tới công việc nào nhất?
Khi tiến hành lựa chọn hình thức đầu tư, các nhà quản trị dự án cần căn cứ vào vấn đề gì?
Khi tiến hành phân tích và xây dựng phương án tài chính của dự án, cần chú ý tới mục tiêu nào?
Khi xây dựng nội dung thị trường và sản phẩm của dự án, cần tập trung chỉ ra nội dung nào là chính?
Khi xây dựng tài chính dự án, tác dụng lớn nhất của việc xây dựng dự toán ngân sách nhằm
Là một lĩnh vực quản trị mang tính tổng hợp cao, phẩm chất cần có nào của nhà quản trị dự án có liên quan đến sự gắn bó của nhà quản trị với dự án?
Loại dự án nào có yêu cầu về mặt kỹ thuật công nghệ cao nhất?
Một công ty cà phê đang cần đánh giá một dự án với khoản đầu tư là 6 tỷ VNĐ, có vòng đời 5 năm, thu về là 1,32 tỷ VNĐ một năm, hệ số chiết khấu 9% (Giả định toàn bộ chi phí nằm trong khoản đầu tư ban đầu). Hãy cho biết trên phương diện tài chính, dự án trên có khả thi không?
Một dự án hoạch định các hoạt động kinh doanh cho tương lai, dự án này:
Một người đàn ông lập dự án mua một xe tải hạng nhỏ với số tiền 4800 USD, sau 4 năm sử dụng có thể bán lại với giá 500 USD, thu nhâp hàng năm là 1500 USD, chi phí vận hành và bảo hiểm là 350 USD một năm. Ngân hàng chấp nhận cho người đàn ông này vay vốn nếu anh ta thu được 20%/năm. Hỏi: Anh ta có được vay vốn không?
Mục đích chính của việc dự kiến những rủi ro và sai lệch trong hoạt động dự án nhằm
Mục tiêu chủ yếu của giai đoạn phân tích và lập dự án là:
Nghiên cứu tiền khả thi nhằm đạt được điều gì?
Nguồn lực vật chất:
Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà quản trị dự án ở giai đoạn nghiệm thu, tổng kết và giải thể dự án là:
Nội dung nào dưới đây có liên quan đến hiệu quả kinh tế xã hội dự án?
Nội dung nào dưới đây phù hợp với quy tắc “Thẩm định về kỹ thuật – công nghệ của dự án” được giới thiệu trong chương trình?
Nội dung phương án sản phẩm dịch vụ của dự án là nhằm giúp cho dự án?
PERT được hiểu là phương pháp:
Phạm vi giao tiếp của nhà quản trị dự án bao gồm:
Phân tích kinh tế nhằm giúp dự án tăng tính hiệu quả ở góc độ nào?
Phân tích kinh tế nhằm khẳng định điều gì?
Phân tích kỹ thuật làm tiền đề cho:
Phân tích kỹ thuật trong phân tích dự án có tác dụng giúp cho việc lựa chọn các giải pháp:
Phân tích và lập dự án giúp các nhà quản trị dự án:
Phương án nào có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn lực?
Phương án nào dưới đây không sát thực với việc phản ánh nội dung của phân tích tài chính đối với dự án kinh doanh?
Phương án sản phẩm dịch vụ có mục tiêu:
Phương diện thời gian của dự án thể hiện:
Phương pháp “nghiên cứu tại bàn” được triển khai thông qua cách thức nào sau đây?
Quản trị dự án là một hoạt động mang lại hiệu quả gì khi thực hiện dự án?
Quản trị rủi ro cần chú ý tới những rủi ro nào trong quá trình thực hiện dự án?
Quyết định đầu tư các dự án ODA có mức vốn nhỏ hơn 1,5 triệu USD (không kể phần vốn đối ứng trong nước) được thực hiện bởi:
Sự phân chia dự án theo 3 ba giai đoạn có ý nghĩa như thế nào đối với các hoạt động dự án?
S
Chuẩn mực quốc tế không thể thay thế.
Chỉ được áp dụng khi chuyên ngành này mới ra đời.
Tác dụng nào là của biểu đồ phụ tải nguồn lực?
Tại Việt Nam, vấn đề lựa chọn khoa học công nghệ cho phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động của dự án bị chi phối chủ yếu bởi:
Thẩm định dự án bắt đầu từ:
Thẩm định dự án nhằm khẳng định:
Thẩm định tài chính liên quan trực tiếp tới:
Theo cách hiểu thông thường, quản trị dự án là:
Theo chương trình, trong khâu thẩm định và cấp phép, thứ tự ưu tiên đối với các sản phẩm thông thường là:
Thông thường, công suất của dự án được lựa chọn theo:
Thông thường, doanh nghiệp có thể lựa chọn hai loại đầu tư cơ bản:
Thời hạn thẩm định dự án nhóm B là:
Tiêu chuẩn nào được coi là cơ bản nhất để lựa chọn các dự án kinh doanh loại trừ nhau (xung khắc)?
Tính khả thi của dự án chủ yếu thể hiện:
Trách nhiệm hàng đầu của nhà quản trị dự án có liên quan tới việc:
Trong các nội dung sau, đâu không phải là tác dụng của việc khái toán chi phí dự án?
Trong các vai trò sau, đâu không phải là vai trò chính của quản trị dự án?
Trong các ý sau đây, đâu là 3 đặc điểm của dự án?
Trong chuyển giao công nghệ, vấn đề quan trọng nhất của quá trình này là gì?
Trong lĩnh vực dự án, đầu tư theo chiều sâu được hiểu về bản chất là:
Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, hoạt động dự án cần được xem xét đánh giá trên góc độ nào?
Trong ngôn ngữ dự án, công suất tối thiểu được hiểu như thế nào?
Trong phân tích tài chính dài hạn của dự án, để tính toán các chỉ tiêu NPV, IRR, B/C và NB/K, người ta phải sử dụng:
Trong phân tích tài chính dự án, vì sao luôn phải tính tới giá trị thời gian của tiền?
Trong quá trình cân đối đánh giá hiệu quả tài chính dự án, việc xác định tỷ suất và thời điểm tính toán các chỉ tiêu tài chính dự án nhằm mục đích gì?
Trong quá trình xây dựng dự án, phân tích thị trường giúp dự án:
Trong thời kỳ khởi đầu của dự án, các nhà quản trị cần thực hiện các công việc như thế nào?
Tỷ lệ B/C giúp phản ánh vấn đề gì của dự án?
Tỷ lệ sinh lời của dự án phản ánh:
Ưu điểm của phương pháp dự toán từ cao xuống thấp:
Vấn đề nào dưới đây cần được quan tâm khi đánh giá và lựa chọn dự án?
Việc đánh giá công nghệ kinh doanh dự án ngày càng phức tạp và khó khăn do:
Việc lựa chọn đầu tư dựa vào tiềm lực của nhà đầu tư phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
Việc nghiên cứu, phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp nhằm:
Việc xây dựng “Ê kíp” làm việc trong các dự án có phải là một trong những phẩm chất cần có của nhà quản trị dự án?
Việc xây dựng quy trình và lịch trình soạn thảo dự án có tác dụng gì?
Việc xây dựng và lựa chọn địa điểm kinh doanh phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với yếu tố nào?
Vì sao khi làm dự án, các doanh nghiệp phải giới thiệu về doanh nghiệp và dự án?
Vì sao tất cả các dự án đều cần được nghiên cứu và xây dựng trước khi đưa và thực hiện?
Vì sao tất cả các dự án đều phải xây dựng “Phương án tài chính dự án”?
Vì sao với các dự án dài hạn, các nhà quản lý luôn phải đưa yếu tố giá trị thời gian của tiền vào phân tích tài chính?
Xác định các phương tiện hay nguồn lực cần phải huy động và phân bổ cho các giai đoạn của dự án nằm trong nội dung
Xây dựng các kế hoạch chi tiêu nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh của dự án có liên quan tới:
Xét theo đặc điểm triển khai hoạt động thì thời gian của dự án được chia làm các thời kỳ:
Yếu tố cốt lõi cho việc tạo ra một sản phẩm có chất lượng là yếu tố nào sau đây?
Yếu tố nào dưới đây không biểu hiện năng lực điều hành của nhà quản trị dự án?
Yếu tố nào thuộc về nguồn lực tinh thần của doanh nghiệp?
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *