Đáp án trắc nghiệm: Kế toán thuế – AC07

Please follow and like us:

Kế toán thuế – AC07

 Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 300k/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK :
tại đây

Đáp án có chữ S là sai

Biểu thuế suất TNCN lũy tiến gồm mấy mức?
Cách tính thuế TNCN của cá nhân cư trú như thế nào?
Căn cứ tính thuế TNDN theo thu nhập tính thuế là:
Căn cứ tính thuế TTĐB dựa trên:
Căn cứ tính thuế Xuất nhập khẩu theo tỷ lệ % dựa trên:
Chứng từ có liên quan tới kế toán thuế TNDN là:
Chứng từ có liên quan tới kế toán thuế XNK là:
Có mấy phương pháp tính thuế XNK
Có mấy phương pháp xác định giá tính thuế của hàng nhập khẩu?
Cuối kỳ kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ thực hiện như thế nào?
Đặc điểm của thuế là:
Điều kiện khấu trừ thuế là:
Có hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT trong trường hợp mua dịch vụ từ nước ngoài; Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với những hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên; Với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu cần có hợp động ngoại, hóa đơn hàng hóa dịch vụ, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, tờ khai hải quan.
Điều kiện thực hiện kế toán giảm (hoàn) thuế TTĐB là:
Đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế theo khấu trừ là:
Đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp nào?
Giá tính thuế của hàng nhập khẩu không bao gồm:
Giá tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu bao gồm:
Giá tính thuế hàng nhập khẩu bao gồm:
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu bao gồm:
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng trong nước không bao gồm :
Giá tính thuế TTĐB của hàng nhập khẩu bao gồm:
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:
Hàng hóa nào sau đây không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
Hàng quý khi tạm tính thuế TNDN định khoản:
Hàng tháng khi tạm tính thuế TNCN kế toán định khoản:
Hiện nay tại Việt Nam để tính thuế GTGT sử dụng mấy phương pháp?
Hiện nay tại Việt nam Thuế TTĐB là thuế gì?
Hiện nay thuế tài nguyên có mức thuế cao nhất là bao nhiêu %?
Hồ sơ khai thuế liên quan đến đất được xử lý tại bộ phận nào?
Kết chuyển chi phí thuế hiện hành vào TK nào?
Kế toán thuế GTGT hàng nhập khẩu sử dụng TK nào?
Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của hàng nội địa sử dụng TK nào?
Kế toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp của hàng nội địa sử dụng TK nào?
Khai thuế GTGT theo quý áp dụng với doanh nghiệp:
Khai thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu áp dụng như thế nào?
Khai thuế XNK như thế nào?
Khi bán hàng hóa có thuế bảo vệ môi trường kế toán định khoản thế nào trong trường hợp tách riêng được thuế bảo vệ môi trường?
Khi chi trả cho các cá nhân bên ngoài doanh nghiệp, thu nhập phải chịu thuế TNCN là:
Khi mua hàng hóa nhập khẩu dùng cho Sản xuất kinh doanh tính thuế TTĐB định khoản như thế nào
Khi mua hàng hóa nhập khẩu ủy thác (kết toán tại bên giao ủy thác) định khoản như thế nào?
Khi mua hàng hóa nhập kho dùng cho Sản xuất kinh doanh tính thuế theo phương pháp khấu trừ định khoản như thế nào?
Khi quyết toán thuế TNDN số phải nộp ít hơn số tạm tính thì giảm số thừa:
Khi quyết toán thuế TNDN số phải nộp lớn hơn số tạm tính thì bổ sung số thiếu :
Khi tính thuế môn bài kế toán định khoản:
Khi tinh thuế nhà đất kế toán định khoản thuế nào?
Khi tinh thuế Tài nguyên định khoản thuế nào
Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB, không tách được riêng thuế khi phát sinh thì kế toán định khoản như thế nào?
Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB, tách được riêng thuế khi phát sinh thì kế toán định khoản như thế nào?
Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế Xuất khẩu, không tách được riêng thuế khi phát sinh thì kế toán định khoản như thế nào?
Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, tách được riêng thuế khi phát sinh thì kế toán định khoản như thế nào?
Luật quản lý thuế quy định về:
Nguyên tắc khấu trừ thuế là:
Nộp thuế có thể tiến hành bằng:
Phân loại thuế theo đối tượng chịu thuế gồm có mấy loại thuế?
Phân loại thuế theo thẩm quyền gồm:
Quản lý thuế qua đối tượng tổ chức kinh doanh dịch vụ thì gọi đối tượng này là gì?
Quyết toán thuế TNDN:
Tài khoản để kế toán chi phí thuế hoãn lại là:
Tài khoản để kế toán định khoản thuế Tài nguyên là:
Tài khoản để kế toán Tài sản thuế thu nhập hoãn lại là:
Tài khoản để kế toán Thuế bảo vệ môi trường
Tài khoản để kế toán thuế môn bài là:
Tài khoản để kế toán thuế nhập khẩu là:
Tài khoản để kế toán thuế Thu nhập cá nhân là:
Tài khoản để kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp?
Tài khoản để kế toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là:
Tài khoản để kế toán thuế TTĐB của hàng nhập khẩu là:
Tài khoản để kế toán thuế TTĐB của hàng nội địa là
Tài khoản để kế toán thuế Xuất khẩu là:
Tại Việt Nam sử dụng mấy mức thuế suất thuế GTGT?
Tại Việt Nam sử dụng mấy mức thuế suất thuế TTĐB?
Thuế có vai trò:
Thuế GTGT 0% áp dụng với loại mặt hàng nào?
Thuế là một khoản đóng góp:
Thuế NK của hàng dùng cho sản xuất kinh doanh kế toán như thế nào
Thuế suất thuế XNK gồm:
Thuế Thu nhập cá nhân được tính theo những trường hợp nào?
Thuế Thu nhập doanh nghiệp xác định trên
Thuế TTĐB của hàng tái xuất được hoàn kế toán định khoản như thế nào?
Thuế xuất khẩu được hoàn (giảm), kế toán ghi:
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu đánh vào hàng hóa:
Thu nhập tính thuế gồm :
Tính thuế theo phương pháp khấu trừ cần xác định được những yếu tố nào?
Từ 1/1/2016, mức thuế suất TNDN phổ biến là:
Vận tải quốc tế áp dụng thuế suất nào?
Với doanh nghiệp hiện nay nộp thuế môn bài có mấy bậc bài?
Xử lý vi phạm về thuế chỉ gồm công việc:
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *