Nguyên tắc và nội dung chủ yếu của CS đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của EU

Please follow and like us:

Câu hỏi: Nguyên tắc và nội dung chủ yếu của CS đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của EU.

2.1. Các nguyên tắc:

– Giảm rủi ro trong hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thông qua việc xây dựng khung pháp lý chung về FDI tiến tới xây dựng 1 đạo luật chung về FDI toàn cầu.

– Tạo sân chơi bình đẳng giữa nước chủ đầu tư và nước tiếp nhận

– Tôn trọng mối quan tâm của chủ đầu tư và nước tiếp nhận

– Không áp đặt việc thực hiện tự do hóa đầu tư

– Thực hiện giải quyết tranh chấp trong đầu tư theo nguyên tắc của WTO (chẳng hạn như nguyên tắc không phân biệt đối xử, đảm bảo tính minh bạch)

2.2. Nội dung chủ yếu:

2.2.1. Cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật:

  1. Cung cấp thông tin:

Các cơ quan chức năng của EU tiến hành thu thập, phổ biến và cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư những thông tin cơ bản về thị trường nước tiếp nhận đầu tư:

– Môi trường luật pháp và chính sách:

+ Luật pháp: Luật đầu tư nước ngòai, Luật KD, Luật lao động, Luật sở hữu trí tuệ, Luật đất đai, Luật khai thác sử dụng tài nguyên.

+ Chính sách: Thuế, tín dụng, TMQT

– Môi trường kinh tế vĩ mô: về lạm phát, lãi suất, tỷ giá, tốc độ tăng trưởng kinh tế

– Môi trường chính trị: thể chế chính trị, đảo chính, đình công, bãi công

– Môi trường xã hội: HDI, tệ nạn xã hội, văn hóa, tôn giáo

– Các điều kiện về ngành và lĩnh vực đầu tư: ngành nào cho phép đầu tư, tình hình của từng ngành

=> Hoạt động cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của EU thường được gắn liền với việc triển khai các chương trình và kế hoạch đầu tư theo từng khu vực cụ thể.

Ví dụ: EU đã tiến hành xây dựng và thực hiện chương trình đầu tư đối với khu vực châu Á trong đó có Vn với các hoạt động cụ thể bao gồm:

+ Tiến hành khảo sát điều tra thông tin về môi trờng đầu tư tại các nước trong khu vực châu Á.

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu về cơ hội đầu tư tại các nước châu Á đặc biệt là giới thiệu về các dự án trọng điểm mà chính phủ các nước trong khu vực châu Á khuyến khích thực hiện.

+ Giới thiệu thông tin về môi trường đầu tư thông qua sách, báo cáo.

  1. Hỗ trợ kỹ thuật:

Các cơ quan chức năng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của EU thường thực hiện hỗ trợ hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo 3 biện pháp cơ bản sau:

– Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, thu hút và sử dụng vốn FDI của chính phủ nước tiếp nhận.

– Hỗ trợ cho các nhà đầu tư của EU đặc biệt là các nhà đầu tư có quy mô vừa và nhỏ thực hiện đầu tư ra nước ngoài thông qua việc thành lập các hiệp hội. VD: Hiệp hội các nhà đầu tư EU theo các khu vực thị trường.

– Thực hiện các chương trình hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn về kế toán, marketing, công nghệ thông tin nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại nước tiếp nhận.

2.2.2. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ:

– EU hỗ trợ cho nước tiếp nhận trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, nâng cao khả năng tiếp thu công nghệ từ EU và sử dụng công nghệ mới đặc biệt là cấp chính phủ.

– EU đưa ra quy định đối với việc chuyển giao công nghệ liên quan đến vấn đề an ninh cạnh tranh kinh tế nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển giao công nghệ ra nước ngoài.

2.2.3. Hỗ trợ về tài chính:

EU chủ yếu thực hiện hỗ trợ cho nhà đầu tư ra nước ngoài là tài chính thông qua hình thức cho vay, mua cổ phần dự án đầu tư ở nước ngoài và thông qua các chương trình hỗ trợ bảo hiểm đầu tư, trước hết là với các công ty liên doanh ở nước ngoài và các cônng ty vừa và nhỏ đầu tư ra nước ngoài.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *