Giới thiệu chung về Liên minh châu Âu

Please follow and like us:

Câu hỏi: Giới thiệu chung về Liên minh châu Âu:

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

– 1952: thành lập cộng đồng than thép châu Âu

– 1957: 6 nước thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC): Pháp, Tây Đức, Bỉ, Hà Lan, Ý, Lucxambua

– 1967: đổi thành cộng đồng châu Âu (EC).

– 1986: lá cờ của EC được sử dụng

– 1/1/1993: thành lập liên minh châu Âu EU sau khi kết nạp thêm 9 nước thành viên => có 15 thành viên.

– 1/1/1999: bắt đầu cho ra đời đồng tiền chung Châu Âu

– 2002: đồng tiền chung châu Âu được sử dụng

– 2004: kết nạp thêm 10 thành viên mới => 25 nước thành viên

– 1/1/2007: kết nạp thêm 2 thành viên => 27 thành viên

* Các giai đoạn hình thành và phát triển:

– 1957 – 1992: giai đoạn hình thành và phát triển trở thành thị trường chung vào năm 1992.

+1957 – 1970: là giai đoạn hình thành và phát triển ổn định, giữa các nước thành viên của cộng đồng kinh tế châu Âu đã hoàn thành mục tiêu xây dựng khu vực mậu dịch tự do.

+ 1971 – 1992: là giai đoạn khắc phục sự trì trệ trong phát triển kinh tế và hoàn thành việc xây dựng thị trường chung.

– 1993 – nay: là giai đoạn phát triển và mở rộng

  1. Tiêu chuẩn đối với các quốc gia khi gia nhập EU:

Trước khi gia nhập EU tình hình kinh tế của nước thành viên trong 1 năm trước khi được kết nạp phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • mức lạm phát (f) =< 1,5% + f bình quân của 3 quốc gia thành viên có f min
  • mức lãi suất (s) =< 2% + s bình quân của 3 quốc gia thành viên có mức lãi suất dài hạn thấp nhất
  • nợ chính phủ =< 60% GDP
  • mức thâm hụt ngân sách chính phủ =< 3% GDP
  • chế độ TGHĐ AD phải theo quy định của hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS)

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *