Đáp án trắc nghiệm: Luật Ngân hàng – EL25

Please follow and like us:

Luật Ngân hàng – EL25

Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Đáp án có chữ S là sai

Cấu trúc hệ thống ngân hang Việt Nam hiện nay có các chủ thể nào?

Cho thuê tài chính:

Chọn một câu trả lời:

Chủ thể nào chịu trách nhiệm về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD khi chính TCTD đó không thể giải quyết được khó khăn của mình?
Công cụ để Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bao gồm
Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm:
Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần bao gồm:
Cơ sở thiết lập hệ thống tổ chức của Ngân hàng Nhà nước như hiện nay:
Dấu mốc quan trọng của sự phát triển hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam là sự ra đời của văn bản pháp luật nào sau đây?
Để chuyên biệt hóa hoạt động cũng như tạo điều kiện phát sinh thêm nhiều lợi nhuận, phân chia lợi ích, Ngân hàng A chuyển đổi thành hai Ngân hàng với hai phương hướng hoạt động khác nhau. Hoạt động tổ chức lại Ngân hàng A này được gọi là:
Để tiến hành hoạt động kinh doanh vàng miếng, TCTD không phải đáp ứng điều kiện sau:
Để tiến hành hoạt động kinh doanh vàng miếng, TCTD không phải đáp ứng điều kiện sau:
Để trở thành chủ thể đi vay, khách hàng không phải đáp ứng điều kiện sau:
Điểm khác biệt cơ bản nào giữa Ngân hàng thương mại và Ngân hàng chính sách?
Định nghĩa hoạt động ngân hàng thường được pháp luật các quốc gia trên thế giới xây dựng theo phương pháp:
Đối tượng được huy động vốn thông qua vay vốn của Ngân hàng Nhà nước:
Đối tượng kinh doanh của hoạt động ngân hàng là:
Giải thể TCTD không thể xảy ra trong trường hợp:
Hãng taxi X đầu tư 200 xe ô tô 04 chỗ ngồi để mở rộng hoạt động kinh doanh. Để có nguồn vốn thực hiện hoạt động đầu tư vào lĩnh vực khác, hãng taxi X đến công ty cho thuê tài chính M cấp tín dụng dưới hình thức cho thuê tài chính cho mình, theo đó, CTCTTC M sẽ mua 200 xe ô tô 04 chỗ ngồi của hãng taxi X, sau đó cho hãng taxi X thuê lại. Đây là hình thức cho thuê tài chính nào?
Hình thức thanh toán thông qua thư tín dụng có thể sử dụng trong những tình huống nào?
Hoạt động chiết khấu GTCG của TCTD được thực hiện dưới hình thức pháp lý là
Hoạt động chiết khấu GTCG của TCTD khác gì với hoạt động chiết khấu GTCG của NHNN?
Hoạt động giám sát hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước:
Hoạt động ngân hàng mang đặc trưng nào sau đây?

Hoạt động ngân hàng thường được thể hiện ra bởi một, hoặc một số các hoạt động nào sau đây?

Chọn một câu trả lời:

Hoạt động quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước không bao gồm hoạt động:
Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nhà nước không được thực hiện trong trường hợp sau:
Hội đồng thành viên tồn tại ở mô hình tổ chức tín dụng là:
Hợp đồng cấp bảo lãnh không có đặc điểm sau:
Thể hiện cam kết đơn phương bằng văn bản của tổ chức tín dụng hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, khách hàng được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh
Luật các TCTD có những quy định nào về an toàn đối với hoạt động của NHTM?
Mô hình hệ thống ngân hàng một cấp tồn tại tới năm nào?
Ngân hàng Nhà nước cho các TCTD vay vốn thông qua phương thức
Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn cho các Tổ chức tín dụng không thông qua hình thức nào sau đây?
Nghiệp vụ nào sau đây không phải là hoạt động ngân hàng?
Nhận định nào không chính xác đối với các hoạt động kinh doanh khác của TCTD?
Nhận định nào không phản ánh đúng hoạt động cho vay của TCTD?
Nhận định nào sau đây không đúng về hình thức huy động vốn bằng vay của các TCTD khác của TCTD?
Nhận định nào sau đây không đúng về hoạt động huy động vốn thông qua vay của NHNN?
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước gồm có:
NHNN xem xét, quyết định cho vay đặc biệt đối với TCTD trong trường hợp nào sau đây?
Nội dung nào cho thấy sự khác biệt giữa công ty tài chính và ngân hàng?
Nội dung nào sau đây phản ánh tính chất của hoạt động ngân hàng?
Phát biểu nào dưới đây là một phát biểu không chính xác về vai trò của nghiệp vụ huy động vốn của TCTD đối với công chúng?
Phát biểu nào dưới đây là một phát biểu không chính xác về vai trò của nghiệp vụ huy động vốn đối với hoạt động của TCTD?
Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây phản ánh chính xác nhất về những hoạt động mà ngân hàng thương mại được phép thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng?
sai
Hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ và bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác và đại lý, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
Hoạt động huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản
Phương tiện thanh toán do chủ tài khoản lập theo mẫu của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản tiến hành thu hộ số tiền nhất định mà mình được thụ hưởng do đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên trả tiền được gọi là:
Sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam:
Tại sao cần có những hình thức huy động vốn bằng cách phát hành giấy tờ có giá bên cạnh hình thức huy động vốn qua tài khoản tiền gửi?
TCTD được phép sử dụng nguồn vốn sau để thực hiện hoạt động góp vốn, mua cổ phần:
TCTD nhận tiền gửi của khách hàng không phải có trách nhiệm sau:
Theo quy định của pháp luật hiện hành, mức tối đa Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả cho người gửi tiền trong trường hợp TCTD tham gia bảo hiểm tiền gửi không có khả năng thanh toán khoản tiền gửi là:
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước không được phép:
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hệ thống thanh toán và thực hiện các hoạt động dịch vụ thanh toán sau:
Theo quy định của pháp luật, TCTD được huy động vốn thông qua các hình thức sau:
Thể thức thanh toán bằng ủy nhiệm chi có thể sử dụng trong tình huống nào?
Tổ chức thực hiện các ủy nhiệm thanh toán giữa người chi trả và người thụ hưởng gọi là:
Tổ chức tín dụng không thể thiết lập dưới mô hình doanh nghiệp nào sau đây?
Tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp mang đặc điểm đặc trưng sau:

Tờ Séc không được chấp nhận thanh toán nếu:

Chọn một câu trả lời:

Trong thanh toán bằng ủy nhiệm thu, trường hợp người thụ hưởng và người trả tiền mở tài khoản tại một ngân hàng thì sau khi nhận được ủy nhiệm thu kèm theo hoá đơn chứng từ giao hàng, cung ứng dịch vụ do người thụ hưởng nộp vào, ngân hàng phải:

Văn bản pháp luật nào sau đây là nguồn của pháp luật Ngân hàng?

Chọn một câu trả lời:

Văn phòng đại diện của Ngân hàng Nhà nước:
Việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo lãnh đối với bên được bảo lãnh được gọi là:
Việc Tổ chức tín dụng tạm thời dừng giao dịch đối với tài khoản (một phần hoặc toàn bộ số dư tài khoản) theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc theo thỏa thuận giữa các bên gọi là:

Yếu tố nào không ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động ngân hàng ở Việt Nam?

Chọn một câu trả lời:

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *