Đáp án trắc nghiệm: Luật kinh tế Việt Nam 2 – EL20

Please follow and like us:
Luật kinh tế Việt Nam 2 – EL20
Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Đáp án có chữ S là sai

Bản chất thủ tục tố tụng tư pháp đặc biệt của phá sản là:
Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng điều kiện sau:
Bên vi phạm hợp đồng không được miễn trách nhiệm trong trường hợp nào sau đây?
Bí mật kinh doanh là thông tin có điều kiện sau:
Các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
Cạnh tranh bao gồm những đặc trưng sau:
Căn cứ vào sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực giữa các quan hệ hợp đồng, có thể phân loại thành:
Cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm bao nhiều % trên thị trường liên quan?
Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối với bên đề nghị về việc chấp nhận ……… nội dung của đề nghị.
Chủ thể kinh doanh nào không là đối tượng áp dụng của luật phá sản 2014?
Chủ thể nào sau đây không có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?
Chủ thể yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn cho cơ quan nào?
Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh khi tiến hành tố tụng cạnh tranh không có quyền nào trong những quyền sau?
Có mấy phương thức giao kết hợp đồng?
Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh được xác định như thế nào?
Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường là doanh nghiệp:
Doanh nghiệp mất khả năng thành toán thì hậu quả pháp lý sảy ra là:
Đạo luật phá sản đầu tiên được Quốc Hội thông qua vào thời gian nào?
Đâu là ưu điểm của Tòa án so với Trọng tài?
Đề nghị giao kết hợp đồng sẽ chấm dứt trong trường hợp nào?
Địa điểm giao kết hợp đồng có thể là:
Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài?
Đối tượng áp dụng Luật Phá sản 2014 là những đối tượng nào?
Đối tượng nào sau đây không có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?
Giải thể và phá sản giống nhau ở những đặc điểm nào?
Giao kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu …
Giao kết hợp đồng trong kinh doanh tuân theo các nguyên tắc:
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến:
Hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi của doanh nghiệp làm …
Hành vi nào sau đây không phải hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm?
Hình thức thỏa thuận nào dưới đây không được coi là xác lập dưới dạng văn bản theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010?
“Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại Hợp đồng được quy định tại BLDS 2005?
Hợp đồng nào dưới đây không phải là hợp đồng song vụ?
Hợp đồng trong kinh doanh được thiết lập giữa …
Khẳng định nào sau đây không chính xác?

Khẳng định sau đúng hay sai?

Bản án sau khi tuyên án xong thì không được sửa chữa, bổ sung

Khẳng định sau đúng hay sai?

Không phải các tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh, thương mại đều thuộc thẩm quyền của Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Khẳng định sau đúng hay sai?

Phán quyết của trọng tài có thể kháng cáo, kháng nghị.

Khẳng định sau đúng hay sai?

Tại phiên tòa phúc thẩm mà các đương sự thoả thuận được với nhau thì hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định công nhận sự thoả thuân của đương sự.

Khẳng định sau đúng hay sai?

Tòa án có thể ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự về một phần của vụ án.

Khẳng định sau đúng hay sai?

Tòa án có thể tự mình định giá tài sản tranh chấp

Khẳng định sau đúng hay sai?

Tòa án là cơ quan tài phán Nhà nước, nhân danh quyền lực Nhà nước để đưa ra phán quyết buộc các bên có nghĩa vụ thi hành

Khẳng định sau đúng hay sai?

Trong các trường hợp khi có căn cứ xác định: “Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án” thì Tòa án đều trả lại đơn khởi kiện cho đương sự

Khẳng định sau đúng hay sai?

Trong mọi trường hợp, bản án của Tòa án đều được công nhận và cho thi hành ở nước ngoài

Khẳng định sau đúng hay sai?

Trong mọi trường hợp khi có bản án, quyết định giải quyết vụ án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đương sự không có quyền khởi kiện lại

Khẳng định sau đúng hay sai?

Trong mọi trường hợp, người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do Tòa án ấn định tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người có nghĩa vụ phải thực hiện

Khẳng định sau đúng hay sai?

Trong một số trường hợp Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa sơ thẩm, nếu người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa

Khẳng định sau đúng hay sai?

Trọng tài có quyền phán quyết như Tòa án, quyết định của trọng tài được cưỡng chế thi hành.

Khẳng định sau đúng hay sai?

Trọng tài thương mại là một loại hình tổ chức phi Chính phủ, hoạt động theo pháp luật và quy chế trọng tài

Khẳng định sau đúng hay sai?

Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn ở tại phiên tòa phúc thẩm chỉ được chấp nhận nếu bị đơn đồng ý

Khi các bên xác lập hợp đồng một cách giả tạo nhằm che giấu một hợp đồng khác thì:
Khi một bên có lỗi vô ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của hợp đồng mà xác lập hợp đồng thì:
Khi một bên tham gia hợp đồng do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền:
Khi mua bán tài sản, bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong các trường hợp sau đây:
Khi tiến hành tố tụng cạnh tranh, điều tra viên không có nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ sau?
Loại hợp đồng nào có thể được thực hiện bằng lời nói?
Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…..
Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức:
Nguyên tắc nào sau đây vi phạm nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài?
Người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập hợp đồng vào đúng thời điểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì có quyền:
Phá sản và Giải thể có mấy điểm khác nhau cơ bản?
Quyền nào sau đây không phải là quyền của bên bị điều tra trong tố tụng cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2004?
Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nhận các tài liệu giấy tờ cần thiết, Tòa án phát hiện doanh nghiệp mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán chi phí phá sản. Khi đó, Tòa án ra quyết định:

Tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Vì: Điều 105 LPS 2014

Sự kiện bất khả kháng là:
Sự vô hiệu của hợp đồng chính:
Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài bao gồm:
Theo Bộ luật Dân sự 2005, thời điểm hợp đồng được giao kết là:
Theo Luật Phá sản 2004, một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản khi có dấu hiệu nào?
Theo Luật Phá sản 2014, Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có dấu hiệu pháp lý nào?
Theo Luật Phá sản 2014, đối tượng nào sau đây không phải là người tiến hành thủ tục phá sản?

Chủ nợ

Vì: Khoản 9 Điều 4 LPS 2014

“Thỏa thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp” bị cấm nếu các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ:
Thời điểm bắt đầu tình thời hạn bảo hành đối với vật mua bán….
Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản mua bán:
Thời điểm hợp đồng có hiệu lực là:
Thời hạn điều tra sơ bộ là bao nhiêu ngày kể từ ngày có quyết định điều tra sơ bộ?
Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là:
Thủ tục giải quyết vụ phá sản mang bản chất loại thủ tục pháp lý nào?
Trong hợp đồng kinh doanh thương mại, mức phạt do vi phạm hợp đồng tối đa:
Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp …
Trong thời hạn bảo hành nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán thì:
Trong trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi sau khi trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì:
Trong trường hợp hợp đồng có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì việc giải thích hợp đồng đó được thực hiện theo:
Trong trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật trọng tài thương mại hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối những vi phạm thì:
Trong trường hợp mua bán quyền tài sản là quyền đòi nợ và bên bán cam kết bảo đảm khả năng thanh toán của người mắc nợ thì:
Trong trường hợp mua bán quyền tài sản thì:
Trong trường hợp nào sau đây, thỏa thuận trọng tài không vô hiệu?
Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi tới…………..
Trừ trường hợp có Thỏa thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đã được………
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng của hợp đồng là hàng hoá đang trên đường vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua …
Trừ trường hợp có Thỏa thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hoá và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi …
Vai trò của luật cạnh tranh?
Vai trò của pháp luật phá sản là:
Việc thực hiện hợp đồng phải tuân theo các nguyên tắc nào sau đây:
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *