Đáp án trắc nghiệm: Luật đầu tư – EL28

Please follow and like us:

Luật đầu tư – EL28

Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Đáp án có chữ S là sai

Dự án đầu tư không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư; thành lập tổ chức kinh tế có sự góp vốn của các nhà đầu tư

Việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng tiền và các tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư nhằm tạo ra một tổ chức kinh tế mới

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là
Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký dưới hình thức
Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp khu công nghiệp và thị trường nội địa
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải
Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thuộc về
Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đầu tư là tổ chức kinh tế:
Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau được giải quyết thông qua
Trong quá trình thực hiện, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
Trường hợp thay đổi pháp luật theo hướng có lợi hơn cho nhà đầu tư

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *