Đáp án trắc nghiệm: Luật Sở hữu trí tuệ – EL29

Please follow and like us:

Luật Sở hữu trí tuệ – EL29

Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Đáp án có chữ S là sai

Anh A mua một cuốn sách giá 40.000 VND thì A đã có quyền sở hữu quyền tác giả đối với cuốn sách đó.

Chọn một câu trả lời:

Sai

Vì: Chỉ có quyền sở hữu cuốn sách dưới dạng vật chất

Anh A sáng tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn của dòng điện thoại NOKIA thế hệ mới thì anh A có quyền sở hữu đối với những chiếc điện thoại được sản xuất ra theo thiết kế đó.

Sai

Vì: Chỉ được pháp luật bảo vệ quyền tác giả và quyền tài sản đối với thiết kế bố trí

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là chỉ bảo vệ quyền tài sản phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ đó.

Sai

Vì:Quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ bao gồm cả quyền tài sản và quyền nhân thân

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là giống nhau.
Biện pháp dân sự chỉ được áp dụng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi trước đó đã áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Sai

Vì:Chủ thể quyền bị xâm phạm có quyền lựa chọn áp dụng bất cứ biện pháp nào để xử lý hành vi xâm phạm

Biện pháp kiểm soát hàng hóa tại biên giới chỉ áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu.
Biện pháp ngăn chặn và biện pháp khẩn cấp tạm thời khi xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể được áp dụng đồng thời bởi một chủ thể xử lý.
Bí mật kinh doanh chỉ được pháp luật bảo hộ khi có hành vi xâm phạm xảy ra.
Các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp phải được đăng ký bảo hộ.
Cả nội dung và hình thức thể hiện của tác phẩm đều là đối tượng được bảo hộ của quyền tác giả.

Sai

Vì:Pháp luật chỉ bảo hộ hình thức thể hiện của tác phẩm, còn nội dung ý tưởng của tác phẩm thì không thuộc nội dung được bảo hộ

Căn cứ để tính mức bồi thường là dựa trên mức lợi nhuận mà bên xâm phạm thu được cộng với mức thiệt hại mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bị mất.
Căn cứ để tính mức bồi thường là dựa trên mức lợi nhuận mà bên xâm phạm thu được cộng với mức thiệt hại mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bị mất.
Chỉ có quyền tài sản của quyền tác giả mới là đối tượng của các giao dịch như để thừa kế, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng.
Chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn.

Chọn một câu trả lời:

Sai

Vì:Được bảo hộ đến khi nào sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó còn đáp ứng được các tiêu chí bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý không là đối tượng được chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp.

Chọn một câu trả lời:

Đúng

Vì: chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý là Nhà nước

Chỉ được áp dụng biện pháp xử lý hình sự khi chủ thể đã bị xử lý vi phạm hành chính trước đó.
Chỉ những tác phẩm có tính sáng tạo mới được pháp luật bảo hộ theo quyền tác giả.
Chủ sở hữu của nhãn hiệu tập thể là Nhà nước.
Chủ sở hữu không đồng thời là tác giả chỉ có quyền tài sản mà không có quyền nhân thân đối với tác phẩm
Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu áp dụng đồng thời tất cả các biện pháp xử lý: hành chính, hình sự và dân sự đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng cách chiếm hữu tài sản trí tuệ để ngăn chặn hành vi xâm phạm của các chủ thể khác.

Sai

Vì:Vì tính chất vô hình nên quyền sở hữu trí tuệ không thể bảo vệ thông qua cách thức chiếm hữu chúng

Chủ thể yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới phải nộp tiền bảo chứng với mức tối thiểu là 20 triệu đồng.
Cơ quan đại diện quyền sở hữu trí tuệ có quyền xử phạt đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Cơ quan hải quan có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu phát hiện thấy lô hàng thông quan có yếu tố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Dịch tác phẩm từ tiếng Ansang tiếng Việt mà không xin phép tác giả của cuốn sách tiếng Anh bởi tác giả đã chết được 10 năm là hành vi vi phạm quyền tác giả.

Đúng

Vì:Phải xin phép và trả thù lao cho người thừa kế của tác giả cho đến 50 năm sau khi tác giả chết

Đại lý ở Việt Nam nhập khẩu hàng hóa có quyền được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của sản phẩm đó trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đó.
Đăng ký quyền tác giả là thủ tục bắt buộc để quyền tác giả được công nhận và bảo hộ.
Định đoạt quyền sở hữu trí tuệ là thực hiện quyền định đoạt “số phận pháp lý” của chứ không bao gồm định đoạt “số phận thực tế” của tài sản.

Đúng

Vì:Vì chúng có đặc điểm vô hình

Đối tượng chuyển giao của quyền liên quan chỉ bao gồm các quyền tài sản.
Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ là kết quả của hoạt động sáng tạo tinh thần.
Giáo viên hướng dẫn công trình nghiên cứu khoa học cho sinh viên là đồng tác giả với sinh viên của công trình nghiên cứu khoa học đó.
Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
Họa sĩ vẽ lại bức tranh mình đã bán cho người khác là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Sai

Vì:Họa sĩ có quyền vẽ lại bức tranh đó vì họa sĩ chỉ bán bức tranh dưới dạng vật chất chứ không làm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả bức tranh đó cho người mua

Hộ sản xuất cá thể sử dụng sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng được bảo hộ để tự nhân giống và gieo trồng trên diện tích đất của mình không phải là hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng.
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có mục đích là chuyển quyền sử dụng quyền tác giả.
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải được lập thành văn bản.

Đúng

Vì: đối tượng của hợp đồng có tính vô hình

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phát sinh hiệu lực tại thời điểm hợp đồng đó được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sai

Vì:Đăng ký chỉ có giá trị đối kháng với người thứ ba

Khi tham gia vào các hiệp ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ thì các quốc gia thành viên buộc phải tuân thủ mọi quy định trong văn bản đó.
Kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm vừa được bảo hộ theo quyền tác giả và vừa được bảo hộ theo quyền sở hữu công nghiệp.
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có thể chứa đựng cả nhãn hiệu và tên thương mại.

Đúng

Vì:Nếu thiết kế của kiểu dáng công nghiệp bao gồm cả nhãn hiệu và tên thương mại

Li- xăng bắt buộc chỉ áp dụng đối với sáng chế.
Luật SHTT là luật chuyên ngành của Luật Dân sự.
Mọi kết quả của hoạt động sáng tạo tinh thần đều được pháp luật bảo hộ theo quyền sở hữu trí tuệ.

Sai

Vì: Chỉ những kết quả nào đáp ứng được điều kiện bảo hộ thì mới được pháp luật công nhận và bảo vệ

Mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm cả chi phí hợp lý cho luật sư mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đã thực tế chi trả.
Mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Tòa án quyết định nếu không có cơ sở để tính toán mức thiệt hại.
Nếu giống cây trồng được sử dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của xã hội thì việc chuyển nhượng giống cây trồng có thể bị bắt buộc.
Nếu tên gọi của một địa phương đã được đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu thì sẽ không được dùng để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
Nguyên tắc ưu tiên chỉ áp dụng khi các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được nộp đơn đăng ký bảo hộ quốc tế.
Người đứng tên là tác giả của tác phẩm là người sáng tạo ra tác phẩm.
Người sáng tạo ra tác phẩm cũng đồng thời là chủ sở hữu của quyền tác giả đối với tác phẩm đó.

Nhãn hiệu nổi tiếng có thể được đăng ký để bảo hộ cho sản phẩm khác loại.

Chọn một câu trả lời:

Sai

Vì:Mọi sản phẩm khác đều không được đăng ký bảo hộ trùng với nhãn hiệu nổi tiếng

Nhập khẩu song song là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Sai

Vì:Tùy theo chính sách pháp luật của từng nước. Theo quy định của PLVN thì không phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Nội dung các quyền được bảo hộ của quyền liên quan chỉ bao gồm có quyền tài sản mà không bao gồm các quyền nhân thân.
Phát minh khoa học là sáng chế.
Phần mềm máy tính được bảo hộ sáng chế.
Phổ nhạc cho bài thơ thì bài hát được tạo thành là tác phẩm phái sinh.

Đúng

Vì:Vì chúng được tạo ra từ một tác phẩm đã tồn tại trước đó

Quyền công bố tác phẩm là quyền tài sản của quyền tác giả.

Sai

Vì:Là quyền nhân thân theo quy định của LSHTT 2005

Quyền của người sử dụng trước chỉ áp dụng cho sáng chế.

Chọn một câu trả lời:

Quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ khi giống cây trồng đó đã đăng ký bảo hộ tại cơ quan có thẩm quyền.
Quyền nhân thân của quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đến khi nào tác giả của quyền sở hữu trí tuệ đó chết

Sai

Vì:Được bảo hộ vô thời hạn

Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp.

Sai

Vì:Còn bao gồm cả quyền đối với giống cây trồng

Quyền sở hữu trí tuệ chỉ được bảo hộ trên phạm vi lãnh thổ nơi chúng được tạo ra.

Sai

Vì:Có thể được bảo hộ ở nước ngoài nếu VN đã tham gia vào các hiệp ước quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển kinh tế, khoa học, xã hội của một đất nước.

Đúng

Vì:Vì chúng là động lực để phát triển

Quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ khi đối tượng của quyền đã được đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ trên phạm vi toàn thế giới.

Chọn một câu trả lời:

Sai

Vì:Quyền sở hữu trí tuệ chỉ được bảo hộ trên phạm vi lãnh thổ VN nơi chúng được tạo ra nếu VN và các nước khác không có hiệp ước quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ không được pháp luật bảo hộ khi việc khai thác sử dụng chúng không gắn với mục đích thương mại.
Quyền tác giả chỉ được bảo hộ khi chủ thể đã hoàn tất thủ tục đăng ký quyền tác giả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Quyền tác giả được coi là quyền “chính” còn quyền liên quan được coi là quyền “phụ” của quyền tác giả.
Quyền tác giả là quan hệ pháp luật có tính tuyệt đối.
Quyền tác giả và quan hệ pháp luật về quyền tác giả là một.
Quyền tài sản của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ chỉ được bảo vệ khi việc sử dụng đó gắn với mục đích thương mại.
Quyền tài sản của quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đến khi nào chủ sở hữu của quyền sở hữu trí tuệ chết.

: Sai

Vì:Thời hạn bảo hộ của quyền tài sản được xác định theo tùy từng đối tượng cụ thể của quyền sở hữu trí tuệ và do pháp luật quy định

Quyền tài sản của quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đến khi nào những vật chứa đựng tài sản trí tuệ đó không còn tồn tại trên thực tế.

Sai

Vì:Được bảo hộ theo quy định của pháp luật đối với từng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ cụ thể

Sáng chế được bảo hộ bao gồm sản phẩm và quy trình để tạo ra sản phẩm.

Đúng

Vì:Theo Điều 4 LSHTT

Tác giả chỉ có quyền nhân thân đối với tác phẩm.

Sai

Vì:Tác giả vẫn có quyền tài sản đối với tác phẩm khi tác phẩm đó đưa vào khai thác theo quy định của pháp luật hoặc theo hợp đồng

Tài sản trí tuệ là kết quả hoạt động sáng tạo tinh thần của các cơ quan và tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học.

Sai

Vì:Tài sản trí tuệ chỉ gắn với hoạt động sáng tạo của cá nhân, còn chủ thể là cơ quan, tổ chức chỉ có quyền sở hữu các kết quả của hoạt động sáng tạo tinh thần theo hợp đồng sáng tạo với cá nhân hoặc giao nhiệm vụ sáng tạo cho cá nhân là thành viên của cơ quan mình

Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình.

Tên miền là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp.

Chọn một câu trả lời:

Sai

Vì:Tên miền thuộc nội dung của quyền cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệ

Tên riêng của cá nhân không được đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu.

Sai

Vì:Tên riêng được bảo hộ là nhãn hiệu nếu đáp ứng được các điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu

Tên thương chỉ được đăng ký bảo hộ cho các chủ thể kinh doanh có cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Chọn một câu trả lời:

Đúng

Vì:Theo k21, Điều 4 LSHTT

Tên thương mại bao gồm cả nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ.
Tên thương mại là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng có điều kiện.

Đúng

Vì: tên thương mại chỉ được chuyển nhượng nếu cả cơ sở sản xuất kinh doanh mang tên thương mại đó cũng được chuyển nhượng theo

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả là tổ chức hoạt động có chức năng kinh doanh, thu lợi nhuận.
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền tác giả là thuộc loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Trách nhiệm hình sự chỉ truy cứu đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà không áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả.
Tự thay lời trong một bài hát để biểu diễn trong một đám cưới là hành vi xâm phạm đến quyền tác giả của bài hát đó.
Tự ý sử dụng hình ảnh chuột Micky trong phim hoạt hình để quảng cáo cho sản phẩm của công ty sản xuất ra là hành vi vi phạm quyền tác giả.

Đúng

Vì:Đó là hành vi làm bản sao các nhân vật trong tác phẩm vào mục đích thương mại

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh không có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Việc buộc tiêu hủy hàng hóa chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chỉ được áp dụng khi không gỡ bỏ được các yếu tố vi phạm ra khỏi hàng hóa đó.
Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, đăng ký tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Xé bỏ các trang trong một cuốn sách hay lấy kéo cắt bỏ một phần bức tranh là những hành vi cắt xén tác phẩm, vi phạm quyền tác giả đối với tác phẩm.

 

 

Please follow and like us: