Kinh doanh quốc tế – TX TMKD02

Please follow and like us:
Full: https://www.quantri123.com/kinh-doanh-quoc-te-full/
Cấu trúc tổ chức nào có sự phân chia trách nhiệm ra quyết định giữa các bộ phận sản phẩm và khu vực địa lý?
Cấu trúc tổ chức nào phân bổ các hoạt động toàn cầu của doanh nghiệp theo các nước hoặc khu vực địa lý?
Cấu trúc tổ chức nào phù hợp với chiến lược đa quốc gia, nhưng rất hạn chế trong việc khai thác những lợi ích gắn với chiến lược toàn cầu?
Cấu trúc tổ chức nào phù hợp với chiến lược toàn cầu hoặc chiến lược quốc tế?
Cấu trúc tổ chức nào phù hợp với chiến lược toàn cầu hoặc chiến lược quốc tế?
Cấu trúc tổ chức nào phù hợp với chiến lược toàn cầu hoặc chiến lược quốc tế?
Chiến lược nào dưới đây phù hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nơi thị hiếu của khách hàng không giống nhau giữa các quốc gia?
Chiến lược thích ứng sản phẩm và chính sách marketing trên từng thị trường với sở thích, thị hiếu địa phương được gọi là:
Chiến lược tung ra những sản phẩm như nhau, với cùng chính sách marketing trên tất cả các thị trường được gọi là:
Chiến lược tung ra những sản phẩm như nhau, với cùng chính sách marketing trên tất cả các thị trường được gọi là:
Chính sách nhân sự chỉ coi trọng trình độ quản lý, chuyên môn và kinh nghiệm là:
Chính sách thu nhập nào sau đây đáp ứng yêu cầu làm giầu chính đáng của người lao động:
Chỉ số HDI được xây dựng không dựa trên các khía cạnh nào sau đây?
Chỉ tiêu nào dưới đây không thể hiện trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia?
Chủ thể nào sau đây không tham gia kinh doanh quốc tế?
Chủ thể tham gia kinh doanh quốc tế là:
Công ty có xu hướng không tổ chức sản xuất phân tán tới nhiều thị trường nếu:
Công ty có xu hướng tổ chức sản xuất phân tán với những điều kiện dưới đây, ngoại trừ:
Công ty có xu hướng tổ chức sản xuất tập trung với các điều kiện dưới đây, ngoại trừ:
Cơ chế kiểm soát dựa trên việc giao mục tiêu cho cho các đơn vị thực hiện được gọi là:
Cơ chế phối hợp đơn giản nhất là:
Doanh nghiệp có thể chọn phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài bằng hợp đồng nhượng quyền khi:
Doanh nghiệp có thể làm gì để giảm thiểu nguy cơ xảy ra rủi ro chính trị?
Doanh nghiệp có thể tham gia kinh doanh quốc tế dưới các hình thức:
Doanh nghiệp có xu hướng vươn ra kinh doanh trên thị trường nước ngoài để:
Doanh nghiệp có xu hướng vươn ra kinh doanh trên thị trường nước ngoài không nhằm:
Doanh nghiệp nên cân nhắc chọn phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài bằng hợp đồng giấy phép khi:
Dưới góc độ tổ chức, nhu cầu phối hợp là thấp nhất đối với các doanh nghiệp theo đuổi:
Đại diện tiêu biểu cho nền văn hóa nhóm là:
Đáp án nào không phải là lý do của FDI theo chiều ngang?
Đáp án nào không phải là lý do của FDI theo chiều ngang?
Đáp án nào không phải là lý do của FDI theo chiều ngang?
Đặc trưng của văn hóa định hướng nhóm là:
Đâu không phải là lý do của FDI theo chiều dọc?
Đâu không phải là lý do của FDI theo chiều dọc?
Đầu tư quốc tế liên quan đến:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chiều dọc là:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chiều dọc là:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chiều dọc là:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chiều dọc là:
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là một biện pháp hữu hiệu nhằm:
Để các quyết định đưa ra sát với điều kiện cụ thể trên các thị trường, doanh nghiệp cần lựa chọn:
Để hạn chế rủi ro chính trị, doanh nghiệp không sử dụng biện pháp sau nào sau đây?
Để kiểm soát chặt chẽ công nghệ, hoạt động marketing, bán hàng và cung ứng dịch vụ sau bán hàng ở thị trường nước ngoài thì doanh nghiệp nên lựa chọn phương thức thâm nhập nào dưới đây?
Để phân loại nền văn hóa, Geert Hofstede không sử dụng tiêu chí?
Để tránh sự trùng lặp hoạt động khi những hoạt động giống nhau được thực hiện ở các đơn vị bộ phận nhỏ khác nhau thì doanh nghiệp cần lựa chọn:
Để xem xét mức độ phát triển kinh tế của một quốc gia, các doanh nghiệp sử dụng chỉ tiêu:
Điều tiết của chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước là các yếu tố quan trọng tác động đến bước nào trong quá trình nghiên cứu lựa chọn thị trường/địa điểm?
Đối với chiến lược nào thì các doanh nghiệp thường thiết lập các đơn vị độc lập, có tính tự chủ cao trên từng thị trường?
Động lực nào sau đây không thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa:
Động lực thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá là:
Giá cả linh hoạt là đặc trưng cơ bản của:
Hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung suy thoái không do nguyên nhân nào sau đây?
Hệ thống pháp luật dựa trên nền tảng tôn giáo là hệ thống pháp luật nào?
Hình thức đầu tư gián tiếp là:
Hình thức đầu tư quốc tế là:
Hình thức đầu tư trực tiếp là:
Hình thức hợp đồng sau đây không phải là hợp đồng kinh doanh quốc tế?
Hình thức nào sau đây không phải là thương mại trong kinh doanh quốc tế?
Khi doanh nghiệp sở hữu toàn bộ vốn đầu tư vào một dự án kinh doanh ở nước ngoài thì đó là phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài thông qua:
Khi một doanh nghiệp bán hàng hóa của mình cho các trung gian, và sau đó các trung gian này bán lại hàng hóa cho người mua trên thị trường nước ngoài thì đó phương thức thâm nhập nào?
Khi một doanh nghiệp bán hàng hóa của mình trực tiếp tới người mua trên thị trường nước ngoài thì đó phương thức thâm nhập nào?
Khi một doanh nghiệp cố gắng đồng thời cắt giảm chi phí và thích ứng sản phẩm với các thị trường khác nhau thì doanh nghiệp đó theo đuổi:
Khi một doanh nghiệp đầu tư toàn bộ vốn để xây dựng một cơ sở sản xuất mới hoàn toàn ở nước ngoài thì dự án đó được gọi là:
Khi một doanh nghiệp thực hiện các công việc thiết kế, xây dựng và thử nghiệm và bàn giao một cơ sở sản xuất cho khách hàng trên thị trường nước ngoài thì đó là:
Khi phân tích môi trường kinh tế, các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến các yếu tố sau, ngoại trừ
Không tạo ra được khuyến khích trong cải tiến và giảm lãng phí, cùng với sự thiếu trách nhiệm trong công việc, năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất cao là những nguyên nhân dẫn đến sụp đổ của:
Liên minh chiến lược nguồn cung ứng được hiểu là:
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của FDI?
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của FDI?
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của FDI?
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của FDI?
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của kinh doanh quốc tế?
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của kinh doanh quốc tế?
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của kinh doanh quốc tế?
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của kinh doanh quốc tế?
Lý do của FDI theo chiều dọc:
Máy tính cá nhân, xăng dầu, đường ăn là những ví dụ về sản phẩm đáp ứng được:
Môi trường quốc gia không bao gồm:
Môi trường quốc tế không bao gồm:
Một doanh nghiệp bán các sản phẩm đáp ứng nhu cầu phổ biến, cạnh tranh chủ yếu bằng giá thì doanh nghiệp đó nên theo đuổi chiến lược nào?
Một doanh nghiệp được thành lập và đồng sở hữu bởi ít nhất 2 doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập nhằm đạt tới mục tiêu kinh doanh chung được gọi là:
Một doanh nghiệp muốn trao cho các nhà quản trị cấp cao nhất trách nhiệm đưa ra những quyết định quan trọng về tổ chức thì sẽ lựa chọn cấu trúc tổ chức nào?
Mục đích đánh giá nhân sự trong kinh doanh quốc tế không nhằm để:
Mục tiêu quản lý tài chính trong kinh doanh quốc tế là:

Giảm nghĩa vụ thuế và hiệu quả tài chính

Vì: Các đáp án khác chỉ là các vụ việc quản lý vốn chứ không phải mục tiêu

Nền kinh tế thị trường không được đặc trưng bởi yếu tố nào sau đây?
Nếu các đối thủ cạnh tranh chính thiết lập hoạt động ở những địa điểm chi phí thấp, nơi có công suất dư thừa, khách hàng có vị thế mặc cả mạnh thì doanh nghiệp đối mặt với:
Nếu hai doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cùng một loại linh kiện hoặc bán thành phẩm trong quá trình sản xuất thì có thể liên doanh với nhau dưới hình thức nào?
Nếu không muốn đầu tư vốn để thiết lập cơ sở sản xuất ở nước ngoài thì doanh nghiệp nên chọn phương thức thâm nhập thị trường nào?
Nếu lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp nằm ở bí quyết công nghệ độc quyền cần được bảo vệ chặt chẽ thì doanh nghiệp đó thường mong muốn lựa chọn phương thức nào nhất để thâm nhập thị trường nước ngoài?
Nếu một doanh nghiệp áp dụng cấu trúc tổ chức khu vực địa lý toàn cầu thì:
Nếu một doanh nghiệp muốn nhanh chóng thâm nhập thị trường nước ngoài với quy mô lớn thì nên cân nhắc phương thức nào dưới đây?
Nếu một doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tạo giá trị cho khách hàng của mình thông qua việc thích ứng sản phẩm, cách thức quảng cáo, tiếp thị sản phẩm với từng thị trường thì chiến lược đó có nhược điểm cơ bản là:
Nghiệp vụ nào dưới đây là giao dịch hạn chế rủi ro ngoại hối?

Quyền chọn

Vì: Các nghiệp vụ khác chỉ là nghiệp vụ mua, bán hay chuyển đổi chứ không phải là nghiệp vụ hạn chế rủi ro biến động tỷ giá. Quyền chọn là được chọn mức tỷ giá

Nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến rủi ro chính trị?
Nhập khẩu dịch vụ là:
Nhập khẩu hàng hóa hữu hình là:
Nhu cầu phối hợp là cao nhất đối với doanh nghiệp theo đuổi:
Nhược điểm cơ bản của chiến lược xuyên quốc gia là:
Nhược điểm của chính sách địa tâm là:
Nhược điểm của chính sách vị chủng là:
Nhược điểm của chỉ số GNP hoặc GDP không bao gồm nhược điểm nào sau đây?
Nhượng quyền (hợp đồng) quốc tế chỉ có thể là:
Nội dung nào dưới đây không phải giao dịch phái sinh của thị trường ngoại hối?
Nội dung nào dưới đây không phải lợi ích của thị trường vốn toàn cầu?
Nội dung nào không thuộc chức năng của thị trường hối đoái?
Nội dung nào sau đây chỉ có ở quản trị nhân sự kinh doanh quốc tế:
Nội dung nào sau đây không thuộc lý do của liên kết kinh tế khu vực?
Phân tích cạnh tranh được thực hiện trong bước nào của quá trình nghiên cứu lựa chọn thị trường/địa điểm?
Phương thức nào dưới đây không phải là phương thức thâm nhập bằng đầu tư?
Phương thức nào dưới đây không phải là phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài?
Phương thức thâm nhập theo đó một doanh nghiệp nhượng lại cho một doanh nghiệp khác một tài sản vô hình cùng với những hỗ trợ khác trong một quãng thời gian kéo dài được gọi là:
Phương thức thâm nhập theo đó một doanh nghiệp nhượng lại cho một doanh nghiệp khác quyền sử dụng một tài sản vô hình trong một quãng thời gian nhất định được gọi là:
Quản trị kinh doanh quốc tế không bao gồm:
Quá trình tâm lý nào sau đây là sốc văn hóa, ngoại trừ:

Luôn hòa nhập văn hóa

Vì: Đó là biểu hiện hòa nhập và thích ứng văn hóa chứ không phải sốc văn hóa

Quốc gia nào không được coi là thị trường lớn mới nổi?
Quyết định về nguồn vốn không bao gồm nội dung nào sau đây:

Vốn luân chuyển

Vì: Đó không phải là nguồn. Đó là vốn hoạt động

Rủi ro gắn với hợp đồng giấy phép có thể được loại trừ đáng kể thông qua:
Sau khi xác định mức độ hấp dẫn cơ bản của thị trường/địa điểm, bước tiếp theo trong quá trình nghiên cứu lựa chọn thị trường/địa điểm kinh doanh là:
Tác động tích cực của liên kết kinh tế khu vực là:
Thái độ đối với thời gian và công việc là nhân tố thuộc về:
Thành tố giáo dục không ảnh hưởng đến:
Thẩm mỹ ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến:
Thỏa thuận theo đó một doanh nghiệp bán thương hiệu cho một doanh nghiệp khác với điều kiện doanh nghiệp này phải tuân thủ các quy định chặt chẽ về tổ chức kinh doanh được gọi là:
Thuộc tính nào sau đây không được nêu ra trong Mô hình “Viên Kim cương” của Porter?
Thuộc tính nào sau đây không được nêu ra trong Mô hình “Viên Kim cương” của Porter?
Thuộc tính nào sau đây không được nêu ra trong Mô hình “Viên Kim cương” của Porter?
Thuộc tính nào sau đây không được nêu ra trong Mô hình “Viên Kim cương” của Porter?
Thương mại quốc tế không mang ý nghĩa nào sau đây?
Thương mại quốc tế không mang ý nghĩa nào sau đây?
Thương mại quốc tế không mang ý nghĩa nào sau đây?
Trong các chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triển kinh tế dưới đây, chỉ tiêu nào vừa nhấn mạnh vấn đề tài chính, vừa thấy được khía cạnh con người?
Trong các hệ thống kinh tế dưới đây, hệ thống nào tồn tại cơ chế giá dọc?
Trong hệ thống pháp luật nào, tòa án giải quyết vụ việc dựa trên việc làm sáng tỏ các yếu tố lịch sử, tiền lệ và cách sử dụng?
Trong hình thức liên doanh nào thì các bên tham gia cùng đầu tư vào một hoạt động xuôi dòng theo chuỗi giá trị?
Trường hợp chuyển tài sản của 1 công ty vào tay chính phủ mà không có sự đền bù nào được gọi là:
Ưu điểm của chính sách nhân sự đa chủng là:
Ưu điểm của chính sách nhân sự địa tâm là:
Ưu điểm của chính sách nhân sự vị chủng:
Ưu điểm của việc mua ngoài là:
Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường không phải là:
Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường là:
Văn hóa định hướng cá nhân có đặc trưng là:
Việc một người trở về từ chuyến đi công tác nước ngoài cảm thấy chán nản, cáu gắt, làm việc kém hiệu quả. Hiện tượng đó được gọi là:

Cú sốc văn hoá nghịch đảo

Vì: Là cú sốc với chính văn hóa xuất thân

Việc tổ chức hoạt động toàn cầu của doanh nghiệp theo nước hay theo khu vực là thích hợp đối với các doanh nghiệp:
Xuất khẩu hàng hóa là:
Yêu cầu cơ bản đặt ra khi quản trị vốn huy động là:

Uy tín và cổ tức, lợi nhuận

Vì: Vốn huy động phải trả theo mức sinh lời nên giữ uy tín bằng cổ tức và lợi nhuận

Yêu cầu cơ bản đặt ra khi quản trị vốn vay là:

Lãi và thời hạn trả

Vì: Cổ tức chỉ chia theo vốn cổ phần vì vậy chỉ có đáp án Lãi và thời hạn trả là chính xác

Yếu tố nào dưới đây không phải là nhược điểm của phương thức thâm nhập bằng chi nhánh sở hữu toàn bộ?

Đáp án đúng là: Hạn chế việc kiểm soát hoạt động trên thị trường nước ngoài

Vì: Hạn chế việc kiểm soát hoạt động trên thị trường nước ngoài là nhược điểm của các phương thức thâm nhập bằng xuất khẩu, hợp đồng, và trong chừng mực nhất định – của phương thức liên doanh. Các đáp án khác đều chỉ những nhược điểm của chi nhánh sở hữu toàn bộ.

Tham khảo: Tiểu mục 4.2.3.1. Chi nhánh sở hữu yoàn bộ, phần Nhược điểm (BG, tr.83)

Yếu tố nào dưới đây không phải là nhược điểm của phương thức thâm nhập bằng chi nhánh sở hữu toàn bộ?
Yếu tố nào dưới đây không phải là rủi ro chính trị đối với doanh nghiệp?
Yếu tố nào dưới đây không phải là thành tố của văn hóa?
Yếu tố nào là quan trọng trong bước xác định mức độ hấp dẫn cơ bản của thị trường/địa điểm?
Yếu tố nào sau đây là thiết yếu đối với việc tổ chức sản xuất ở bất kỳ nước nào?
Các doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường toàn cầu thường đối mặt với 2 áp lực cạnh tranh là áp lực thích ứng với địa phương và:

Áp lực giảm chi phí

Vì: Để tăng giá trị và lợi nhuận, doanh nghiệp trong nhiều ngành phải tìm cách giảm chi phí tạo giá trị, khai thác kinh tế địa điểm và hiệu ứng đường kinh nghiệm. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nhiều ngành khác lại phải tìm cách thích ứng sản phẩm với địa phương do có sự khác biệt lớn giữa các thị trường.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *